Telfexo

 1. Telfexo co to jest
 2. Dawkowanie Telfexo
 3. Skutki uboczne leku
 4. Telfexo w ciąży
 5. Telfexo a karmienie piersią
 6. Interakcje z alkoholem
 7. Telfexo opinie

Telfexo co to jest

Telfexo to lek przeciwhistaminowy, który można kupić wyłącznie za okazaniem recepty. Dostępny jest w postaci tabletek powlekanych o zawartości substancji czynnej 120 mg lub 180 mg, w opakowaniach po 20 sztuk. Lek nie podlega refundacji.

W składzie preparatu znajduje się substancja czynna chlorowodorek feksofenadyny. To lek przeciwhistaminowy, działający wybiórczo antagonista receptora H1. W kontekście chemicznym feksofenadyna jest czynnym metabolitem substancji terfenadyny. Nie wywołuje u pacjenta działania uspokajającego ani nie zaburza widoku odstępu QT w obrazie EKG. Charakteryzuje się szybkim czasem wchłaniania z przewodu pokarmowego. Wbrew obawom pacjentów Telfexo nie jest sterydem. Dużym atutem preparatu jest także brak wpływu na zdolności psychomotoryczne oraz prowadzenie pojazdów.

Wskazania do stosowania leku zależą od ilości zawartej w nim substancji czynnej. Tabletki Telfexo 120 mg zaleca się stosować w celu łagodzenia objawów sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa. Tabletki 180 mg są wykorzystywane do łagodzenia objawów towarzyszących przewlekłej pokrzywce idiopatycznej.

Dawkowanie Telfexo

Lek może być stosowany u pacjentów dorosłych, a także u młodzieży powyżej 12 roku życia. W ulotce producent zaleca następujące dawkowanie preparatu:

 • tabletki 120 mg: jedna na dobę, w przebiegu sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa,
 • tabletki 180 mg: jedna na dobę, w związku z leczeniem objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Jak długo stosować Telfexo? Okres zażywania preparatu określony zostanie przez lekarza prowadzącego.

Istnieją pewne przeciwwskazania do stosowania leku. Nie może być wprowadzany u pacjentów, u których stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek jego składnik. Z uwagi na brak informacji odnośnie skuteczności i bezpieczeństwa przyjmowania preparatu przez dzieci poniżej 12 lat nie powinny one go zażywać. Ponadto szczególną ostrożność należy zachować w przypadku osób:

 • u których w wywiadzie stwierdzono występowanie chorób układu krążenia,
 • w podeszłym wieku,
 • cierpiących na zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

W przypadku łączenia Telfexo z niektórymi lekami należy postępować ostrożnie. Interakcje odnotowano:

 • w połączeniu z erytromycyną lub ketokonazolem, które podwyższają stężenie feksofenadyny we krwi,
 • przy jednoczesnym stosowaniu preparatu z lekami o działaniu zobojętniającym na kwas żołądkowy, które w składzie zawierają m.in. glin i magnez, ponieważ zmniejszają one biodostępność feksofenadyny. Aby zminimalizować ich negatywny wpływ zaleca się, by zachować minimum 2-godzinny odstęp między przyjęciem poszczególnych preparatów,
 • przy połączeniu feksofenadyny z pojedynczą dawką lopinawiru z rytonawirem, gdyż może doprowadzić do zwiększenia stężenia ilości feksofenadyny w organizmie pacjenta.

W przypadku osób, u których będą wykonywane alergiczne testy skórne, produkt należy odstawić na trzy dni przed datą planowanych testów.

Skutki uboczne leku

Preparat może wywoływać działania niepożądane. Wśród często występujących skutków ubocznych Telfexo ulotka wymienia:

 • bóle i zawroty głowy,
 • senność,
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej,
 • nudności.

Niezbyt często zaobserwowano nadmierne zmęczenie.

Ponadto pojawiały się:

 • palpitacje,
 • tachykardia,
 • biegunka,
 • reakcje nadwrażliwości, w tym uczucie ucisku w klatce piersiowej, obrzęk naczynioruchowy, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry, reakcje anafilaktyczne o charakterze uogólnionym,
 • zaburzenia snu, w tym bezsenność oraz koszmary senne,
 • nerwowość,
 • dolegliwości skórne: wysypka, pokrzywka, świąd.

Telfexo w ciąży

Stosowanie leku przez kobiety ciężarne jest niezalecane. Wdrożenie preparatu Telfexo w ciąży jest możliwe jedynie, gdy zdaniem lekarza stanowi absolutną konieczność.

Telfexo a karmienie piersią

Kobiety w okresie karmienia piersią nie powinny przyjmować preparatu.

Interakcje z alkoholem

W ulotce leku nie zostały zawarte informacje dotyczące bezpieczeństwa jednoczesnego stosowania Telfexo i alkoholu lub związanego z tym ryzyka. Najlepiej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Telfexo opinie

Opinie dotyczące preparatu są zróżnicowane. Pacjenci chwalą skuteczność działania tabletek Telfexo wskazując, że nie wystąpiły u nich objawy niepożądane lub były one niewielkie. Dodatkowym atutem preparatu jest korzystna cena, w szczególności w porównaniu do cen innych podobnych leków. Jednakże niektórzy pacjenci nie byli zadowoleni z działania tabletek, ponieważ wystąpiły u nich uciążliwe skutki uboczne.

Dystrybutor na terenie Polski: Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A.