Xyzal

lek-xyzal
  1. Xyzal co to jest
  2. Xyzal stosowanie
  3. Xyzal skutki uboczne
  4. Xyzal a karmienie piersią
  5. Xyzal a alkohol

Xyzal co to jest

Xyzal to lek przeciwhistaminowy II generacji. Ma działanie przeciwalergiczne i wydawany jest na receptę. Dostępny jest w postaci syropu oraz tabletek.

Substancja czynną zawartą w leku jest dichlorowodorek cetyryzyny (lewocetyryzyna). Xyzal jest lekiem przeciwhistaminowym, wykorzystywanym w leczeniu alergii. Mechanizm działania leku powoduje blokowanie receptorów histaminowych typu 1, hamując działanie histaminy, odpowiedzialnej za wywoływanie objawów alergii.

Xyzal stosowanie

Na co jest stosowany lek Xyzal? Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, lek xyzal stosowany jest w leczeniu całorocznych i sezonowych objawów alergii, w szczególności kichania, wysięku z nosa, świądu oraz obrzęku błon śluzowych. Doskonale sprawdzi się również w leczeniu przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Lek można stosować niezależnie od posiłku, połykając w całości i popijając wodą. Dawkowanie leku Xyzal ustalane jest przez lekarza prowadzącego. Zazwyczaj u pacjentów dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 12 rok życia stosuje się dawkę 5 mg raz na dobę. Xyzal tabletki nie należy podawać dzieciom. W przypadku dzieci zaleca się stosowanie xyzal syrop, o ile pacjent ukończył 2 rok życia, gdyż nie ma wystarczających informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w niższej grupie wiekowej. Jak długo stosować xyzal syrop oraz tabletki? Okres, w którym konieczne jest przyjmowanie leku określa lekarz, w oparciu o indywidualną sytuację pacjenta, w tym nasilenie objawów.

Xyzal skutki uboczne

Lek należy stosować ściśle według wskazań lekarza. W przypadku gdy zostanie przyjęta większa dawka leku możliwe jest wystąpienie objawów niepożądanych. U osób dorosłych objawem przedawkowania może być wzmożona senność, natomiast u dzieci w pierwszej kolejności pojawia się niepokój oraz pobudzenie ruchowe, a dopiero w późniejszym okresie występuje senność. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy przedawkowania należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem lub udać do najbliższej placówki medycznej.

Xyzal w ciąży

Stosowanie leku podczas ciąży dopuszczalne jest przy zachowaniu ostrożności i stosowaniu się do zaleceń lekarza.

Xyzal a karmienie piersią

Karmienie piersią nie stanowi przeciwwskazania do terapii lekiem Xyzal przy zachowaniu ostrożności i stosowaniu się do zaleceń lekarza.

Xyzal a alkohol

Nie ma danych dotyczących spożywania alkoholu podczas kuracji lekiem xyzal. Jednak należy zachować szczególną ostrożność, gdyż alkohol może osłabiać lub nasilać działanie wielu leków.

Dystrybucja na terenie Polski: Delfarma Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
  • #