Milgamma

  1. Milgamma co to jest
  2. Milgamma dawkowanie
  3. Milgamma skutki uboczne
  4. Milgamma w ciąży
  5. Milgamma a karmienie piersią
  6. Milgamma a alkohol
  7. Milgamma opinie

Milgamma co to jest

Milgamma to lek dostępny w postaci drażetek oraz roztworu do wstrzykiwań. W obu wariantach sprzedawany jest wyłącznie na receptę wystawioną przez lekarza. Preparat nie podlega refundacji. W zależności od postaci różny jest jego składe. Tabletki Milgamma zawierają benfotiaminy - witaminy B1, a także chlorowodorek pirydoksyny - witamina B6. Substancją dodatkową jest sacharoza. W przypadku Milgamma zastrzyki 1 ampułka zawiera, poza chlorowodorkiem tiaminy oraz chlorowodorkiem pirydoksyny, także cyjanokobalaminę, alkohol benzylowy i chlorowodorek lidokainy.

Milgamma dawkowanie

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ulotce leku, preparat wykorzystywany jest w leczeniu chorób układu nerwowego, których przyczyną jest niedobór witamin B1 oraz B6. Roztwór do wstrzykiwań podawany jest w nieco szerszym zakresie. Na co pomaga Milgamma N? Zastrzyki podawane są pacjentom ze schorzeniami układu nerwowego o różnym podłożu, w zapaleniu nerwów, a także w polineuropatii, neuralgii, mialgii, pozagałkowym zapaleniu nerwu wzrokowego, w zespole korzonkowym, półpaścu, porażeniu nerwu twarzowego oraz jako środek wzmacniający. Dlatego też lek postrzegany jest jako milgamma na wzmocnienie. Lek Milgamma nie powinien być stosowany u pacjentów, u których stwierdzono alergię lub nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji zawartych w leku. Dawkowanie tabletek Milgamma 100 zalecane jest najczęściej doustnie jako 1 tabletka przyjmowana od 1 do 3 razy na dobę. Milgamma N podawana jest domięśniowo zgodnie z zaleceniami lekarza. U pacjentów dorosłych lek podawany jest w chorobach wywołujących ciężkie i bolesne dolegliwości. Początkowo zaleca się przyjmowanie 1 ampułki (tj. 2 ml) dziennie, co umożliwia osiągnięcie wysokiego stężenia leku we krwi. Takie postępowanie pozwala na uspokojeniu ostrej fazy choroby. Następnie, a także w przypadkach o lżejszym przebiegu, zaleca się wstrzykiwanie leku 2-3 razy w ciągu tygodnia. W trakcie terapii roztworem do wstrzykiwań należy, w odstępach cotygodniowych dokonywać kontroli stanu pacjenta, a w przypadku uzyskania oczekiwanych efektów można rozważyć zmianę preparatu na tabletki doustne. W przypadku Milgamma N wskazane zostały ograniczenia dotyczące możliwości stosowania preparatu. Zastrzyków nie powinno się wykonywać u dzieci oraz młodzieży, przed ukończeniem 18 roku życia. Dotychczas nie przeprowadzono odpowiednich badań, które potwierdzałyby bezpieczeństwo stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. W przypadku roztworu, preparat podawany jest głęboko domięśniowo. Leku nie wolno podawać dożylnie, a jeżeli dojdzie do jego przypadkowej aplikacji, pacjent powinien trafić pod ścisłą kontrolę lekarza, gdzie w warunkach szpitalnych może być stale monitorowany stan jego zdrowia. W ten sposób możliwe jest wdrożenie odpowiedniego postępowania w przypadku pogorszenia stanu chorego, wystąpienia ciężkich skutków ubocznych, wymagających natychmiastowej reakcji personelu medycznego.

Milgamma skutki uboczne

Preparat w postaci tabletek należy przyjmować zgodnie ze wskazaniami lekarza lub informacjami zamieszczonymi w ulotce. Witamina B1 charakteryzuje się szerokimi właściwościami, jednak nie są znane efekty jej przedawkowania. W przypadku witaminy B6 długotrwałe stosowanie w wysokich dawkach powodowało występowanie działań neurotoksycznych. W przypadku przedawkowania należy odstawić lek, wówczas toksyczne działanie pirydoksyny powinno ustąpić samoistnie. Rzadko mogą wystąpić neuropatie obwodowe, a bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości takie jak wykwity skórne, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, reakcje anafilaktyczne.

Milgamma w ciąży

Tabletki Milgamma mogą być stosowane w okresie ciąży jedynie w sytuacji bezwzględnej konieczności. Analiza ryzyka dla dziecka oraz korzyści dla matki przeprowadzane są przez lekarza, po uwzględnieniu indywidualnej sytuacji pacjentki. W przypadku zastrzyków stosowanie preparatu podczas ciąży jest całkowicie niedopuszczalne.

Milgamma a karmienie piersią

Tabletki Milgamma u kobiet karmiących piersią można stosować wyłącznie w sytuacji absolutnej konieczności, gdy korzyści związane z terapią przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Witaminy B1 oraz B6 przenikają do pokarmu kobiecego, a duże dawki witaminy B6 mogą niekorzystnie wpływać na laktację, powodując jej zahamowanie. W przypadku zastrzyków, podawanie preparatu w trakcie laktacji jest niedopuszczalne.

Milgamma a alkohol

Nie ma wystarczających informacji, które świadczyłyby o niebezpieczeństwie lub zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu w trakcie terapii lekiem Milgamma. Mimo tego należy zachować szczególną ostrożność lub skonsultować się z lekarzem bądź farmaceutą przed stosowaniem leku podczas spożywania alkoholu.

Milgamma opinie

Wśród opinii pacjentów przyjmujących lek Milgamma przeważają opinie pozytywne. Najczęściej wymieniano, że lek przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza nie wywołuje skutków ubocznych.

Dystrybucja na terenie Polski: Wörwag Pharma