1. Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z fanpage Medicover Polska lub komunikatora Messenger jest Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu na Instagramie Medicover Polska administrator aplikacji Instagram, tj. Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update

 1. Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.medicover.pl
 • przez e-mail: dok@medicover.pl
 • telefonicznie: 500 900 500
 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez e-mail: IOD@medicover.pl
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • administrowania i zarządzania profilem Medicover Polska, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Medicover Sp. z o.o. polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania profilu Medicover Polska;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Medicover Sp. z o.o. poprzez wiadomości prywatne - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Medicover Sp. z o.o. polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z Medicover Sp. z o.o.;
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Medicover Sp. z o.o., za które Medicover Sp. z o.o. uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator aplikacji Instagram jako dostawca narzędzi związanych z profilem jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z aplikacji, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności administrator aplikacji Instagram w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez administratora aplikacji Instagram tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Medicover Sp. z o.o., jako prowadzącemu fanpage.

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe podawane w aplikacji Instagram w związku z korzystaniem z profilu Medicover Polska mogą być dostępne dla administratora tej aplikacji – tj. Facebooka.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage Medicover Polska mogą być również dostępne dla innych użytkowników aplikacji Instagram.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Medicover Sp. z o.o. okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem profilu lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” profilu Medicover Polska, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez Medicover Sp. z o.o. własne okresy przechowywania danych może stosować administrator aplikacji Instagram.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Medicover Sp. z o.o., posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Medicover Sp. z o.o. może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z Medicover Sp. z o.o. w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem aplikacji Instagram możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy).