„Platynowe 10 minut” to określenie używane w ratownictwie medycznym, oznaczające czas od wystąpienia zdarzenia lub urazu do przybycia służb ratunkowych. Relacja świadków jest decydująca o zdrowiu i życiu poszkodowanego.  

Jak  podają statystyki, średni czas od momentu wezwania pomocy do przybycia  służb ratunkowych na miejsce zdarzenia wynosi 8 minut na terenie miasta oraz ok. 15 minut poza nim. I choć jest to bardzo szybki czas  reakcji, jak podkreślają sami ratownicy, to w tym okresie przeżycie  poszkodowanego zależy wielokrotnie od świadków zdarzenia i udzielenia  pierwszej pomocy jeszcze przed przybyciem karetki.  – podaje Ireneusz Urbanke, Kierownik Pogotowia i Hot Line Medicover.

Niestety, wielu z nas wciąż nie umie udzielić właściwej pomocy, ograniczając się jedynie (albo aż) do wezwania  służb ratunkowych. Niezwykle ważne jest aby dzwoniąc pod numer alarmowy określić dokładnie miejsce zdarzenia oraz ocenić stan poszkodowanego. Jeśli jest on przytomny należy dowiedzieć się jak najwięcej o stanie jego zdrowia, aby przekazać te informacje dyspozytorowi medycznemu. Do czasu przyjazdu  zespołu ratownictwa  należy regularnie oceniać jego stan i w miarę potrzeby rozpocząć walkę o jego życie i zdrowie. Dlatego tak ważna jest nieustanna edukacja.

Statystyki wskazują, iż o połowę więcej osób, wymagających natychmiastowej pomocy, można byłoby uratować, gdyby świadkowie zdarzeń nie czekali bezczynnie na przyjazd karetki, tylko udzielili pierwszej pomocy. Wielokrotnie może to zadecydować o szansach na przeżycie poszkodowanych. Podejmując nawet najprostsze czynności ratunkowe, zwiększamy szanse człowieka na przeżycie – informuje Ireneusz Urbanke. Niestety, aktywność Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy wypada źle. Na tle innych państw europejskich jesteśmy daleko w tyle. Dla przykładu w Europie ok. 40% osób z zatrzymaną akcją serca wraca do pełni zdrowia właśnie dzięki udzieleniu pierwszej pomocy. W Polsce odsetek ten wynosi 4%.

Ratownictwo medyczne to ważny element oferty Medicover. W Akademii Ratownictwa przekazujemy nasze wieloletnie doświadczenie w obszarze edukacji i szkolimy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Tylko w zeszłym roku przekazaliśmy niezbędną wiedzę blisko 20 tysiącom osób. W ofercie kursów znajdują się szkolenia podstawowe, zaawansowane oraz szkolenia dedykowane poszczególnym grupom (m.in. dzieciom i kierowcom).

Pierwsza pomoc – szkolenia i kursy