Oxydolor

Oxydolor

  1. Oxydolor co to jest
  2. Oxydolor stosowanie
  3. Oxydolor skutki uboczne
  4. Oxydolor w ciąży
  5. Oxydolor a karmienie piersią
  6. Oxydolor a alkohol

Oxydolor jest lekiem dostępnym w postaci tabletek o przedłużonym działaniu, w dawkach 5, 10, 20, 40 oraz 80 mg. Każde opakowanie to 60 tabletek.

Oxydolor co to jest

Oxydolor jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę. W związku z tym wielu pacjentów zastanawia się często co to jest Oxydolor? Otóż Oxydolor to narkotyk, dlatego też jego wydawanie w aptekach odbywa się na ściśle określonych zasadach. Substancją czynną zawartą w leku jest chlorowodorek oksydonu, a substancją dodatkową lecytyna sojowa. Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce Oxydolor, preparat kwalifikowany jest do opioidowych leków przeciwbólowych. Mechanizm działania leku polega na oddziaływaniu na receptory zlokalizowane w mózgu oraz rdzeniu kręgowym, wywołując działanie uspokajające i znieczulające. Zaletą tabletek Oxydolor 10 oraz innych dawek o przedłużonym uwalnianiu jest fakt, iż obserwuje się ustanie objawów bólowych w zdecydowanie dłuższym czasie.

Oxydolor stosowanie

Lek Oxydolor 5 mg, ale także silniejsze dawki, należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Odpowiednie dawkowanie ustalane jest w oparciu o wywiad chorobowy pacjenta, przyczyny podania leku, ale także fakt czy pacjent przyjmował wcześniej leki opioidowe. Kluczową kwestią dla ustalenia dawki jest intensywność występującego bólu oraz indywidualna wrażliwość pacjenta na lek. Lek podawany jest pacjentom dorosłym, młodzieży oraz dzieciom, które ukończyły 12 rok życia. Najczęściej zaleca się, aby początkowa dawka wynosiła 10 mg (lub w niektórych przypadkach 5 mg) co 12 godzin. U pacjentów, którzy przyjmowali już opioidy dawka początkowa ustalana jest w sposób indywidualny. Zdarza się, że pewne grupy pacjentów wymagają zastosowania początkowo również środków o przyspieszonym uwalnianiu, aby lepiej znieść dolegliwości bólowe, gdyż Oxydolor nie nadaje się do terapii natychmiastowej. Jeżeli u pacjentów leczonych Oxydolorem konieczne jest uzupełnianie terapii o leki uśmierzające ból częściej niż 2 razy na dobę, wówczas konieczne jest rozważenie zwiększenia dawki np. do Oxydolor 20 lub wyższej. Zwiększanie dawki powinno odbywać się na zasadach określonych przez lekarza. Istotnego zwiększenia dawkowania wymagać mogą pacjenci z bólami nowotworowymi. Czas trwania terapii lekiem o przedłużonym uwalnianiu powinien być możliwie jak najkrótszy. U osób, u których ze względu na specyfikę choroby wiadomo, że leczenie będzie długoterminowe, należy regularnie monitorować istotność dalszego leczenia i w miarę potrzeby monitorować wysokość niezbędnych dawek. U pacjentów, których stan uległ poprawie i można zrezygnować z leczenia należy pamiętać, iż leku nie odstawia się radykalnie. Należy stopniowo zmniejszać dawkę, aż do całkowitego odstawienia. Dzięki temu istotnie zmniejsza się ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych. Przyjmowanie tabletek o przedłużonym uwalnianiu Oxydolor nie jest zależne od posiłków, choć może się z nimi łączyć. Lek należy popić odpowiednią ilością płynu, najlepiej wody, połykając w całości. Tabletek nie wolno rozgryzać, kruszyć, dzielić ani żuć.

Oxydolor skutki uboczne

Jak każdy lek, tak i Oxydolor może powodować występowanie skutków ubocznych. Wśród najczęściej obserwowanych pojawiają się bóle i zawroty głowy, senność, wymioty, zaparcia, nudności, a także świąd. Ponadto obserwowane były również przypadki zaburzeń związanych z łaknieniem, od zmniejszenia apetytu, nawet po anoreksję, zaburzenia w zakresie zachowania, jak splątanie, uczucie lęku, depresja, nerwowość, zaburzenia procesów myślenia. Niektórzy pacjenci uskarżali się również na drżenie, duszności, suchość w jamie ustnej czy obniżenie ciśnienia krwi, osłabienie czy zwiększone pocenie. Znacznie rzadziej występowały również nadwrażliwość, pobudzenie, niestabilność emocjonalną, obniżenie libido, omamy, kłopoty z pamięcią, wzmożone napięcie mięśniowe oraz zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego. Stosowanie dużych dawek leków na bazie opioidów, szczególnie w długim okresie czasu może wiązać się z ryzykiem uzależnienia. Wśród opisanych działań niepożądanych wskazywano również na zaburzenia w sferze mowy, smaku, łzawienia czy zwężenie źrenic, a także zawroty głowy o przyczynie błędnikowej, różnego rodzaju zaburzenia rytmu serca, duszności, a nawet depresję oddechową.

Oxydolor w ciąży

Leków na bazie opioidów nie powinno stosować się podczas ciąży. W przypadku absolutnej konieczności dopuszcza się możliwość włączenia leczenia, jednak wówczas należy uważnie obserwować noworodki. U kobiet, którym podawano leki podczas ciąży, głównie w ostatnich 3-4 tygodniach, występuje podwyższone ryzyko wystąpienia depresji oddechowej. Ponadto u dzieci, których matki stosowały podczas ciąży Oxydolor, pojawiały się objawy odstawienne.

Oxydolor a karmienie piersią

Leku nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią. Substancja czynna bardzo dobrze przenika do pokarmu kobiecego, a to może powodować występowanie depresji oddechowej u dzieci. Konieczność podania matce leków opioidowych powinna być równoznaczna z rezygnacją z karmienia piersią.

Oxydolor a alkohol

Oxydolor wchodzi w umiarkowaną interakcję z alkoholem. Lek oddziałuje na OUN, co w połączeniu z alkoholem może doprowadzić do nasilenia objawów depresyjnych lub ryzykownych dla układu oddechowego. Dlatego podczas terapii spożywanie alkoholu jest niezalecane.

 

Dystrybucja na terenie Polski: G.L. Pharma GmbH Sp. z o.o., Oddział w Polsce