Pyralgina

 1. Pyralgina co to jest
 2. Dawkowanie Pyralginy
 3. Skutki uboczne leku
 4. Pyralgina w ciąży
 5. Pyralgina a karmienie piersią
 6. Interakcje z alkoholem
 7. Pyralgina opinie

Pyralgina co to jest

Pyralgina jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym dostępnym w aptekach bez recepty. Nie podlega refundacji. Występuje w postaci tabletek w opakowaniach po 6, 12 i 20 sztuk. Dostępny jest także preparat Pyralgina Gorączka w formie saszetek z granulatem do sporządzenia roztworu doustnego.

Substancją czynną w tabletkach jest metamizol sodowy w ilości 500 mg. Dodatkowo mają one w składzie sód. Saszetki zawierają natomiast substancję czynną metamizol magnezowy w postaci metamizolu magnezowego sześciowodnego. Jego ilość wynosi 500 mg na saszetkę. Mimo różnicy w składzie obydwa leki mają te same właściwości farmakologiczne. Wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz spazmolityczne. Mechanizm działania metamizolu nie został dokładnie poznany. Prawdopodobnie działa za pośrednictwem ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego. Maksymalne stężenie leku w organizmie osiągane jest po 1,2-2 godzinach od podania.

Na co pomaga Pyralgina? Preparat stosuje się, gdy pacjent

 • odczuwa bóle o dużym nasileniu,
 • ma gorączkę, a zastosowanie innych środków jest nieskuteczne lub niewskazane – w tym przypadku można zastosować także Pyralginę Gorączka.

Dawkowanie Pyralginy

Lek przyjmowany jest doustnie. Tabletki należy zażyć podczas posiłku lub bezpośrednio po nim i popić odpowiednią ilością płynu. Wielkość dawki dostosowuje się do nasilenia bólu lub gorączki. Maksymalna jednorazowa dawka nie może przekroczyć 1000 mg metamizolu (2 tabletki), a maksymalna dawka dobowa 4000 mg (8 tabletek Pyralginy)

Preparat mogą przyjmować osoby dorosłe i młodzież powyżej 15 roku życia o masie ciała większej, niż 53 kg. Jednorazowa dawka wynosi 1 lub 2 tabletki. Lek należy stosować maksymalnie 4 razy na dobę zachowując odstępy 6-8 godzinne. Pyralgina nie jest wskazana dla dzieci poniżej piętnastego roku życia ze względu na dużą zawartość substancji czynnej.

Należy stosować najmniejsze dawki, które pozwalają na obniżenie gorączki lub opanowanie bólu. Pierwsze efekty działania można zaobserwować między 30 a 60 minut od podania preparatu. Jeśli po upływie 3-5 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub objawy nasilają się, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Pacjenci w podeszłym wieku, ze zmniejszoną wartością klirensu kreatyniny oraz osłabieni powinni stosować mniejszą dawkę preparatu z uwagi na ryzyko wydłużenia czasu eliminacji produktów jego metabolizmu z organizmu. Dotyczy to także osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, jeśli lek stosowany jest przez dłuższy czas.

Ulotka wskazuje także przeciwwskazania odnośnie stosowania preparatu. Nie powinny go przyjmować osoby:

 • nadwrażliwe na metamizol i pozostałe pochodne pirazolonu i pirazolidyny lub też na substancje pomocnicze Pyralginy,
 • cierpiące na zespół astmy analgetycznej lub ze zdiagnozowaną nietolerancją na leki przeciwbólowe, która objawia się pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym, skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na paracetamol, salicylany i inne nieopioidowe leki przeciwbólowe (w tym NLPZ),
 • z ostrą niewydolnością nerek lub wątroby,
 • z ostrą porfirią wątrobową,
 • chorujące na wrodzony niedobór G-6-PD,
 • z zaburzeniami czynności szpiku kostnego i zmianami w morfologii krwi – agranulocytozą, niedokrwistością, leukopenią,
 • kobiety w trzecim trymestrze ciąży,
 • osoby stosujące leki, w których substancja czynna to pochodna pirazolonu lub pirazolidyny.

Pyralgina bywa porównywana z paracetamolem. Choć oba preparaty mają działanie przeciwbólowe,  to paracetamol jest łagodniejszy i powinien być stosowany w bólach o mniejszym nasileniu. Może być podawany dzieciom powyżej 3 miesiąca życia oraz kobietom ciężarnym i karmiącym piersią. Pyralgina ma znacznie mocniejsze działanie i przeznaczona jest jedynie dla dorosłych. W przypadku kobiet w ciąży i matek karmiących jest przeciwwskazana.

