Częste oddawanie moczu, w porównaniu z częstością typową dla danej osoby (zwykle częściej niż 8 razy dziennie) to objaw chorobowy, który może wskazywać np. na infekcje układu moczowego (najczęściej zapalenie pęcherza moczowego), zaburzenia czynności nerek, zaburzenia hormonalne lub choroby stercza.

Może być też wynikiem picia nadmiernej ilości płynów, wynikającej zwykle z nadmiernego pragnienia.

Mogą mu towarzyszyć: nagłe parcie na pęcherz (potrzeba natychmiastowego oddania moczu), ból, pieczenie podczas oddawania moczu, bolesne parcie na pęcherz (ból w dole brzucha pojawiający się po wypełnieniu pęcherza) oraz problemy z utrzymaniem moczu.

Częste oddawanie moczu (częstomocz) przyczyny:

Częste oddawane moczu  (częstomocz) może być objawem nadczynności przytarczyc.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.