91 proc. pracodawców w Polsce spodziewa się w tym roku trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników. W zeszłym roku było ich 50 proc.  Kluczowym problem  dla przedsiębiorców jest nie tylko znalezienie ludzi do pracy, ale i zatrzymanie obecnych. Jednym z benefitów motywujących do pozostania w firmie, a także przyciągającym nowych kandydatów jest zwiększanie usług oferowanych w ramach opieki medycznej dla firm, zamiast podstawowych - rozszerzone z szeroką paletą świadczeń.

Prywatna opieka medyczna jest dziś najbardziej popularnym benefitem pozapłacowym wśród pracowników w Polsce. Co drugi pracodawca inwestuje w pakiety medyczne dla firm. W dużych firmach pakiety medyczne dla pracowników to już standard, w  małych przedsiębiorstwach ze względu na coraz dobitniej formułowane oczekiwania pracowników również po woli stają się one koniecznością. Niestety, podstawowy pakiet nie zawsze wystarcza.

Orężem szeroki pakiet medyczny dla pracowników

Polscy pracodawcy biją się o pracowników z firmami z Niemiec, gdzie deficyt sięga milionów, ale i z Norwegii czy Holandii. Problemy z zatrudnieniem mają Czesi i Słowacy. W Polsce pracuje około 1,5 mln osób, które przyjechały z Ukrainy. Firmy zatrudniają ich coraz częściej na stanowiskach menadżerskich. Rekrutujemy też pracowników z dużo odleglejszych krajów, jak np. Mołdawia, Nepal, Indie, Azerbejdżan, a nawet Wietnam. W perspektywie otwarcia niemieckiego rynku pracy dla obywateli spoza UE, może się jednak okazać, że Polska dla pracowników ze Wschodu nie będzie ostatnim przystankiem w drodze do rozwoju zawodowego. Niemcy odczuwają dotkliwy brak specjalistów, ponad 1,25  mln fachowców, inżynierów, osób z branży IT. Niemiecki rząd przygotowuje przepisy mającej na celu ułatwienie zatrudniania specjalistów spoza UE. Biorąc pod uwagę znaczącą różnicę w wysokości wynagrodzeń w Polsce i Niemczech, na korzyść naszych zachodnich sąsiadów, polscy przedsiębiorcy mogą zacząć obawiać się utraty pracowników. Zwłaszcza, że zmiana przepisów w zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE dotyczyć będzie tylko pracowników z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. Zważywszy na koszty rekrutacji nowych osób, czas potrzebny na ich wdrożenie generujący niepotrzebne straty, warto rozważyć przemyślaną strategię działań pro-pracowniczych. Między innymi oferując bogatsze programy opieki medycznej dla firm. Dzięki temu obecni pracownicy zostaną zmotywowani, by nie opuszczać swojej firmy, ale również będą pozytywnie o niej mówić. W konsekwencji kandydaci chętniej będą aplikować do pracy na wolne stanowiska.

Opieka medyczna coraz bardziej pożądana

Mimo zapowiedzi naszego rządu nie udało się skrócić kolejek w służbie zdrowia. Z opublikowanego w lutym 2019 r. Barometru przygotowanego przez Fundację Watch Health Care oraz firmę MAHTA wynika, że o pół miesiąca dłużej niż w ubiegłym roku Polacy czekają w kolejce, aby dostać się do lekarza specjalisty, średnio około czterech miesięcy. Spośród 39 dziedzin medycyny w 10 odnotowano poprawę w dostępności, w przypadku 18 dostępność uległa pogorszeniu, natomiast w przypadku 11 specjalności czas oczekiwania nie uległ istotnej zmianie. Poza endokrynologią, gdzie czas oczekiwania na wizytę wynosi 24 miesiące, rekordowo długo czeka się też do kardiologa dziecięcego,  bo prawie 12 miesięcy i zaledwie nieco mniej do ortodonty - 10  miesięcy. Najkrócej  poczekamy na wizytę u pediatry, geriatry czy też neonatologa. Najbardziej wydłużyły się kolejki do chirurga naczyniowego (o 6 miesięcy), ortopedy (o 5 miesięcy) oraz kardiologa dziecięcego (o 4,5 miesiąca). Wyniki w raporcie Fundacji WHC wskazują, że średnio na badanie diagnostyczne oczekuje się 2,7 miesiąca (około 12 tygodni), najdłużej na wykonanie artroskopii stawu biodrowego (25,5 miesiąca). Długo należy także oczekiwać na sigmoidoskopię (badanie endoskopowe jelita grubego) – średnio 10,3 miesiąca oraz badanie bezdechu śródsennego – 6,4 miesiąca. To, co dziś znacząco wyróżnia model niepublicznej opieki, to m.in. lepszy dostęp, ciągłe dążenie do kompleksowości i koordynacji realizowanych świadczeń. Dbanie o zdrowie pacjentów nie tylko dzięki szybkiej diagnozie i wdrożeniu odpowiedniego procesu leczenia, lecz także poprzez zdolność zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania profilaktyki.

Jaki pakiet medyczny dla pracowników wybrać?

Choć wynagrodzenie to podstawowy czynnik decydujący o zmianie pracy, to oczekiwania wciąż rosną i nie ograniczają się do samych finansów. Istotna jest wiarygodność pracodawcy i perspektywa stabilnego zatrudnienia oraz dodatkowe benefity. Obecny rynek pracy stawia wysoko poprzeczkę nie tylko kandydatom, ale i pracodawcom. Potencjalni kandydaci oceniają wieloaspektowość ofert pracy. Służbowy telefon, laptop, samochód czy podstawowy pakiet medyczny dla pracowników powoli uznawane są za podstawowe narzędzia, a nie benefity.  Pracownicy oczekują szerszych pakietów medycznych dla firm zapewniających dostęp do większej oferty usług i podnoszących prestiż oferowanego stanowiska.

Wybierając pakiet medyczny dla pracowników warto wziąć pod uwagę dostępność do usług lekarskich dla całej jego rodziny i to nie tylko wizyt w gabinecie. Pakiety najbardziej pożądane przez pracowników to gwarantujące możliwość leczenia szpitalnego. Zważywszy, że na planowane zabiegi kolejki w państwowej służbie zdrowia są długie, a na niektóre trzeba czekać nawet rok, pakiety gwarantujące operacje i zabiegi z zakresu chirurgii, ginekologii, kardiologii, laryngologii, neurochirurgii, okulistyki, ortopedii czy urologii są dla pracowników olbrzymią motywacją wyboru pracodawcy. Młode osoby cenią też gwarancję prywatnego porodu.

Działający od 2009 roku Szpital Medicover zapewnia wysoki poziom diagnostyki i leczenia, dostęp do czołowych specjalistów i najnowocześniejszego sprzętu medycznego oraz bezpieczeństwo i komfort pobytu podczas hospitalizacji.  Pakiet medyczny dla firm zapewniający dostęp do takiego leczenia to nie tylko benefit, ale też wymierna korzyść pracodawcy. Roczny koszt absencji będącego pod opieką Medicover oraz nieefektywnej jego obecności w pracy spowodowanej chorobą jest o 1004 zł niższy niż w przypadku pracownika korzystającego z innej opieki medycznej.  Średni czas pobytu pacjenta w szpitalu Medicover to 2, 7 dnia.