Rupafin

Rupafin

 1. Rupafin co to jest
 2. Dawkowanie Rupafin
 3. Skutki uboczne leku
 4. Rupafin w ciąży
 5. Rupafin a karmienie piersią
 6. Interakcje z alkoholem
 7. Rupafin opinie

Rupafin co to jest

Rupafin to lek przeciwhistaminowy dostępny wyłącznie na receptę. Sprzedawany jest w formie roztworu doustnego oraz tabletek. Tabletki Rupafin 10 mg dostępne są w opakowaniach po 15 lub 30 sztuk, natomiast syrop - w butelkach o pojemności 120 ml. W składzie leku zastosowano substancję czynną rupatadynę w postaci fumaranu. Ponadto tabletki zawierają także laktozę, natomiast syrop sacharozę oraz parahydroksybenzoesan metylu.

Rupafin jest antagonistą histaminy o długim, selektywnym działaniu na obwodowe receptory H1. Dodatkowo metabolity rupatadyny – desloratadyna i jej hydroksylowany metabolit – utrzymują antyhistaminowe działanie i mogą pomóc w ogólnej skuteczności preparatu. Lek przyjmowany doustnie, bez względu na postać, cechuje się szybkim wchłanianiem z przewodu pokarmowego. Substancja czynna wiąże się z białkami osocza w 98,5-99% i jest prawie całkowicie metabolizowana, a następnie usuwana z organizmu z kałem i moczem w postaci metabolitów.

Lek przeznaczony jest dla pacjentów w leczeniu objawowym alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, także gdy dolegliwości występują przewlekle, oraz w leczeniu pokrzywki.

Dawkowanie Rupafin

Tabletki to produkt przeznaczony dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży powyżej 12 roku życia. Lek w syropie stosuje się natomiast u dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Dla prawidłowego wchłaniania nie ma znaczenia, czy preparat przyjmowany jest z posiłkiem, czy niezależnie od niego. Lekarz prowadzący podejmuje decyzję o długości terapii.

Jak stosować Rupafin? W ulotce producent zaleca, aby pacjenci powyżej 12 roku życia przyjmowali lek raz na dobę w dawce 10 mg, co odpowiada 1 tabletce. U dzieci między 2 a 11 rokiem życia dawka preparatu dobierana jest w oparciu o masę ciała pacjenta zgodnie z następującym schematem:

 • waga większa lub równa 25 kg - zalecana dawka to 5 mg leku (5 ml roztworu) raz na dobę,
 • masa ciała z przedziału 10-25 kg - należy podawać 2,5 ml roztworu raz na dobę.

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia, ponieważ nie zgromadzono dotychczas wystarczających danych o działaniu leku w tej grupie wiekowej.

Z uwagi na brak doświadczenia klinicznego rupatadyna nie jest zalecana także osobom z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Łączenie pewnych leków może okazać się szkodliwe dla pacjenta, dlatego też zawsze należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych środkach, również tych, które dostępne są bez recepty. W przypadku Rupafin:

 • nie zaleca się stosowania u osób, które przyjmują silne inhibitory CYP3A4, ponieważ mogą one wpływać na zwiększenie stężenia rupatadyny we krwi. Zależność ta powoduje, że należy zrezygnować z jednoczesnego przyjmowania preparatów z substancjami takimi, jak ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol, worykonazol czy klarytromycyna,
 • należy zachować ostrożność w połączeniu z inhibitorami CYP3A4 o umiarkowanym działaniu, w tym m.in. erytromycyną, flukonazolem lub diltiazem. Ich jednoczesne stosowanie z rupatadyną powinno zostać dokładnie rozważone, a jeśli lekarz podejmie decyzję o wdrożeniu leczenia lekiem Rupafin, należy bacznie obserwować pacjenta,
 • łączenie terapii z substancjami wrażliwymi na CYP3A4, jak symwastatyna i lowastatyna, a także z substancjami o wąskim indeksie terapeutycznym, które są substratami dla izoenzymu CYP3A4 - cyklosporyną, ewerolimusem, takrolimusem, syrolimusem, cyzaprydem - może wymagać dostosowania ich dawek. Konieczność ta wynika z faktu, iż rupatadyna może zwiększać stężenie wskazanych substancji we krwi pacjenta. Ostrożność należy zachować także w przypadku łączenia leku z innymi preparatami mającymi hamujący wpływ na czynności ośrodkowego układu nerwowego,
 • z uwagi na ograniczoną wiedzę na temat wpływu preparatu na inne leki, należy zachować ostrożność także podczas łączenia z innymi, niż wyżej wymienione substancjami o wąskim zakresie terapeutycznym,
 • nie można wykluczyć interakcji z lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego, tak jak w przypadku innych preparatów antyhistaminowych,
 • należy zachować ostrożność przy stosowaniu razem ze statynami, ponieważ nie poznano jeszcze ryzyka interakcji.

