Sertralina

sertralina-opis-leku
  1. Sertralina co to jest
  2. Sertralina stosowanie
  3. Sertralina skutki uboczne
  4. Sertralina w ciąży
  5. Sertralina a karmienie piersią
  6. Sertralina a alkohol

Sertralina co to jest

Sertralina to lek przeciwdepresyjny, tzw. inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Preparat jest wydawany na receptę.

Jak działa sertralina? Lek pozwala na zablokowanie zwrotnego transportu serotoniny do komórki nerwowej. W ten sposób zwiększa się jej poziom w ośrodkowym układzie nerwowym. Dodatkowo, choć w niewielkim stopniu, substancja czynna zawarta w leku wpływa na zmniejszenie transportu dopaminy oraz noradrenaliny, blokuje przenoszenie serotoniny do płytek krwi oraz wiąże się z wybranymi receptorami.

Sertralina stosowanie

Sertralina jest lekiem wykorzystywanym w leczeniu pacjentów, u których stwierdzono depresję lub zaburzenia lękowe. W przypadku depresji sprawdza się doskonale także w celu zapobiegania nawrotom depresji. W przypadku zaburzeń lękowych preparat stosowany jest w przypadku wystąpienia zaburzeń: zespołu lęku społecznego, stresu pourazowego, w zespole lęku napadowego czy zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych.

Sertralina skutki uboczne

Lek należy przyjmować ściśle według zaleceń lekarza. Najczęściej lek przyjmowany jest raz dziennie, należy wówczas ustalić w miarę stałe pory, rano bądź wieczorem. Wielkość dawki uzależniona jest od rodzaju dolegliwości oraz ich nasilenia. W sytuacji gdy przyjęta zostanie większa niż zalecana dawka leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem i udać do najbliższego oddziału ratunkowego. Jeśli jest taka możliwość należy zabrać ze sobą opakowanie leku oraz ulotkę. U pacjentów, u których stwierdzono przedawkowanie pojawiały się dolegliwości, takie jak senność, problemy w obrębie układu pokarmowego (wymioty, nudności), a także przyspieszona akcja serca, zawroty głowy, a w skrajnych przypadkach może również dojść do utraty przytomności.

Sertralina w ciąży

W ulotce leku zaznaczono, że do tej pory nie zostały przeprowadzone jednoznaczne badania, które pozwalałyby na ocenę bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży. Jednocześnie zaznacza się, że dotychczas prowadzone obserwacje nie wskazują na zwiększenie wad wrodzonych u dzieci, których matki w trakcie ciąży stosowały preparaty z sertraliną. Zdarzało się, że u noworodków, których matki kontynuowały terapię lekiem podczas ciąży, obserwowano charakterystyczne objawy odstawienia. Dlatego też nie zaleca się stosowania leku przez kobiety ciężarne, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zastosowanie terapii jest całkowicie konieczne. Stosowanie leku w III trymestrze wiąże się najczęściej z koniecznością uważnej obserwacji noworodka, u którego wystąpić mogą ciężkie i zagrażające życiu powikłania.

Sertralina a karmienie piersią

Podczas karmienia piersią nie zaleca się kontynuowania terapii sertraliną, chyba że jest to niezbędne. Mimo iż substancja czynna przenika do mleka matki w bardzo niewielkich ilościach, nie można lekceważyć ryzyka negatywnego działania na płód.

Sertralina a alkohol

Podczas kuracji lekiem sertralina nie należy spożywać alkoholu, gdyż może on nasilić działanie leku, a także nasilić wystąpienie skutków ubocznych.

Dystrybucja na terenie Polski: Krka Polska Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
  • #