Sterofundin ISO

sterofundin-iso
 1. Sterofundin ISO co to jest
 2. Dawkowanie preparatu
 3. Możliwe skutki uboczne
 4. Środki ostrożności
 5. Sterofundin ISO w ciąży i okresie laktacji

Sterofundin ISO co to jest

Sterofundin ISO to izotoniczny roztwór elektrolitów do infuzji dożylnej. Jest stosowany w celu uzupełnienia utraconego płynu pozakomórkowego u pacjentów, u których doszło do odwodnienia izotonicznego oraz w przypadku bezpośredniego ryzyka wystąpienia kwasicy. Preparat jest wydawany wyłącznie na receptę i nie podlega refundacji. Dostępny jest w trzech wielkościach opakowań:

 • 250 ml,
 • 500 ml,
 • 1000 ml.

Skład preparatu zawiera elektrolity niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Zawartość w preparacie poszczególnych elektrolitów jest dostosowana do ich odpowiednich stężeń w osoczu krwi. Lek pozwala uzupełnić w układzie krążenia płyny, które zostały utracone. Pozwala na przywrócenie oraz utrzymanie prawidłowych warunków osmotycznych w przestrzeni wewnątrzkomórkowej, jak i zewnątrzkomórkowej. Zastosowanie odpowiednich wartości chlorków, octanu i jabłczanu zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej.

W przestrzeni pozakomórkowej dystrybuowane są elektrolity sód oraz chlorek, natomiast dystrybucja potasu, magnezu i wapnia przebiega wewnątrzkomórkowo.

Biodostępność wszystkich składników osiąga 100%. Zawarte w preparacie sód, potas, chlorek i magnez wydalane są przede wszystkim przez nerki. Jedynie w niewielkich ilościach są usuwane z organizmu przez skórę oraz układ pokarmowy. Wapń jest usuwany z organizmu wraz z moczem i kałem.

Pełny skład preparatu

100 ml roztworu Sterofundin ISO zawiera 6,8 g chlorku sodu; 0,3 g chlorku potasu; 0,2 g sześciowodnego chlorku magnezu; 0,37 g dwuwodnego chlorku wapnia; 3,27 g trójwodnego octanu sodu; 0, 67 g kwasu jabłkowego.
Substancje pomocnicze: wodorotlenek sodu, woda do wstrzykiwań.

Wskazania do stosowania

Preparat do infuzji dożylnej przeznaczony jest do stosowania w celu uzupełnienia płynu pozakomórkowego w sytuacji izotonicznego odwodnienia organizmu. Jest zalecany w przypadku wystąpienia kwasicy, jak również gdy zachodzi jej wysokie ryzyko.

Kiedy nie stosować tego leku

Lek nie może być podawany wszystkim pacjentom, u których doszło do odwodnienia izotonicznego. Wśród przeciwwskazań znajdują się:

 • hiperwolemia,
 • hiperkalcemia,
 • hiperkaliemia,
 • ciężka zastoinowa niewydolność serca,
 • niewydolność nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem,
 • ciężki obrzęk uogólniony,
 • zasadowica metaboliczna.

Dawkowanie preparatu

Roztwór do infuzji podawany jest dożylnie. Odpowiednia wielkość dawki ustalana jest w sposób indywidualny, ponieważ konieczne jest uwzględnienie czynników, takich jak masa ciała, wiek, kliniczny oraz biologiczny stan pacjenta i inne stosowane leki.

U młodzieży i pacjentów dorosłych, w tym również u osób w podeszłym wieku, dawkowanie Sterofundin ISO wynosi zazwyczaj od 500 ml do 3 l roztworu na dobę. U dzieci i niemowląt dawka dobowa mieści się w przedziale od 20 do 100 ml na każdy kilogram masy ciała.

Tempo infuzji również jest dostosowywane w sposób indywidualny. Szybkość podawania roztworu ustala lekarz w oparciu o niedobory płynów i elektrolitów, masę ciała, stan kliniczny i biologiczny chorego. U dzieci tempo infuzji zależy od wieku i wynosi średnio 5 ml na kilogram masy ciała na godzinę. Zalecana szybkość podania leku Sterofundin ISO to:

 • u niemowląt: 6-8 ml na kilogram masy ciała na godzinę,
 • u małych dzieci: 4-6 ml na każdy kilogram masy ciała na godzinę,
 • u dzieci w wieku około od 2 do 11 lat: 2-4 ml na kilogram masy ciała na godzinę.

Czas trwania terapii jest różny. Podawanie elektrolitów można kontynuować, dopóki istnieją wskazania do uzupełniania płynów.

Możliwe skutki uboczne

Preparat Sterofundin ISO może u niektórych pacjentów wywoływać występowanie skutków ubocznych. Obserwowano pojedyncze przypadki nadwrażliwości po dożylnym podaniu soli magnezu objawiające się pokrzywką.

Pacjenci, którym podawano dożylnie siarczan magnezu, rzadko zgładzali problemy z porażenną niedrożnością jelit.

Opisywano objawy niepożądane, które mogą być związane z niewłaściwą techniką podawania roztworu i wykonania iniekcji. Należą do nich:

 • gorączka,
 • zakażenie w miejscu iniekcji,
 • ból o charakterze miejscowym,
 • reakcja miejscowa,
 • podrażnienie żyły,
 • zakrzepica żylna,
 • zapalenie żył rozpoczynające się w miejscu iniekcji i rozszerzające się,
 • wynaczynienie,

Skutki uboczne mogą również wynikać z dodania do roztworu leków.

Środki ostrożności

Wśród pewnych grup pacjentów należy zachować dużą ostrożność podczas stosowania leku do infuzji Sterofundin ISO. Należy szczególnie uważać, gdy lek jest podawany osobom z:

 • łagodną lub umiarkowaną niewydolnością serca,
 • chorobami serca,
 • obrzękiem obwodowym lub płucnym,
 • niewydolnością oddechową,
 • nadmiarem płynu pozakomórkowego,
 • hiperchloremią,
 • hipernatremią,
 • stanami ryzyka hiperkaliemii: ostrym odwodnieniem, niewydolnością nerek lub kory nadnerczy, zniszczeniem tkanek o dużej rozległości,
 • odwodnieniem hipertonicznym,
 • nadciśnieniem,
 • upośledzeniem funkcji czynnościowych nerek,
 • rzucawką, a także gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo jej wystąpienia,
 • chorobami przebiegającymi z podwyższonym stężeniem witaminy D (np. sarkoidozą).

W trakcie podania należy monitorować bilans płynów, stężenie elektrolitów w surowicy krwi i odczyn pH. Podczas długotrwałego leczenia pozajelitowego pacjent powinien przyjmować składniki odżywcze w odpowiedniej formie. Osoby stosujące dietę o niskiej zawartości sodu muszą wziąć po uwagę, że w 1000 ml roztworu znajduje się 145 mmol sodu.

Sterofundin ISO w ciąży i okresie laktacji

Stosowanie roztworu u kobiet ciężarnych jest dopuszczalne, mimo iż nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania leku w tej grupie pacjentek. Jeżeli podczas wykonywania infuzji kontroluje się stężenie elektrolitów, objętość płynów oraz stężenie kwasów i zasad, nie spodziewa się wystąpienia zagrożenia dla ciężarnej i płodu. U kobiet zmagających się z toksemią ciążową (zatruciem ciążowym) preparat powinien być podawany z zachowaniem szczególnej ostrożności. Podczas karmienia piersią można stosować roztwór Sterofundin ISO.

Dystrybutor na terenie Polski: Aesculap Chifa Sp. z o.o.