Wybroczyny pojawiają się zwykle w postaci czerwonej lub sinej wysypki widocznej gołym okiem. Wybroczyny pod wpływem ucisku nie znikają, nie bledną. Najczęściej występują na: rękach, nogach, brzuchu i pośladkach. Niekiedy także pod oczami. Są spowodowane pękaniem naczyń krwionośnych (tzw. naczyń włosowatych – bardzo drobnych naczyń) pod skórą. Mogą być związane z zaburzeniami procesu krzepnięcia.

NIEDOSTATECZNA PRODUKCJA PŁYTEK KRWI MOŻE PROWADZIĆ DO WYBROCZYN
ZBADAJ PRZECIWCIAŁA PRZECIWPŁYTKOWE

Cena od 340 zł

SPRAWDŹ ONLINE

Niekiedy pojawiają się pod wpływem urazów jako większe siniaki czy podczas czynności, które mogą powodować rozerwanie naczyń krwionośnych, m.in. wymiotów, płaczu, ostrego kaszlu, podnoszenia ciężkich przedmiotów i porodu. Jednak nie tylko. Mogą być też objawem poważnych schorzeń oraz efektu ubocznego stosowania niektórych leków, np. pewnych antybiotyków, antydepresantów, leków uspokajających czy leków nasercowych.

Wybroczyny mogą być też związane z przebiegiem różnych chorób bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych.

Wybroczyny przyczyny

Wybroczyny mogą być objawem białaczki.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.