Koronawirus a powierzchnie użytkowe. Jak długo wirus przeżywa, jak go usunąć?

Czy możemy zakazić się wirusem SARS-CoV-2 przez dotknięcie skażonej powierzchni? Podobnie jak w przypadku innych koronawirusów, SARS-CoV-2 może zostać przeniesiony na powierzchnię użytkową, jeśli np. osoba zakażona dotknie jej skażonymi rękoma lub gdy kropelki jej śliny czy wydzieliny z nosa lub gardła podczas mówienia, kichania czy kaszlu osiądą na różnych przedmiotach i powierzchniach użytkowych.

Koronawirus zakażenie przez kontakt ze skażoną powierzchnią

Gdy osoba zdrowa dotknie skażonej powierzchni, a następnie oczu, ust, nosa (wirus dostanie się do błon śluzowych) – dochodzi do zakażenia.

Aby temu zapobiec należy:

  • unikać dotykania rękoma okolic twarzy, zwłaszcza oczu, ust i nosa,
  • często myć ręce wodą z mydłem,
  • stosować etykietę kaszlu i kichania,
  • odkażać powierzchnie użytkowe preparatem dezynfekującym na bazie alkoholu (min. 60 proc).

Koronawirus jak długo utrzymuje się na powierzchniach

Niska wilgotność i duża suchość powietrza nie sprzyjają przeżywaniu wirusa na powierzchniach. Ryzyko zakażenia koronawirusem przez kontakt z powierzchnią papierową (np. dokumentami, paczką), na której znajdują się cząsteczki wirusa jest raczej minimalne.

Mycie rąk po dotknięciu potencjalnie skażonych powierzchni może zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa.
Niedawno opublikowana w czasopiśmie Lancet analiza wykazała, że wirus znajdujący się na różnych powierzchniach nie był w większości przypadków zakaźny.

Miejsce (państwo)

Analizowana powierzchnia

Procent wykrytego RNA koronawirusa (RT-PCR)

Wykrycie zakaźnego wirusa (hodowla komórkowa)

Statek pasażerski Diamond Princess (Japonia)Powierzchnie w kabinach osób z potwierdzonym zakażeniem17,3 proc.0 proc.
Powierzchnie w kabinach osób zdrowych

0 proc.

0 proc.
Powierzchnie wspólne1 proc.0 proc.
Szpital uniwersytecki z pacjentami chorymi na COVID-19 (Wielka Brytania)Różne powierzchnie w różnych częściach szpitala10,6 proc.0 proc.
Pokoje-izolatki z ciężkimi przypadkami COVID-19 (Korea Płd.)Powierzchnie z izolatek trzech pacjentów19,7 proc.

9,2 proc. 

(6/7 próbek pobrano z otoczenia pacjenta, 
z utrzymującym się kaszlem)
Oddział izolacyjny pacjentów z COVID-19 (Izrael)Różne powierzchnie52,7 proc.0 proc.
Oddział izolacyjny pacjentów z COVID-19 (Chiny)Różne powierzchnie8 proc. 0 proc.
Oddział izolacyjny pacjentów z COVID-19 (Chiny)Różne powierzchnie7,7 proc.0 proc.

Opracowano na podstawie: Kampf G, Lemmen S, Suchomel M. Ct values and infectivity of SARS-CoV-2 on surfaces. Lancet Infect Dis 2020; published online Nov 19. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30883-5

Referencje:

  1. Bilal M., Munir H., Nazir M.S., Iqbal H.M.N. Persitence, transmission and infectivity if SARS-CoV-2 in inanimate environments. Case studies in chemical and environmental engineering 2020: 2: 100047.
  2. Marshall DL, Bois F, Jensen SKS, et al. Sentinel Coronavirus environmental monitoring can contribute to detecting asymptomatic SARS-CoV-2 virus spreaders and can verify effectiveness of workplace COVID-19 controls. Microb Risk Anal. 2020;16:100137. doi:10.1016/j.mran.2020.100137
SARS-CoV-2 jest nowym koronawirusem, którego dopiero poznajemy, dlatego codziennie pojawiają się nowe doniesienia naukowców, klinicystów i instytucji państwowych. Dokładamy wszelkich starań, by monitorować te informacje i aktualizować możliwie sprawnie zamieszczane treści.

 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania. Należy potwierdzić przy zakupie badania szczegóły do jego przygotowania.
Data dodania 07.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 26.01.2022