WZW D. Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu D

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu D, czyli WZW D, wywołane jest przez wirus zapalenia wątroby typu D (HAD). Do zakażenia dochodzi drogą krwi, drogą płciową oraz przez łożysko lub podczas porodu.
WZW D - jak je leczyć?

Ostre WZW D

Zakażenia wirusem HDV zdarzają się na całym świecie, ale najczęściej występują w krajach basenu Morza Śródziemnego, południowych Włoszech, Egipcie, Kenii, Senegalu, Rumunii, azjatyckich republikach byłego ZSRR, Mongolii, Tajwanie, Chinach, Wenezueli i Kolumbii. 

Droga zakażenia ostrego WZW D

Wirus HDV nie jest zdolny do samodzielnego namnażania, do replikacji dochodzi jedynie w obecności wirusa HBV. Wyróżnia się dwa mechanizmy zakażenia:

  • Jednoczesne zakażenie HBV i HDV – przebieg choroby jest taki sam, jak w ostrym zapaleniu wątroby typu B.
  • Nadkażenie HDV nosiciela HBV – powoduje zaostrzenie przebiegu choroby, w wyniku czego może dojść nawet do ostrej niewydolności wątroby i zgonu.

Rozpoznanie ostrego WZW D

Rozpoznanie zakażenia HDV stawia się, gdy w surowicy chorego stwierdza się przeciwciała anty-HDV IgM (obecne do 6 tygodni po zakażeniu) lub IgG (zastępują przeciwciała IgM).

Zapobieganie ostremu WZW D

Najlepszą metodą zapobiegania WZW D jest szczepienie przeciwko WZW B oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad zapobiegania zakażeniom w placówkach systemu ochrony zdrowia oraz w innych miejscach, gdzie może dochodzić do naruszenia ciągłości skóry  (np. salony tatuażu czy gabinety kosmetyczne). Zasady te to m.in. stosowanie jednorazowego sprzętu lub odpowiednie sterylizowanie sprzętu wielokrotnego użytku oraz prawidłowe zabezpieczanie materiałów skażonych krwią lub płynami ustrojowymi.


Dowiedz się więcej, o diecie przy chorobach wątroby - co należy jeść, a czego unikać?


Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 05.12.2017
Data ostatniej aktualizacji 14.07.2023