Metypred

metypred-opis-leku

Nazwa handlowa

Metypred

Dostępność

Na receptę

Postać

Tabletki

Dawka

4 mg, 16 mg

Podanie

Doustne

Substancja czynna

Metyloprednizolon

Opakowanie

30 tabletek

Działanie

Przeciwzapalne, immunosupresyjne

Ciąża

Stosowanie niezalecane

Karmienie piersią

Stosowanie niezalecane

Metypred co to jest?

Metypred jest lekiem w postaci tabletek, który nabyć można w aptece wyłącznie na receptę. W określonych przypadkach preparat podlega refundacji. Dostępne są opakowania o różnej zawartości substancji czynnej w tabletce: Metypred 4 mg oraz Metypred 16 mg. W składzie leku zastosowano substancję czynną metyloprednizolon. Substancja ta jest syntetycznym glikokortykosteroidem, który charakteryzuje się właściwościami przeciwzapalnymi oraz immunosupresyjnymi. Lek nieznacznie wpływa także na nasilenie retencji wody i soli, co może dawać wrażenie, że Metypred powoduje tycie.

Mechanizm działania leku koncentruje się na poziomie DNA. Substancja czynna wpływa modyfikująco na syntezę wybranych enzymów, w związku z czym szczytowa aktywność farmkologiczna leku następuje później, niż najwyższe stężenie we krwi. Metypred działa w organizmie pacjenta przede wszystkim na stany zapalne i immunologiczne. Pozwala na lokalne obniżenie liczby komórek zapalnych, zmniejszenie światła naczyń krwionośnych, działa stabilizująco na błony lizosomalne oraz hamująco na fagocytozy. Obniża również produkcję prostaglandyn, jak i ich pochodnych.

Lek, poza działaniem przeciwalergicznym, przeciwzapalnym i immunologicznym, ma także wpływ na przemianę węglowodanów, tłuszczy oraz białek. Oddziałuje również na układ sercowo-naczyniowy, mięśnie szkieletowe, a także na ośrodkowy układ nerwowy. Zaletą leku jest szybkie wchłanianie. Po jakim czasie działa Metypred? Po przyjęciu doustnym maksymalne stężenie osiągane jest po upływie ok. 1,5-2,5 godz.

Pełny skład preparatu

1 tabletka Metypred 4 mg zawiera 4 mg metyloprednizolonu.
Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna (70 mg), skrobia kukurydziana, żelatyna, magnezu
stearynian, talk.

1 tabletka Metypred 16 mg zawiera 16 mg metyloprednizolonu.
Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna (131 mg), skrobia kukurydziana, żelatyna, magnezu
stearynian, talk.

Wskazania do stosowania

Zaleca się, aby leki z grupy glikokortykosteroidów stosowane były wyłącznie w leczeniu objawowym. Wyjątek stanowią zaburzenia o podłożu endokrynologicznym, kiedy leki podawane są w leczeniu substytucyjnym. Na co więc stosować lek Metypred? Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ulotce, lek wykorzystywany jest w szerokim zakresie.

 • Metypred stosuje się w leczeniu zaburzeń endokrynologicznych, w szczególności w pierwotnej bądź wtórnej niedoczynności kory nadnerczy, we wrodzonym przeroście nadnerczy, nieropnym stanie zapalnym tarczycy czy w przebiegu hiperkalcemii, która towarzyszy toczącej się w organizmie pacjenta chorobie nowotworowej.

 • Krótkotrwale preparat podaje się w leczeniu pacjentów z chorobami reumatycznymi w terapii wspomagającej, podczas zaostrzeń lub istotnego pogorszenia stanu zdrowia w przebiegu choroby głównej w: łuszczycowym zapaleniu stawów, reumatoidalnym zapaleniu stawów, także w młodzieńczym RZS, w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, w przebiegu ostrego bądź podostrego zapalenia kaletki maziowej, w nieswoistym zapaleniu pochewki ścięgna o ostrym przebiegu, w ostrym dnowym zapaleniu stawów, w stanach zapalnych błony maziowej stawów towarzyszącej chorobie zwyrodnieniowej, w zapaleniu nadkłykcia.

