Wybroczyny

Wybroczyny pojawiają się zwykle w postaci czerwonej lub sinej wysypki widocznej gołym okiem. Wybroczyny pod wpływem ucisku nie znikają, nie bledną. Najczęściej występują na: rękach, nogach, brzuchu i pośladkach. Niekiedy także pod oczami. Są spowodowane pękaniem naczyń krwionośnych (tzw. naczyń włosowatych – bardzo drobnych naczyń) pod skórą. Mogą być związane z zaburzeniami procesu krzepnięcia.

niekiedy pojawiają się pod wpływem urazów jako większe siniaki czy podczas czynności, które mogą powodować rozerwanie naczyń krwionośnych, m.in. wymiotów, płaczu, ostrego kaszlu, podnoszenia ciężkich przedmiotów i porodu. Jednak nie tylko. Mogą być też objawem poważnych schorzeń oraz efektu ubocznego stosowania niektórych leków, np. pewnych antybiotyków, antydepresantów, leków uspokajających czy leków nasercowych.

Wybroczyny mogą być też związane z przebiegiem różnych chorób bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych.

Wybroczyny przyczyny

Wybroczyny mogą być objawem białaczki.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.