Naltex

  1. Naltex co to jest
  2. Naltex stosowanie
  3. Naltex skutki uboczne
  4. Naltex w ciąży
  5. Naltex a karmienie piersią
  6. Naltex a alkohol

Naltex co to jest

Naltex to lek wspomagający leczenie uzależnienia od opioidów oraz alkoholu. Wydawany jest wyłącznie na receptę. Występuje w postaci tabletek powlekanych, w opakowaniu po 28 szt.

Substancją czynną zastosowaną w leku jest chlorowodorek naltreksonu. Preparat zawiera również laktozę. Mechanizm działania zawarty w leku polega na wykorzystaniu stereospecyficznym kompetytywnym wiązaniu substancji czynnej z receptorami, które znajdują się w obrębie obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, dzięki czemu Naltrexon hydrochloride accord znosi działanie opioidów. Dużą zaletą leku jest brak uzależnienia psychicznego i fizycznego, nie obserwowano również wystąpienia tolerancji na lek. Ponadto Naltex minimalizuje ryzyko nawrotu uzależnienia, wspomagając utrzymanie abstynencji. W przypadku leczenia uzależnienia od alkoholu mechanizm działania nie został do końca poznany, jednak przeprowadzone badania pozwalają wysunąć hipotezę, że po kuracji spada podstawowe łaknienie alkoholu, a jego spożycie w niewielkiej ilości nie wywołuje chęci do dalszego picia.

Naltex stosowanie

Naltex jest lekiem wspomagającym kompleksowe leczenie pacjentów, u których doszło do uzależnienia od opioidów w trakcie terapii detoksykacyjnej. Wykorzystywany jest również w leczeniu uzależnienia od alkoholu, jako lek pomagający utrzymać abstynencję. Dawkowanie leku, zarówno w początkowej fazie leczenia, jak i na późniejszych etapach powinno być ustalane przez specjalistę, zajmującego się terapią pacjenta. Pacjenci uzależnieni od opioidów przyjmują zazwyczaj dawkę początkową, pół tabletki, co stanowi 25 mg leku, po czym jest ona zwiększana do 1 tabletki na dobę. Przed rozpoczęciem terapii lekiem Naltex zaleca się wykonanie testu prowokacyjnego naloksonem, chyba że jest możliwość potwierdzenia przyjmowania opioidów np. wykonując badanie moczu. Długość terapii preparatem jest ustalana w sposób indywidualny, w zależności od intensywności uzależnienia.

Naltex skutki uboczne

Wśród najczęściej obserwowanych działań niepożądanych wskazać można m. in. lęk, problemy ze snem, nerwowość, bóle głowy i brzucha, stawów i mięśni, osłabienie, przygnębienie, zaburzenia apetytu. Skutki uboczne obserwowane są także w zakresie zaburzeń zachowania, afektywnym, stanami przygnębienia, wahaniami nastroju, zawrotami głowy, o podłożu błędnikowym, zaburzenia rytmu serca oraz wiele innych, które szczegółowo opisane zostały w ulotce leku.

Naltex w ciąży

Lek nie powinien być stosowany przez kobiety ciężarne, jednak jeżeli w ocenie lekarza, korzyści płynące z rozpoczęcia terapii dla matki znacznie przewyższają ryzyko dla płodu, wówczas istnieje możliwość wdrożenia terapii.

Naltex a karmienie piersią

W przypadku kobiet karmiących piersią dopuszcza się możliwość rozpoczęcia kuracji lekiem Naltex, jeżeli w ocenie lekarza terapia jest niezbędna dla zdrowia matki. Jednocześnie zaleca się, aby na czas leczenia zrezygnować z karmienia piersią.

Naltex a alkohol

Nie ma jednoznacznych informacji, które pozwalałyby ocenić ryzyko związane ze spożywaniem alkoholu podczas terapii.

 

Dystrybucja na terenie Polski: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.