Skutki uboczne leku

Działania niepożądane w przypadku tabletek Pyralgina oraz saszetek Pyralgina Gorączka występują z niewielką częstotliwością. Niemniej należy zachować czujność i w przypadku ich wystąpienia zasięgnąć pomocy lekarskiej. Ulotka wymienia, że niezbyt często pojawiają się następujące skutki uboczne:

 • wysypka polekowa,
 • reakcje hipotensyjne,
 • krytyczne zmniejszenie ciśnienia krwi bez objawów nadwrażliwości – w przypadku bardzo wysokiej gorączki.

Objawami, które występują rzadko, są:

 • leukopenia,
 • reakcje anafilaktoidalne lub anafilaktyczne,
 • wysypka (np. plamkowo-grudkowa),
 • mniej nasilone reakcje w postaci zmian na skórze i w obrębie błon śluzowych: świąd, obrzęk, pokrzywka, zaczerwienienie, pieczenie,
 • duszność,
 • rzadziej - zaburzenia żołądka i jelit.

Wymienione reakcje mogą przybrać cięższą formę przebiegającą z uogólnioną pokrzywką, ciężkim skurczem oskrzeli, obrzękiem naczynioruchowym, spadkiem ciśnienia tętniczego, zaburzeniami rytmu serca, a nawet wstrząsem.

Bardzo rzadko odnotowano występowanie objawów takich, jak:

 • agranulocytoza (także prowadząca do śmierci),
 • małopłytkowość,
 • nagłe pogorszenie czynności nerek - w niektórych przypadkach może rozwijać się białkomocz, skąpomocz lub bezmocz oraz ostra niewydolność nerek,
 • śródmiąższowe zapalenie nerek,
 • astma analgetyczna, napady astmy,
 • zespół Stevensa-Johnsona,
 • toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Pewne skutki uboczne preparatu występują z nieznaną częstością. Wśród nich znajdują się:

 • niedokrwistość hemolityczna oraz aplastyczna,
 • bóle i zawroty głowy,
 • dolegliwość ze strony układu pokarmowego: bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka, podrażnienie żołądka,
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej,
 • uszkodzenie wątroby,
 • uszkodzenie szpiku (także śmiertelne),
 • wstrząs anafilaktyczny.

Producent uprzedza, że w przypadku przyjęcia bardzo dużych dawek leku może dojść do zabarwienia moczu na czerwono. Ponadto u osób z niedoborem G-6-PD lek wywołuje hemolizę krwinek.      

Pyralgina w ciąży

Zasadniczo nie powinno się przyjmować pyralginy przez cały okres ciąży. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, w pierwszym i drugim trymestrze dopuszczalne jest przyjmowanie pojedynczych dawek preparatu, gdy nie ma innego sposobu leczenia. W trzecim trymestrze Pyralgina jest całkowicie przeciwwskazana. Może spowodować zaburzenia czynności nerek i zawężenie przewodu tętniczego płodu. W przypadku omyłkowego przyjęcia metamizolu przez kobietę ciężarną w 3 trymestrze konieczne jest skontrolowanie płynu owodniowego i przewodu tętniczego za pomocą badań USG i echa serca.

Pyralgina a karmienie piersią

Produkty pochodzące z rozkładu metamizolu przenikają do mleka kobiecego w znacznych ilościach. Mogą zatem stanowić ryzyko dla karmionego piersią dziecka. Z tego względu kobiety nie powinny przyjmować Pyralginy w okresie karmienia. Jeśli lek podany będzie jednorazowo, matce zaleca się zbieranie i wylewanie pokarmu 48 godzin po przyjęciu metamizolu.

Interakcje z alkoholem

Połączenie Pyralginy z alkoholem może powodować zmiany stężeń obu substancji lub ich metabolitów w organizmie pacjenta. Należy powstrzymać się przed spożywaniem alkoholu podczas przyjmowania preparatu.

Pyralgina opinie

Opinie odnośnie leku są dość pozytywne. Większość pacjentów docenia szybkość jego działania i skuteczność w zwalczaniu bólu. Jednocześnie podkreślają, że jest bardzo dobrze przyswajalny i nie zauważyli u siebie żadnych niepokojących objawów.

Dystrybutor na terenie Polski: Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A.