Tardyferon

Tardyferon

  1. Tardyferon co to jest
  2. Tardyferon stosowanie
  3. Tardyferon skutki uboczne
  4. Tardyferon w ciąży
  5. Tardyferon a karmienie piersią
  6. Tardyferon a alkohol

Tardyferon jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę. Jest to preparat, który zawiera żelazo pod postacią siarczanu żelaza.

Tardyferon co to jest

Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lek przeznaczony jest dla osób, u których konieczna jest suplementacja żelaza. Lek dostępny jest w postaci tabletek. Na rynku kupić można również preparat tardyferon fol, w składzie którego, oprócz żelaza znajduje się również kwas foliowy.

Tardyferon stosowanie

Lek stosowany jest u pacjentów, u których konieczne jest uregulowanie poziomu żelaza w organizmie. Stan zbyt małej ilości żelaza obserwowany jest m. in. w niedokrwistości z niedoboru żelaza, utajonego niedoboru żelaza oraz w stanach zwiększonego zapotrzebowania na żelazo, jak ciąża czy karmienie piersią. Jak stosować lek tardyferon fol? Lek przyjmuje się ściśle według wskazań lekarza.

Tardyferon skutki uboczne

Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce leku tardyferon fol oraz tardyferon, w przypadku przyjęcia większej ilości preparatu niż zalecana przez lekarza należy jak najszybciej udać się do szpitala, gdzie wdrożone zostanie leczenie objawowe. Jak każdy lek, tak również tardyferon może wywoływać skutki uboczne.

Tardyferon w ciąży

Lek tardyferon gyno może być stosowany u kobiet w ciąży kiedy w ocenie lekarza korzyści wynikające z podania leku matce istotnie przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Preparat jest często stosowany zapobiegawczo, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na żelazo.

Tardyferon a karmienie piersią

Karmienie piersią nie stanowi przeciwwskazania do terapii lekiem tardyferon oraz tardyferon fol.

Tardyferon a alkohol

Nie ma przeciwwskazań, które wykluczałyby spożywanie alkoholu podczas terapii preparatem tardyferon. Pamiętać jednak należy, że łączenie każdego leku z alkoholem może powodować zmniejszenie jego skuteczności.

Dystrybucja na terenie Polski:Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.