 • Lek znajduje zastosowanie w terapii układowych chorób tkanki łącznej, takich jak: toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie mięśnia sercowego o podłożu reumatycznym, w polimialgii reumatycznej czy też olbrzymiokomórkowym zapaleniu tętnic, gdy obserwowane są stany zaostrzenia lub konieczne jest stosowanie leczenia podtrzymującego.

 • Metypred podaje się również w leczeniu chorób dermatologicznych - zalecany jest pacjentom cierpiącym z powodu pęcherzycy, pęcherzowego opryszczkowego zapalenia skóry, w ciężkiej postaci rumienia wielopostaciowego, które towarzyszy przebiegowi choroby Stevens’a-Johnsona, w leczeniu złuszczającego zapalenia skóry, ziarniniaka grzybiastego, a także w ciężkich postaciach łuszczycy oraz łojotokowego zapalenia skóry.

 • Ze względu na właściwości kortykosteroidów lek stosowany jest także w alergologii, głównie w terapii ciężkich chorób alergicznych, jeżeli inne metody okazały się nieskuteczne. Metypred podaje się w leczeniu sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, w przebiegu astmy oskrzelowej, w przebiegu choroby posurowiczej. Lek pomaga w zwalczaniu reakcji nadwrażliwości na leki, w przebiegu kontaktowego zapalenia skóry czy w zmianach takich, jak atopowe zapalenie skóry.

 • Lek jest podawany pacjentom w toczących się ciężkich oraz przewlekłych alergicznych i zapalnych chorobach oczu i jego przydatków, w szczególności w alergicznym, bezbrzeżnym owrzodzeniu rogówki, półpaścu ocznym, w stanach zapalnych tęczówki i ciała rzęskowego, siatkówki oraz naczyniówki. Lek przynosi korzystne działania terapeutyczne w zapaleniach błony naczyniowej, dotyczącej tylnego odcinka oka oraz naczyniówki. Metypred stosowany jest w stanach zapalnych nerwu wzrokowego oraz w obrębie przedniego odcinka przedniego oka.

 • Terapia lekiem Metypred jest skuteczna również w leczeniu schorzeń układu oddechowego Przynosi ulgę oraz wspomaga terapię w objawowej sarkoidozie, berylozie czy zachłystowym zapaleniu płuc. Sprawdza się w leczeniu gruźlicy (rozsianej lub piorunującej), jako lek wspomagający leczenie podstawowe, oparte na podawaniu chemioterapeutyku przeciwgruźliczego. Ponadto preparat wykorzystywany jest do leczenia choroby Loefflera, jeżeli inne zastosowane metody leczenia okazały się nieskuteczne.

 • Wśród wskazań do stosowania preparatu wymienia się także choroby o podłożu hematologicznym, w szczególności niedokrwistość hemolityczną (nabytą oraz autoimmunologiczną), samoistną plamicę małopłytkową, terapię pacjentów dorosłych. Substancja czynna sprawdza się w terapii wtórnej małopłytkowości, w niedoborze erytroblastów w szpiku, jak również we wrodzonej niedokrwistości hipoplastycznej.

 • Metypred podawany jest także pacjentom cierpiącym na choroby nowotworowe, głównie podczas leczenia paliatywnego, w przebiegu białaczki bądź chłoniaków u pacjentów dorosłych, a także w ostrej białaczce u dzieci.

 • Metypred pomaga także zwalczać obrzęki w przebiegu zespołu nerczycowego bez towarzyszącej mocznicy, w zespole idiopatycznym lub w przebiegu tocznia rumieniowatego. Działanie jest możliwe dzięki wywołaniu diurezy bądź remisji proteinurii.

 • Lek stosowany jest także w terapii chorób układu pokarmowego, jako preparat podawany pacjentom w czasie zaostrzenia stanu związanego z przebiegiem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub w chorobie Leśniowskiego- Crohn’a.

 • Metypred stosuje się także w związku z chorobami o podłożu neurologicznym, szczególnie gdy występują obrzęki mózgu powstałe głównie na skutek obecności guza czy w sytuacji zaostrzenia stanu pacjenta w przebiegu stwardnienia rozsianego.

