Dopasuj opłaty – wybierz rozwiązanie dla dziecka.

Pakiet bez dopłat
- wizyty i badania bezpłatnie
- standardowa opłata miesięczna lub roczna

Pakiet z dopłatami:
- 15 zł dopłaty do wizyt i wybranych badań
- niższa opłata miesięczna lub roczna

 

CLASSIC+
 

zakres pakietu

CLASSIC
z dopłatami

zakres pakietu

Liczba specjalizacji lekarskich
dla dzieci

11

11
dopłata 15 zł

Lekarze w razie wypadku/
nagłej sytuacji
(pomoc doraźna)

internista, pediatra
chirurg, ortopeda

internista, pediatra
chirurg, ortopeda
dopłata 15 zł

Badania laboratoryjne

ponad 200ponad 200

Badania USG

14

14
dopłata 15 zł

Badania RTG

105

105
dopłata 15 zł

Ilość zabiegów, (np.:
pielęgniarskie, ginekologiczne
ortopedyczne, chirurgiczne 

9090

Pogotowie ratunkowe

taktak

Szczepienia

grypa

grypa

dopłata 15zł za kwalifikację

Stomatologia

przegląd (1/rok)przegląd (1/rok)

Cena miesięczna

od 326 złod 243 zł
 

Cena za cały rok (10% taniej)

od 3520,80 złod 2624,40 zł