Aplikacja e-Member od kilku lat usprawnia pracę Pani Agaty Niskiej, Specjalisty ds. kadr i płac w COSTA COFFEE POLSKA SA. Przeczytaj w poniższym wywiadzie, które funkcje
e-Member są najbardziej przydatne na co dzień i w jaki sposób z nich korzystać.

Jak długo korzysta Pani z aplikacji e-Member?

Od około 2017 roku mam dostęp do aplikacji e-Member

W jaki sposób aplikacja ułatwia Pani codzienną pracę?

Nasza firma zatrudnia ponad 1000 pracowników. Z tego powodu trudno zapamiętać, jaki pakiet jest przypisany do każdego z nich. Dzięki aplikacji w łatwy i szybki sposób mogę te dane sprawdzić.

Dodatkowo w e-Member mam dostęp do kilku przydatnych dla mnie raportów, jak np. Raport – lista osób objętych opieką. Na podstawie zawartych w nim danych mogę szybko skontrolować, który z naszych pracowników nie został jeszcze przypisany do żadnego pakietu. W ten sam sposób weryfikuję także, czy osoby już niepracujące w firmie nadal są zgłoszone i tym samym powinny zostać przeze mnie wyrejestrowane z opieki medycznej.

Dużym ułatwieniem jest również to, że sama ręcznie mogę zmieniać pakiety, robić zgłoszenia, czy wyrejestrowania. Jeśli nasz pracownik pilnie potrzebuje zmienić pakiet opieki medycznej, mogę wejść do aplikacji i zrobić to sama, bez konieczności wysyłania plików ze zmianami do naszego Doradcy Biznesowego w Medicover.

Czy korzysta Pani z e-Faktury? Jeśli tak, to co przekonało Panią do korzystania z tego modułu w aplikacji?

Tak, korzystam z tego modułu. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, ponieważ mogę sama pobrać fakturę i specyfikacje do niej. Zawsze po wystawieniu i pojawieniu się w e-Member faktury otrzymuję na swój adres e-mail informację, że taka faktura jest już w aplikacji. Myślę, że jest to duże udogodnienie.

W aplikacji mam zebrane wszystkie faktury wystawione na naszą firmę. Jeśli potrzebuję wrócić do którejś z faktur, nie muszę szukać jej wśród wielu e-maili, ale mogę w szybki i łatwy sposób odnaleźć ją w aplikacji. Tak samo jest w przypadku specyfikacji do faktury, która podpięta jest do każdej z nich i w bardzo łatwy sposób można ją pobrać w aplikacji.

Jak ocenia Pani nowe narzędzie aplikacji „Dodaj osoby” (uploading danych pracowników w pliku excel)?

Nowa funkcja jest dużym udogodnieniem. Wcześniej tworzyłam plik i musiałam wysyłać go do naszego Doradcy Biznesowego, z prośbą o dodanie nowych osób do systemu, co zajmowało około 3 dni. Teraz w łatwy i szybki sposób mogę zrobić to sama. Bardzo pomocne jest to, że z aplikacji e-Member mogę pobrać szablon pliku excel, wypełnić go i wgrać do aplikacji. Po wgraniu pliku pojawia się lista zaimportowanych osób z adnotacją, które osoby wgrały się poprawnie, a u których są błędy. Po poprawieniu błędów i ponownym wgraniu pliku mogę od razu pobrać raport z podsumowaniem, w którym widzę, czy na pewno wszystkie osoby zostały wgrane do aplikacji.

 

Które z pozostałych funkcjonalności są pomocne w codziennej pracy?

W Raporcie – lista osób objętych opieką mam dostęp do danych kandydatów na pracowników, którzy rozpoczęli już badania z ramienia naszej firmy. Osoby te pojawiają się pod nazwą pakietu: Badania wstępne – PREEMPLOYMENT. Dzięki temu możemy monitorować proces wykonywania przez te osoby badań Medycyny Pracy.

Co powiedziałaby Pani osobom, które zastanawiają się, czy przejść na aplikację e-Member i e-Fakturę?

Żeby się nie zastanawiały, tylko skorzystały z tej możliwości! 😊 Aplikacja jest bardzo prosta i przejrzysta – myślę, że każdy poradzi sobie z jej obsługą 😊

W ostatnim miesiącu wdrożyliśmy nowe narzędzie dla naszych Klientów – Asystenta Pomocy https://www.medicover.pl/pakiety-medyczne-dla-firm/asystent-pomocy/. To interaktywna baza wiedzy, która zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów biznesowych Medicover. Czy nowe narzędzie może być pomocne dla osób, które dopiero zaczynają korzystać z aplikacji e-Member?

Myślę, że tak. Wszystkie instrukcje, które udostępniane są przez Medicover, są napisane w bardzo prosty i zrozumiały sposób. Tak samo jest w przypadku Asystenta Pomocy. Uważam, że narzędzie może się przydać zarówno nowym klientom, jak i osobom, które już korzystają z aplikacji. W przypadku pytań nie musimy za każdym razem zgłaszać się do naszego Doradcy Biznesowego, ale w łatwy i szybki sposób możemy sprawdzić odpowiedź na nasze pytanie w Asystencie Pomocy.

Czy jest coś, o co moglibyśmy rozwinąć nasze narzędzie, by ułatwić pani pracę w zakresie zarządzania zdrowiem pracowników?

Myślę, że dużym ułatwieniem byłaby możliwość wgrania plikiem zmian pakietów oraz wyrejestrowań. Najlepiej, aby odbywało się to na takiej samej zasadzie jak w module „Dodaj osoby”. W przypadku pojedynczych osób zmiany pakietów oraz wyrejestrowania mogę zrobić sama, ręcznie, w aplikacji, ale w przypadku większej liczby osób muszę wysyłać pliki od naszego Doradcy Biznesowego.