neoparin-opis-leku
  1. Neoparin co to jest
  2. Neoparin stosowanie
  3. Neoparin skutki uboczne
  4. Neoparin a karmienie piersią
  5. Neoparin a alkohol

Neoparin co to jest

Neoparin to lek przeciwzakrzepowy wykorzystywany w kardiologii. Wydawany jest na receptę i występuje w postaci roztworu do wstrzykiwań w dawkach:

  • 20 mg/0,2 ml,
  • 40 mg/0,4 ml,
  • 60 mg/0,6 ml,
  • 80 mg/0,8 ml,
  • 100 mg/1 ml.

Substancją czynną leku jest enoksaparyna sodowa - heparyna, która charakteryzuje się małą masą cząsteczkową. Substancja pomocnicza to woda do wstrzykiwań.

Jak podawać lek neoparin? W zależności od przyczyny ustalane jest dawkowanie dla indywidualnej sytuacji pacjenta. Jak wstrzykiwać preparat neoparin? Jest on podawany podskórnie bądź dożylnie. Lek podawany jest również do linii tętniczej w krążeniu pozaustrojowym.

Neoparin stosowanie

Lek neoparin sprawdzi się doskonale w leczeniu zakrzepicy żył głębokich (niepowikłanej i powikłanej zatorowością płucną), niestabilnej dławicy piersiowej, przy zawale mięśnia sercowego. Na co jeszcze podaje się neoparin? Lek podawany jest również pacjentom w celu zapobiegania żylnej chorobie zakrzepowo- zatorowej, a także u pacjentów, u których przeprowadzana jest hemodializa w krążeniu pozaustrojowym, wówczas neoparin zapobiega powstawania skrzepów.

Neoparin skutki uboczne

Neoparin, jak wiele leków, u niektórych pacjentów może wywoływać skutki uboczne. Neoparin 40 oraz inne dawki mogą wywoływać m. in. krwotoki, zmniejszenie lub zwiększenie liczby płytek krwi, czy małopłytkowość immunologiczną. Lek neoparin należy przyjmować ściśle według wskazań lekarza. Jeżeli dojdzie do przyjęcia większej dawki niż zalecana należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, zbyt duża dawka leku może wywołać ciężkie powikłania krwotoczne, gdy zostanie podany dożylnie, podskórnie lub pozaustrojowo. W sytuacji, gdy lek zostanie przypadkowo połknięty, wówczas ryzyko powikłań nie jest tak wysokie. Po podaniu doustnym lek źle się wchłania.

Neoparin w ciąży

W czasie ciąży lek może być podawany wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Nie ma jednoznacznych informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku neoparin zastrzyki w I trymestrze ciąży. Badania prowadzone u kobiet w II i III trymestrze nie wykazały, aby substancja czynna przenikała przez łożysko.

Neoparin a karmienie piersią

Leku neoparin nie należy stosować u kobiet karmiących piersią, gdyż nie ma jednoznacznych informacji dotyczących przenikania substancji czynnej do pokarmu matki. Jeśli zachodzi konieczność leczenia preparatem neoparin, należy przerwać karmienie piersią.

Neoparin a alkohol

Nie ma danych dotyczących spożywania alkoholu podczas kuracji lekiem neoparin. Jednak należy zachować szczególną ostrożność, gdyż alkohol może osłabiać lub nasilać działanie wielu leków.

Dystrybucja na terenie Polski: SciencePharma sp. z o.o. sp.komandytowa

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.