Podwójne widzenie (diplopia), jednooczne bądź dwuoczne, to stan, w którym obiekt, na który patrzymy widzimy podwójnie. Wynika to z nieprawidłowego ustawienia gałek ocznych.

Na podwójne widzenie mogą mieć wpływ przebyte urazy oka, choroby oczu czy astygmatyzm. 

U małych dzieci można podejrzewać podwójne widzenie, jeżeli dziecko zaczyna nieprawidłowo trzymać głowę (przechyla głowę) lub gdy przymyka jedno oko, zasłania jedno oko dłonią, mruży oczy.

Podwójne widzenie (diplopia) bywa oznaką poważnych chorób, dlatego należy pilnie skontaktować się z lekarzem. 

Podwójne widzenie (diplopia) przyczyny

Podwójne widzenie (diplopia) to stan, w którym patrzymy na obiekt podwójnie.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.