Zdrowie pracowników decyzyjnych – co dolega dyrektorom?

Dyrektorzy, kierownicy, koordynatorzy są bardzo ważnym ogniwem każdego przedsiębiorstwa. To właśnie oni podejmują wiele ważnych decyzji, zarządzają zespołami, delegują zadania i reprezentują firmę. Czy pamiętają jednak o swoim zdrowiu?

Sprawdź na co choruje kadra kierownicza i jak zadbać o ich zdrowie dzięki koordynowanej opiece medycznej.

Problemy zdrowotne pracowników decyzyjnych:

Wśród pracowników decyzyjnych, czyli osób zarządzających zespołami ludzi, przeważają mężczyźni– stanowią oni ponad 62% populacji. Średnia wieku w tej grupie jest jedną z najwyższych wśród omówionych grup zawodowych i wynosi 40 lat.

Około 56% pracowników w tej grupie ma nieprawidłowy wskaźnik BMI a co czwarta osoba ma istotnie podwyższony poziom cholesterolu. U około 17% pracowników na stanowiskach decyzyjnych podczas pomiarów stwierdzamy podwyższone wartości ciśnienia tętniczego.

Wśród chorób przewlekłych w tej grupie zawodowej dominują przewlekłe choroby układu ruchu (ponad 1/4 pracowników) oraz choroby układu pokarmowego (około 19% osób w grupie), obserwujemy także najwyższy wśród analizowanych grup zawodowych odsetek osób z chorobami układu krążenia (ponad 17% pracowników).

Pracownicy na stanowiskach decyzyjnych mają najniższy poziom absencji chorobowej w porównaniu z pozostałymi analizowanymi grupami zawodowymi – 10 dni w roku na pracownika.

Chcesz wiedzieć jak Medicover  dba o zdrowie pracowników produkcyjnych? Pobierz bezpłatnie Raport Zdrowia na  https://raportzdrowia.medicover.pl/

Dowiedz się więcej:

Występowanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca a praca zawodowa

Pracoholizm–szkodliwy skutek nadmiernego zaangażowania w pracę

Autor:
Edyta Olszewska