Mucosolvan

mucosolvan-lek-na-kaszel
 1. Mucosolvan co to jest
 2. Dawkowanie
 3. Skutki uboczne leku
 4. Interakcje z alkoholem
 5. Mucosolvan w ciąży
 6. Mucosolvan a karmienie piersią
 7. Środki ostrożności
 8. Interakcje z innymi lekami

Mucosolvan co to jest

Mucosolvan to lek mukolityczny stosowany na kaszel. Dostępny jest bez recepty i występuje w dwóch postaciach, jako:

 • syrop 30 mg/5 ml,
 • tabletki 30 mg,

dzięki czemu może być łatwo stosowany zarówno przez dzieci, jak i pacjentów dorosłych. Innymi preparatami producenta o podobnym działaniu są kapsułki o przedłużonym uwalnianiu Mucosolvan Max, syrop Mucosolvan Mini oraz roztwór Mucosolvan inhalacje.

Preparat zawiera chlorowodorek ambroksolu. Substancja ta zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, dzięki czemu łagodzi kaszel i ułatwia odkrztuszanie. Lek po podaniu doustnym  wchłania się szybko i niemal całkowicie - osiąga maksymalne stężenie w organizmie po upływie 1-2,5 godziny od zażycia.

Skład preparatu

Skład syropu Mucosolvan

5 ml syropu zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu.
Pozostałe składniki: sukraloza, kwas benzoesowy, hydroksyetyloceluloza, aromat owoców truskawkowych PHL-132200, aromat waniliowy PHL-114481, woda oczyszczona.

Skład tabletek Mucosolvan

1 tabletka zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu.
Pozostałe składniki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Wskazania do stosowania

Na co stosować preparat? Mucosolvan pomaga łagodzić kaszel mokry. Jest zalecany pacjentom chorującym na ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli, w przebiegu których dochodzi do zaburzeń wydzielania i utrudnionego transportu śluzu. Syrop może być stosowany przez pacjentów dorosłych i dzieci już po ukończeniu 1 roku życia, natomiast tabletki przeznaczone są wyłącznie dla dorosłych.

Przeciwwskazania

Leku nie należy podawać pacjentom, u których stwierdzono nadwrażliwość na którąkolwiek substancję zawartą w preparacie. Ze względu na zawartość laktozy tabletki są przeciwwskazane u osób z rzadką, dziedziczną nietolerancją laktozy.

Dawkowanie

Mucosolvan można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od jedzenia. Bez względu na postać leku nie powinno się zażywać przed snem. Zalecane dawki zależą od postaci preparatu.

Syrop

Syrop Mucosolvan przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci już od 1 roku życia. Schemat dawkowania uzależniony jest od wieku pacjenta. W ostrej postaci stanów zapalnych dróg oddechowych oraz na początku terapii zaleca się następujące dawki:

 • u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat - 10 ml syropu 2 razy w ciągu doby,
 • u dzieci pomiędzy 6 a 12 rokiem życia - 5 ml syropu 2 lub 3 razy na dobę,
 • u dzieci w wieku od 2 do 6 lat - 2,5 ml syropu 3 razy na dobę,
 • u dzieci w wieku od 1 roku do 2 lat - 2,5 ml 2 razy na dobę.

Po upływie 14 dni stosowania leku dawkowanie może zostać zmniejszone o połowę.

Tabletki

Lek przeznaczony jest do stosowania przez pacjentów dorosłych. Standardowe dawkowanie tabletek Mucosolvan zakłada przyjmowanie 1 tabletki 3 razy w ciągu doby. W razie potrzeby można zwiększyć dawkę do 2 tabletek 2 razy na dobę, co wzmocni działanie preparatu. Tabletki należy połykać w całości i popijać niewielką ilością płynu.

Zastosowanie większej ilości leku od zalecanej

Jeśli dojdzie do zażycia zbyt dużej dawki preparatu, to należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W złaszanych dotychczas przypadkach nie zauważono, by przedawkowanie Mucosolvan powodowało swoiste objawy. Mogą jednak wystąpić takie skutki uboczne preparatu, jak przy przyjmowaniu standardowych dawek.

Skutki uboczne leku

Jak każdy lek, tak również Mucosolvan może wywoływać występowanie działań niepożądanych, które pojawiają się u niektórych pacjentów z różną intensywnością. Skutki uboczne mogą się nieco różnić w zależności od postaci leku.