Spożywanie podczas przyjmowania Rupafin soku grejfrutowego jest niezalecane, ponieważ wpływa on na związki hamujące CYP3A4 oraz na jelitowy system transportu leków.

Skutki uboczne leku

Rupafin może powodować występowanie skutków ubocznych. Zdecydowanie więcej działań niepożądanych obserwowano w przypadku, gdy pacjenci podczas terapii przyjmowali preparat w postaci tabletek. Wśród najczęściej występujących działań niepożądanych wskazuje się:

 • senność,
 • bóle i zawroty głowy,
 • suchość w jamie ustnej,
 • uczucie zmęczenia,
 • astenię.

Niezbyt często obserwowano:

 • stany zapalne gardła,
 • zapalenie błony śluzowej nosa,
 • zwiększony apetyt,
 • problemy ze skupianiem uwagi,
 • krwawienia z nosa,
 • suchość błony śluzowej nosa,
 • kaszel i/lub suchość gardła,
 • ból gardła i jamy ustnej,
 • dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym nudności, wymioty, biegunkę, niestrawność, ból brzucha bądź w nadbrzuszu, zaparcia,
 • wysypkę,
 • bóle pleców, stawów bądź mięśni,
 • zwiększone pragnienie,
 • ogólne złe samopoczucie,
 • gorączkę,
 • drażliwość,
 • zmiany w obrębie badań krwi (podniesiona aktywność fosfokinazy kreatynowej, zwiększenie aktywności AIAT i AspAT, nieprawidłowości w testach czynności wątroby),
 • wzrost masy ciała.

Rzadko pojawiały się skutki uboczne takie, jak:

 • zaburzenia rytmu serca (tachykardia i kołatanie serca),
 • reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, a także silne reakcje anafilaktyczne.

W przypadku syropu Rupafin często odnotowano działania niepożądane w postaci:

 • bólów głowy,
 • senności.

Niezbyt często lek powodował:

 • grypę,
 • stan zapalny nosogardzieli,
 • zakażenia występujące w obrębie górnych dróg oddechowych,
 • zawroty głowy,
 • nudności,
 • zmęczenie,
 • pocenie nocne,
 • wyprysk,
 • zmiany w badaniach krwi, w tym eozynofilia czy neutropenia.

Rupafin w ciąży

Dotychczas zgromadzone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku przez kobiety ciężarne są ograniczone. Nie odnotowano, aby rupatadyna miała negatywny wpływ na przebieg ciąży, matkę, rozwój płodu lub poród. Jednakże nie zaleca się zażywania Rupafin w ciąży z uwagi na małą ilość obserwacji.

Rupafin a karmienie piersią

Dotychczas prowadzone badania nie dowiodły, czy rupatadyna przenika do mleka kobiecego. W badaniach zaobserwowano jednak jej przenikanie do mleka zwierząt. O fakcie karmienia należy poinformować lekarza prowadzącego, który rozważając korzyści dla matki i zagrożenia dla dziecka, podejmie decyzję o wdrożeniu leczenia i odstawieniu noworodka od piersi lub o zaprzestaniu leczenia i kontynuowaniu karmienia.

Interakcje z alkoholem

Substancja czynna leku w dawce 20 mg nasila zaburzenia spowodowane spożyciem alkoholu. Ponadto możliwe jest wystąpienie interakcji preparatu z innymi lekami, które szerzej opisuje ulotka Rupafin.

Rupafin opinie

Opinie dotyczące stosowania Rupafin na kaszel, alergię, nieżyt nosa lub pokrzywkę są podzielone. Niektórzy pacjenci cenią sobie produkt, gdyż pomógł im zwalczyć wszystkie objawy alergii, jednocześnie nie wywołując występowania działań niepożądanych. Inni wskazują, że lek zadziałał skutecznie, ale wyłącznie na część objawów – np. tylko na wysypkę, swędzenie czy zmiany skórne, nie przynosząc ulgi w związku z problemami obserwowanymi w obrębie układu oddechowego. Pojawiają się także opinie osób, u których preparat nie przyniósł żadnych oczekiwanych efektów, wywołując za to wystąpienie działań niepożądanych.

Dystrybutor na terenie Polski: Takeda Pharma Sp. z o.o.