Theospirex

theospirex-opis
  1. Theospirex co to jest
  2. Dawkowanie preparatu
  3. Możliwe skutki uboczne
  4. Theospirex w ciąży
  5. Theospirex a karmienie piersią
  6. Interakcje z alkoholem

Theospirex co to jest

Lek Theospirex wykorzystywany jest w leczeniu ciężkich, ostrych skurczów oskrzeli przy przewlekłych chorobach dróg oddechowych. Preparat dostępny jest na receptę. Występuje w postaci tabletek powlekanych oraz roztworu do wstrzykiwań.

Substancją czynną zawartą w leku jest teofilina. Preparat należy do grupy ksantyn, których działanie polega na rozkurczaniu mięśni gładkich oskrzeli oraz naczyń płucnych. Teofilina poprawia klirens śluzowo-rzęskowy oraz ogranicza uwalnianie mediatorów z komórek, które biorą udział w przebiegu reakcji zapalnej. Ponadto lek zmniejsza skurcz oskrzeli, obniża nasilenie reakcji astmatycznych, zarówno natychmiastowych jak i późnych, oraz wpływa na zwiększenie kurczliwości przepony. Z informacji zawartych w ulotce Theospirex wynika, iż lek bardzo dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego, ale spożywanie pokarmów może wpływać na tempo wchłaniania leku. Producent wskazuje, że na prawidłowe wchłanianie leku ma wpływ wiele czynników środowiskowych, jak wiek pacjenta, jego waga, dieta, a także fakt palenia papierosów, przyjmowanie innych leków czy choroby współistniejące.

Pełny skład preparatu

1 ml roztworu Theospirex zawiera 20 mg teofiliny. Oznacza to, że 1 ampułka 10 ml zawiera 200 mg teofiliny.
Substancje pomocnicze leku to: woda do wstrzykiwań, glicyna, wodorotlenek sodu.

Wskazania do stosowania

Ze względu na fakt, iż substancja czynna zapobiega skurczom oskrzeli, zaleca się stosowanie preparatu w leczeniu astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Należy pamiętać, że leku nie wykorzystuje się jako doraźnego preparatu w leczeniu ciężkiego napadu astmy oskrzelowej lub w związku z wystąpieniem zaburzeń oddychania spowodowanych skurczem oskrzeli.

Dawkowanie preparatu

Dawkowanie Theospirex ustalane jest przez lekarza, który uwzględni indywidualną sytuację pacjenta. Ważne jest, aby ustalając dawkę uwzględnić skuteczność działania oraz tolerancję leku przez pacjenta. Dobrą praktyką jest ustalanie wysokości dawki po wcześniejszym oznaczeniu poziomu teofiliny w osoczu, a następnie również monitorowanie jej poziomu w celu oceny skuteczności terapii. Wysokość dawki obliczana jest w oparciu o beztłuszczową masę ciała pacjenta. Jest to ważne, ponieważ substancja czynna nie wnika do tkanki tłuszczowej. U osób dorosłych zazwyczaj stosuje się dawkę ok. 11-13 mg/kg masy ciała, co w przeliczeniu na dawkę dobową odpowiada wartości 900 mg. Na początku terapii najczęściej stosuje się lek w dawkach podzielonych, dwa razy na dobę, przyjmowanych co ok. 12 godzin. Ważne, aby lek przyjmowany był po posiłku.

Możliwe skutki uboczne

Theospirex na kaszel, jak każdy lek może powodować wystąpienie działań niepożądanych u niektórych pacjentów. Bardzo często obserwowane są zaburzenia OUN, głównie pobudzenie, a także ból i zawroty głowy, drażliwość, bezsenność, niepokój, drżenie kończyn, wzmożenie odruchów, drgawki, tachykardia, arytmia komorowa, zaburzenia rytmu serca, zaburzenie oddechu, w szczególności przyspieszenie, obniżenie ciśnienia tętniczego. U niektórych pacjentów zdarzało się także występowanie podrażnień błony śluzowej w obrębie przewodu pokarmowego, w tym występowanie nudności, wymiotów, biegunki, a także jadłowstręt, brak apetytu, a także zwiększone wydalanie moczu. Zdarzało się, że u pacjentów obserwowano podwyższony poziom glukozy i kreatyniny oraz zaburzenia w równowadze elektrolitowej organizmu. Rzadziej obserwowano także reakcje nadwrażliwości, w tym wysypkę, świąd uogólniony, pokrzywkę, a nawet obrzęk naczynioruchowy.

U osób chorujących na refluks żołądkowo-przełykowy występowały sytuacje nasilenia objawów, a także pojawiające się krwawe wymioty, zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego. Zaznacza się, że wpływ na występowanie działań niepożądanych może mieć nadwrażliwość na substancję czynną, a także zbyt wysokie stężenie teofiliny we krwi, wywołane przyjęciem zbyt dużej dawki.

Theospirex w ciąży

Leki na bazie teofiliny nie powinny być stosowane u kobiet w ciąży, w szczególności w I trymestrze ciąży. Dopuszcza się rozpoczęcie terapii w tym okresie, ale wyłącznie w sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla zdrowia matki. W następnych etapach ciąży konieczność rozpoczęcia terapii oceniana jest przez pryzmat korzyści dla matki i zagrożenia dla dziecka. Substancja czynna zawarta w leku Theospirex przenika przez łożysko, w związku z czym istnieje wysokie ryzyko wystąpienia objawów o charakterze sympatykomimetycznych u płodu. Ponadto zaobserwowano, że stosowanie leków z teofiliną w ostatnim etapie ciąży może wpływać hamująco na kurczliwość macicy.

Theospirex a karmienie piersią

W okresie karmienia piersią nie należy przyjmować leku Theospirex, ponieważ substancja czynna przenika do pokarmu kobiecego. Stężenie leku w pokarmie może być bardzo wysokie, przez co u dziecka mogłyby wystąpić objawy niepożądane.

Interakcje z alkoholem

Nie ma jednoznacznych informacji, które dostarczyłyby informacji o interakcji leku z alkoholem. Lek Theospirex wpływa na sprawność psychomotoryczną, a także wiadomo, że może wywoływać senność, w związku z tym należy zachować ostrożność w łączeniu leku z alkoholem.

Dystrybucja na terenie Polski: Biofarm Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
  • #