Obie formy leków mogą wywołać działania niepożądane o nieustalonej częstotliwości. Należą do nich:

 • reakcje anafilaktyczne, w tym świąd, wstrząs anafilaktyczny oraz obrzęk naczynioruchowy,
 • ciężkie skutki uboczne w obrębie skóry, jak rumień wielopostaciowy, toksyczna martwica naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, a także ostra uogólniona krostkowica.

Jeśli pacjent zauważy u siebie objawy powyższych reakcji, to należy odstawić lek i jak najszybciej zasięgnąć pomocy medycznej.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem syropu

W przypadku syropu często odnotowano następujące działania niepożądane: nudności, zaburzenia smaku, niedoczulica gardła, niedoczulica jamy ustnej.

Niezbyt często pojawiały się: biegunka, wymioty, bóle brzucha, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Rzadko obserwowano: reakcje nadwrażliwości, wysypkę, pokrzywkę.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem tabletek

Tabletki Musosolvan najczęściej wywoływały skutek uboczny w postaci nudności.

Niezbyt często zdarzały się: biegunka, wymioty, bóle brzucha, niestrawność.

Interakcje z alkoholem

Nie ma informacji, które świadczyłyby o bezpieczeństwie lub ryzyku spożywania alkoholu podczas terapii lekiem Mucosolvan. W razie wątpliwości należy zasięgnąć rady lekarza lub farmaceuty.

Mucosolvan w ciąży

Kaszel w ciąży wymaga szczególnej uwagi i troski o zdrowie kobiety i rozwijającego się dziecka. Stosowanie Mucosolvan w ciąży uzależnione jest od  stopnia jej zaawansowania. Substancja czynna leku przenika przez barierę łożyskową. W I trymestrze podawanie leku jest niezalecane, natomiast w II oraz III trymestrze dopuszcza się stosowanie preparatu. Na podstawie doświadczenia klinicznego wykazano, że preparat podawany kobietom po 28 tygodniu ciąży nie wiązał się ze zwiększeniem wad rozwojowych płodu ani komplikacjami dotyczącymi ciąży. Mimo wszystko należy zachować standardową ostrożność przy stosowaniu jakichkolwiek leków przez ciężarne.

Prowadzone dotychczas badania przedkliniczne nie wykazały, aby lek miał wpływ na płodność.

Mucosolvan a karmienie piersią

Wiadomo, że substancja czynna leku przenika do mleka kobiecego. Mimo, że nie zaobserwowano negatywnego wpływu preparatu na noworodki, nie zaleca się stosowania leku przez kobiety w trakcie laktacji.

Środki ostrożności

Odnotowano przypadki ciężkich reakcji skórnych po zażyciu ambroksolu. U pacjentów rozpoznano m.in.:

 • rumień wielopostaciowy,
 • zespół Stevensa-Johnsona (SJS),
 • toksyczną martwicę naskórka (TEN),
 • ostrą uogólnioną krostkowicę (AGEP).

W przypadku wystąpienia postępującej wysypki skórnej powinno się niezwłocznie przerwać leczenie i udać się do lekarza. Należy również zwrócić uwagę, że w pierwszej fazie SJS oraz TEN objawy mogą przybierać niecharakterystyczną formę i być mylone z grypą. Zdarza się, że takie przypadki są błędnie identyfikowane przez pacjentów i leczone ogólnodostępnymi preparatami na grypę i przeziębienie.

Przy stosowaniu Mucosolvan szczególną ostrożność zachować należy u pacjentów, u których zdiagnozowano niewydolność nerek lub ciężką niewydolność wątroby, ponieważ lek ulega metabolizowaniu w wątrobie, a następnie wydalany jest przez nerki. Z tego względu u osób z nieprawidłową czynnością nerek może dochodzić nawet do gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie.

Nie zaobserwowano, by preparat miał wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Interakcje z innymi lekami

Leku nie powinno się łączyć z preparatami przeciwkaszlowymi, m.in. z kodeiną, gdyż mogą one spowodować hamowanie odruchu kaszlowego, a w konsekwencji utrudniać odkrztuszanie zalegającej wydzieliny.

Podczas badań nie zaobserowano, by ambroksol wchodził w interakcje o znaczeniu klinicznym z innymi lekami.

Dystrybutor na terenie Polski: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.