Zwiększ PRESTIGE firmy niewielkim kosztem! Co możesz zyskać?

Pakiet medyczny Medicover oferujący dostęp do usług szpitalnych to nie tylko prestiżowy benefit pozwalający zatrudnić najlepszych specjalistów, ale i inwestycja w zdrowie pracowników, która przynosi finansowe korzyści. Działający bowiem od 10 lat Szpital Medicover zapewnia opiekę medyczną, która łączy wieloletnie doświadczenie lekarzy specjalistów z nowoczesną technologią. Dzięki temu możliwe jest leczenie małoinwazyjne, a co za tym idzie krótsza rekonwalescencja i szybszy powrót do pełni sił.

Jak podają autorzy raportu „Na zdrowie! Jak dbać o kondycję zdrowotną pracowników?”, przygotowanego przez ekspercki portal Well.hr i PwC, firmy, które dbają o zdrowie i dobrostan pracowników są uważane za bardzo dobrych pracodawców i nie mają większych problemów z przyciąganiem kandydatów. Dzięki temu koszty rekrutacji są niższe. Programy takie wpływają też pozytywnie na stabilizację zespołu. Realizujące je firmy rzadziej narażone są na utratę najwartościowszych pracowników. Programy te nie pozostają również bez wpływu na satysfakcję i zaangażowanie pracowników, relacje w zespole, a w końcu także na produktywność. W rezultacie poprawiają wyniki finansowe firmy.

Szpital w pakiecie

Najbardziej pożądane pakiety medyczne oferowane pracownikom to te gwarantujące możliwość leczenia szpitalnego. Wcale to nie dziwi, bo w Polsce wciąż na wykonanie w publicznych szpitalach wielu zabiegów i operacji czeka się bardzo długo, oddziały są przepełnione, a warunki pobytu wciąż niezadowalające. Poza tym brakuje lekarzy i pielęgniarek.

Innowacje na każdym kroku

Innowacyjne rozwiązania w Szpitalu Medicover to nie tylko aparatura i sprzęt medyczny. Placówka posiada nowoczesne systemy oczyszczania powietrza, co gwarantuje sterylne i bezpieczne warunki pobytu oraz operacji. Innowacyjne jest także monitorowanie jakości usług. Badanie poziomu satysfakcji z świadczonych usług odbywa się w oparciu o metodologię zapewniającą wiarygodne, porównywalne i weryfikowalne wyniki. Wykorzystywany np. wskaźnik C-SAT (ang. Customer Satisfaction Score) umożliwia określenie stopnia satysfakcji z wykonanych usług lub otrzymanych produktów. Znajomość tych parametrów pozwala m.in. na określanie na bieżąco obszarów wymagających poprawy.

Dzięki nowoczesnym metodom leczenia i wykorzystaniu sprzętu wysokiej klasy, czas pobytu pacjenta w szpitalu Medicover jest krótszy niż w innych placówkach. Średni czas hospitalizacji wynosi 3 dni, a pobytu na oddziale chirurgii 2,5 dnia. Dziewięć specjalistycznych oddziałów zatrudnia na stałe około 350 lekarzy i 290 pielęgniarek. Ich kompetencje potwierdzają liczne certyfikaty i akredytacje, w tym ISO 900:2015. Podczas hospitalizacji pacjenci przebywają w salach jednoosobowych, dwuosobowych lub rodzinnych z darmowym dostępem do Internetu.

Korzystny benefit

Pakiet medyczny zapewniający dostęp do takiego leczenia to nie tylko efektywny benefit, ale też korzyść pracodawcy, bo roczny koszt absencji będącego pod opieką Medicover pracownika oraz nieefektywnej jego obecności w pracy spowodowanej chorobą jest o 1004 zł niższy niż w przypadku korzystającego z innej opieki medycznej.

Badania łódzkiego Instytutu Medycyny Pracy pokazują, że taka polityka poprawia ogólny stan zdrowia pracowników. Aż połowa pracodawców, dzięki takim strategiom, odnotowała poprawę stanu zdrowia zatrudnionych. A trzeba pamiętać, że pracownicy, którzy mają kłopoty ze zdrowiem ponad dwa razy częściej korzystają ze zwolnień lekarskich, a także częściej przychodzą do pracy chorzy (23rd Annual Best Practices in Health Care Employer Survey Report, Willis Towers Watson, 2018). To pociąga za sobą szereg negatywnych konsekwencji – wydłużenie się okresu absencji, spadek wydajności pracy, ryzyko rozszerzenia się choroby na innych. Kłopoty ze zdrowiem to także najważniejszy czynnik wypychający ludzi z rynku pracy. Choroby przewlekłe ponad 2-krotnie zwiększają ryzyko przejścia pracownika na rentę. Aby utrzymać najbardziej doświadczonych fachowców i optymalnie wykorzystać ich potencjał, firmy muszą wdrażać narzędzia, które pozwolą zadbać o ich dobre zdrowie do późnego wieku.

Wyjątkowy benefit dla wyjątkowych pracowników? >> Dowiedz się więcej