To, że obecnie liczy się nie tylko wynagrodzenie, ale także dodatkowe korzyści związane z podjęciem zatrudnienia lub kontynuacją pracy u wybranego przedsiębiorcy zależy obecnie od licznych czynników. Pracownicy zwracają uwagę nie tylko na ogólne warunki zatrudnienia i pracy, ale również na szereg dodatkowych korzyści, jakie niesie ze sobą praca.

Co możesz mi zaoferować?

To pytanie często nie jest wypowiadane w sposób werbalny, ale nie musi. Pracodawcy zdają sobie sprawę, że już podczas redagowania oferty pracy muszą wskazać potencjalnemu pracownikowi konkretne korzyści, jakie niesie ze sobą praca. I to nie tylko te, które związane są z wynagrodzeniem.

Jakie benefity wskazać?

Wielu pracodawców rozważa realną możliwość wprowadzenia określonych benefitów. Obecnie bardzo często są one jeszcze kojarzone z dużymi pracodawcami, gdyż najzwyczajniej w świecie każdy z dodatków obciąża budżet pracodawcy. Dlatego też, zanim poda się konkrety pracownikom, w pierwszej kolejności należy rozważyć własne możliwości logistyczne oraz finansowe, a dopiero potem informować o nich podwładnych. W dużych, ale coraz częściej także w średnich przedsiębiorstwach konstruowane są specjalne programy motywacyjne, w których ujmowane są poszczególne elementy świadczenia pozapłacowego. Analiza badań wskazuje, że kluczem do budowania takiego systemu powinna być, obok możliwości, również polityka i wartości, jakimi kieruje się dana organizacja.

Absolutny “must have”

Analiza badań przeprowadzonych przez Instytut Kontekstów Pracy wskazuje na pewne standardy, które stanowią dziś absolutną podstawę, szczególnie w kontekście dużych podmiotów. Są to m. in. ubezpieczenia grupowe, szkolenia, karta sportowa, pakiet prywatnej opieki medycznej, ale także imprezy firmowe czy wyjazdy integracyjne. Elementy te nie stanowią dzisiaj aż tak dużej wartości w walce o pracownika, gdyż postrzegane są jako pakiet podstawowy, co wymusza na przedsiębiorcach szukanie nowych rozwiązań.