Ortoreksja. Zaburzenia odżywiania - test na ortoreksję

Ortoreksja to zaburzenie odżywiania. Panuje moda, aby być „fit” i odżywiać się zdrowo, co ma pomóc w zachowaniu dobrego samopoczucia i pełni zdrowia jak najdłużej. Wszystko jednak należy stosować z umiarem. Gdy pojawi się bowiem przesada, będziemy mieć do czynienia z ortoreksją. To zaburzenie powoduje, że osiąga się cel odwrotny – zamiast chronić zdrowie, niszczymy je. Sprawdź objawy i zrób test na ortoreksję.

Ortoreksja

Ortoreksja to jedno z zaburzeń odżywiania, podobnie jak anoreksja czy bulimia. To stosunkowo nowy termin, wprowadzony w 1997 roku przez amerykańskiego lekarza Stevena Bratmana, który nota bene, sam na nią cierpiał.

Według definicji Bratmana ortoreksja charakteryzuje się „patologiczną fiksacją na spożywaniu właściwej i zdrowej żywności”. Osoby cierpiące na ortoreksję obsesyjnie skupiają się na jakości posiłków oraz sposobie ich przyrządzania. Są dumne ze swojej diety i nie mają poczucia występowania zaburzenia.

Badanie przeprowadzone w 2001 roku we Włoszech, wskazało że na ortoreksję cierpi do 6,9 % populacji. Obecnie jej wskaźniki stale rosną. Co więcej, większość naukowców wskazuje, że ortoreksja częściej dotyka mężczyzn niż u kobiet. Wiek, w którym występuje najczęściej, to przedział między 20. a 40. rokiem życia.

Objawy ortoreksji

Zaburzenie odżywiania polega na kierowaniu większości swojej uwagi na jedzenie, jego jakość.

Chorzy szczegółowo planują swój jadłospis, dużo czasu poświęcają na studiowanie składu spożywanych pokarmów. Nie może znaleźć się w nich żaden szkodliwy produkt. Ważny jest również odpowiedni, zdrowy sposób obróbki żywności. Osoby z ortoreksją jedzą tylko pokarmy, które uznają, że są dobre dla ich zdrowia. Są dumni ze swojej diety. Zwykle chorzy stopniowo eliminują z niej kolejne potrawy. Wytłumaczeniem unikania poszczególnych produktów mogą być np.:

  • antybiotyki w przypadku np. drobiu,
  • pestycydy w przypadku owoców i warzyw czy
  • skażenie metalami ciężkimi w przypadku ryb

Każde odstępstwo od diety powoduje u chorego lęk i poczucie winy. Zwykle pociąga to za sobą jeszcze bardziej restrykcyjną dietę.

Takie zaabsorbowanie jedzeniem często skutkuje wycofaniem z życia towarzyskiego i skłonnością do samotności. Chory woli zostać sam ze sobą niż na przykład wyjść do kina. 

Osoby z ortoreksją szczegółowo czytają skład na etykietach produktów.

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 07.09.2017
Data ostatniej aktualizacji 19.02.2021