Fizjoterapia – co to jest, na co pomaga, jak wygląda wizyta u fizjoterapeuty

Fizjoterapia to dział medycyny. Jej celem jest przede wszystkim przywrócenie sprawności i funkcjonowania w życiu codziennym osób dotkniętych urazem, chorobą lub niepełnosprawnością. Może również pomóc zmniejszyć ryzyko obrażeń lub chorób w przyszłości. Wymaga holistycznego podejścia, które angażuje również pacjenta. Czym dokładnie zajmuje się fizjoterapeuta i jak wygląda wizyta u specjalisty?
W gabinecie fizjoterapeutycznym specjalista uczy pacjenta ćwiczeń w celach leczniczych.

Czy fizjoterapeuta to lekarz?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami fizjoterapeuta nie jest lekarzem. Aby wykonywać zawód fizjoterapeuty, specjalista musi ukończyć studia magisterskie w zakresie fizjoterapii.

Ma prawo diagnozować i prowadzić samodzielnie leczenie z wykorzystaniem wiedzy i metod z zakresu fizjoterapii. Ma również prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjenta, nie może jednak wystawiać zwolnień lekarskich, recept, skierowań na badania oraz wykonywać zabiegów inwazyjnych.

Fizjoterapeuta to trzeci najbardziej rozpowszechniony zawód medyczny na świecie, o dużym zaufaniu społecznym - według badania Kantar ci specjaliści są na drugim miejscu (79 proc.) wśród zawodów medycznych cieszących się największym zaufaniem społecznym. 

Z jakimi problemami można iść do fizjoterapeuty?

Fizjoterapeuci zajmują się diagnostyką i leczeniem nieinwazyjnym schorzeń i problemów występujących w obrębie układu ruchu, usprawnianiem narządów ruchu, pomocy w powrocie do zdrowia po urazach stawów i mięśni.

Fizjoterapia może być pomocna dla osób w każdym wieku z problemami:

Celem fizjoterpaii jest także skrócenie czasu powrotu do pełnej sprawności życiowej po urazach czy zabiegach chirurgicznych. 

Może wspierać również poprawę aktywności fizycznej, w celu zapobiegania dalszym urazom.

Na konsultację do powinny zgłosić się osoby, u których występują:

 • bóle mięśni,
 • bóle kręgosłupa, w tym także ze zdiagnozowanymi zwyrodnieniami,
 • wady postawy,
 • bóle migrenowe,
 • rwy - kulszowa lub barkowa,
 • blokady ruchomości stawów,
 • bóle napięciowe,
 • stany przeciążeniowe,
 • a także osoby skierowane przez lekarza ortopedę.

Na wizytę można umówić się nie tylko, gdy pacjent zmaga się z dolegliwościami lub wymaga specjalistycznej pomocy po urazie, operacji czy na skutek choroby. Podczas profilaktycznej konsultacji, specjalista oceni  prawidłowe wzorce i postawy, ruchowe, oddechowe.

Kiedy udać się do fizjoterapeuty? Po urazach, w dolegliwościach bólowych albo po poradę przy korekcji wad postawy.

Co się robi na fizjoterapii?

Podstawą jest właściwe postawienie diagnozy oraz dopasowanie odpowiednich metod działania, aby uzyskać maksymalne efekty terapeutyczne. Celem jest dążenie do poprawy sprawności pacjenta aby istotnie poprawić jakości jego życia i łagodzenie bądź eliminacja bólu bez korzystania ze środków farmakologicznych.

Czynności podejmowane w gabinecie fizjoterapeutycznym obejmują m.in.:

 • edukację i porady - fizjoterapeuci mogą udzielać porad na temat zachowań, które mogą wpływać na codzienne życie, takich jak postawa i prawidłowe techniki podnoszenia lub przenoszenia ciężkich przedmiotów, aby zapobiec urazom;
 • porady dotyczące aktywności fizycznej, dobór odpowiednich ćwiczeń - ćwiczenia mogą być zalecane w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia i mobilności oraz wzmocnienia określonych części ciała;
 • terapię manualną – gdzie fizjoterapeuta wykorzystuje odpowiednie chwyty oraz techniki ucisku, masażu, aby pomóc złagodzić ból i sztywność mięśni, więzadeł, powięzi, stawów.

Fizjoterapia obejmuje wiele zróżnicowanych działań terapeutycznych. To nie tylko fizykoterapia wykorzystująca do leczenia, rehabilitacji i profilaktyki zabiegi fizykalne (takie jak, np.: elektroterapia, TENS, laseroterapia, balneoterapia, hydroterapia, termoterapia), lecz także kinezyterapia (leczenie ruchem), masaż leczniczy, terapia manualna.

Podczas pierwszego spotkania fizjoterapeuta zwraca uwagę na wiele istotnych kwestii, w tym stan zdrowia, przebyte urazy i operacje. Wykonuje też precyzyjną ocenę postawy ciała pacjenta i wzorca oddechowego.

Następnie przechodzi do badania manualnego, podczas którego, ocenia m.in. napięcie poszczególnych fragmentów tkanek. Celem działania jest rozluźnienie tkanek, poprawa zakresu ruchomości, co wpływa na poprawę funkcji lokomocji i lepsze samopoczucie pacjenta. Duże znaczenie odgrywają również ćwiczenia i ruch, zarówno swobodny, jak i wykorzystujący wiele specjalistycznych urządzeń.

Szczegółowy zakres ćwiczeń, ich intensywność i częstotliwość uzależniona są od zdiagnozowanego problemu.

Czy trzeba się rozebrać do fizjoterapeuty?

Udając się do specjalisty, z całą pewnością należy zadbać o wygodny strój, który nie będzie krępował ruchów podczas ćwiczeń. Najczęściej jest to jedyny wymóg, natomiast należy mieć świadomość, że pewne czynności wymagają od pacjenta odsłonięcia fragmentów ciała poddawanych zabiegowi.

Czy fizjoterapia boli?

Fizjoterapia nie powinna być bolesna, aczkolwiek ból czy dyskomfort podczas terapii jest kwestią indywidualną. Każdy pacjent jest inny i każdy ma swój własny próg bólu, dlatego tak ważna jest komunikacja. Terapeuci zwracają na to szczególną uwagę podczas terapii i mogą ją zmodyfikować, jeśli jest zbyt trudna lub bolesna.

Nie oznacza to, że pacjent nie poczuje żadnego dyskomfortu. Wszystko zależy też od tego, z jakim problemem zgłasza się pacjent, a często właśnie jest nim ból. Fizjoterapeuci są ekspertami nie tylko w leczeniu bólu, ale także jego źródła, a celem terapii jest jego złagodzenie lub wyeliminowanie.

Ile potrzeba wizyt u fizjoterapeuty?

Niemożliwe jest udzielenie jasnej odpowiedzi na to pytanie. Liczba wizyt zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta i problemu, z jakim się zgłosił się.  Kluczem do udanej fizjoterapii jest też zaangażowanie pacjenta, które wpływa również na czas jej trwania.

Fizjoterapia a rehabilitacja - różnice

Rehabiliatacja jest szerszym pojeciem. Służy jako pomoc do powrotu pacjenta do sprawności fizycznej oraz psychicznej poprzez różne działania, np. terapię zajęciową, spotkania z psychoterapeutą czy fizjoterapię. Sama fizjoterapia koncentruje się na fizycznym zwalczaniu dolegliwości.

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 23.02.2023
Data ostatniej aktualizacji 13.07.2023