Ciśnienie w oku - badanie. Jakie są objawy nieprawidłowego ciśnienia w oku?

O ciśnieniu mówi się nie tylko w kontekście ciśnienia tętniczego, ale również w związku z narządem wzroku. Podczas badania, okulista może podjąć decyzję o konieczności wykonania pomiaru ciśnienia śródgałkowego. W jakim celu wykonuje się takie badanie? Jakie są objawy wysokiego bądź niskiego ciśnienia w oku?
Jakie jest prawidłowe ciśnienie w oku?

Badanie pomiaru ciśnienia w oku

Badanie może zostać przeprowadzone na kilka sposobów. W tonometrii aplanacyjnej oraz impresyjnej podawane jest pacjentowi miejscowe znieczulenie. Metody te wymagają bowiem wykonania ucisku - konieczne jest spłaszczenie rogówki, następnie lekarz wykonuje pomiar ciśnienia.

W pierwszym przypadku do oceny wykorzystywany jest tzw. tonometr Goldmanna, który dzięki specjalnemu pryzmatowi, umożliwia ocenę ciśnienia w lampie szczelinowej. Druga z metod pozwala na podanie wartości ciśnienia oka na podstawie oceny oporu, jaki stawiany jest podczas uciskania rogówki.

Innym rodzajem tonometrii jest badanie bezkontaktowe, dlatego też nie wymaga podawania środka znieczulającego. Podstawą badania jest strumień powietrza o określonej sile. Na tej podstawie lekarz może dokonać oceny wartości ciśnienia.

Interpretacja wyniku

Optymalną sytuacją, świadczącą o prawidłowym ciśnieniu wewnątrz oka jest wynik, który zawiera się w przedziale od 10 do 21 mmHg. Należy pamiętać, że ciśnienie śródoczne charakteryzuje się dobową zmiennością, osiągając najwyższe wartości rano.

Wynik poniżej 10 mmHg oznacza zbyt niskie ciśnienie. Hipotonia gałki ocznej może występować z różnych powodów, wśród których wskazuje się np. urazy oka, stan zapalny naczyniówki, a także zanik gałki ocznej.

O nadciśnieniu mówi się, gdy wartości są wyższe niż 21 mmHg. Taki stan wymaga dalszej oceny, szczególnie zbadania, czy u pacjenta doszło do zamknięcia kąta przesączania.

Przyczyn występowania podwyższonego ciśnienia w gałce ocznej może być kilka, w tym m.in. stan zapalny oka, niektóre leki, jaskra lub zespół pseudoeksfoliacji.

Dowiedz się więcej na temat jaskry. Sprawdź, jakie są objawy jaskry.

USG OKA
Badanie USG służące ocenie anatomicznej oka.

KUP ONLINE

Nieprawidłowe ciśnienie śródgałkowe objawy

Zarówno w przypadku nadciśnienia, jak i hipotonii wyróżnić można pewne charakterystyczne objawy problemów. U osób cierpiących na zbyt niskie ciśnienie śródgałkowe spowodowane zanikiem gałki ocznej odnotowano występowanie bólu oka, zaburzenia widzenia polegające na zamgleniu widzianego obrazu.

Wysokie ciśnienie w oku objawiać się może silnymi bólami głowyoka (lub oczu). Ponadto pacjenci zgłaszają problemy ze wzrokiem, głównie rozmazany obraz czy zaburzenia widzenia. W przypadku podwyższonego ciśnienia śródgałkowego należy podkreślić, że jeśli wartości nie są znacznie zawyżone, wówczas symptomy mogą być początkowo niezauważalne i bezobjawowe.

 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 19.07.2021
Data ostatniej aktualizacji 19.07.2021