Dawkowanie preparatu

Dawkowanie leku Metypred ustalane jest w sposób indywidualny. Również kwestie dotyczące tego, jak długo stosować Metypred określane są przez lekarza prowadzącego. Podstawą ustalania dawki jest przyczyna, dla której lek ma zostać podany. Wśród czynników, które brane są pod uwagę, znajdują się: rodzaj choroby, jej postać, intensywność, występujące objawy, a także przewidywany czas trwania leczenia czy rokowania i szansa poprawy stanu pacjenta.

Zaleca się, aby preparat był stosowany jak najkrócej. Terapię należy rozpocząć od dawki początkowej, uzależnionej od schorzenia, w wielkości od 4 do 48 mg na dobę. W przypadków chorób przebiegających z łagodniejszymi objawami najczęściej stosuje się mniejsze dawki. Rozpoczęcie oraz kontynuowanie leczenia dużą dawką konieczne jest w przebiegu terapii stwardnienia rozsianego, obrzęku mózgu, a także u pacjentów, u których lek podawany jest w związku z przeszczepem narządów. Należy w tym czasie obserwować pacjenta oraz jego reakcję na wdrożoną terapię, a jeśli nie przynosi ona oczekiwanych efektów, konieczne jest rozważenie zastosowania innego leczenia.

Możliwe skutki uboczne

Jak w przypadku każdego preparatu, tak również po przyjęciu leku Metypred u niektórych pacjentów mogą pojawić się skutki uboczne. Działania niepożądane, bez względu na ich intensywność i rodzaj należy zgłaszać lekarzowi prowadzącemu, który podejmie decyzję co do dalszego postępowania.

Preparat może wywoływać rozwój zakażeń w organizmie pacjenta, powodować zahamowanie odpowiedzi immunologicznej organizmu podczas wykonywania skórnych testów alergicznych, leukocytozę, niedoczynność przysadki mózgowej czy zespół Cushinga.

W niektórych grupach pacjentów na skutek przyjmowania preparatu Metypred dochodziło do retencji sodu, a nawet zatrzymania płynów w organizmie. Wśród objawów niepożądanych zgłaszane były również przypadki zasadowicy hipokaliemicznej, kwasicy metabolicznej, zaburzeń tolerancji glukozy, a u pacjentów z cukrzycą terapia może się wiązać ze zwiększeniem zapotrzebowania na insulinę lub inne, stosowane doustnie leki przeciwcukrzycowe. Ponadto lek może odpowiadać za zwiększenie apetytu.

Możliwe jest wystąpienie zaburzeń afektywnych, w szczególności pojawienie się nastrojów depresyjnych lub euforycznych, niestabilność emocjonalną pacjenta, a nawet uzależnienia od leku czy myśli samobójczych. Po przyjęciu preparatu Metypred zdarzały się przypadki występowania także zaburzeń umysłowych oraz psychotycznych (pobudzenie maniakalne, omamy, urojenia oraz schizofrenia). Odnotowano przypadki zaburzeń związanych ze zmianami osobowości, a także nastroju. Po zażyciu leku niektórzy pacjenci skarżyli się na bezsenność, odczuwali lęk czy zwiększoną drażliwość.

Obserwowano także zmiany w obrębie ciśnienia śródczaszkowego, głównie jego podwyższenie, któremu towarzyszyć mogą obrzęki tarcz nerwów wzrokowych. Działanie leku może wywoływać także bóle i zawroty głowy, zaburzenia funkcji poznawczych, problemy ze wzrokiem (jaskra, zaćma podtorebkowa, nieostre widzenie, wytrzeszcz czy centralna retinopatia surowicza).

Terapia preparatem Metypred może powodować wystąpienie skutków ubocznych w obrębie układu sercowo-naczyniowego, w tym zastoinową niewydolność serca, epizody zakrzepowe, nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze, a także zator zlokalizowany wewnątrz tętnicy płucnej.

Dolegliwości obserwowano również w związku z układem trawiennym, gdzie stosowanie leku wywoływało działania niepożądane związane z występowaniem wrzodów trawiennych, krwawień z żołądka, perforacją jelit, stanów zapalnych trzustki, otrzewnej, przełyku, a także bólów brzucha, niestrawności, nudności, biegunki, a w badaniach laboratoryjnych zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Wśród objawów, na które należy zwrócić uwagę, to także pojawienie się nadmiernego owłosienia, obrzęk naczynioruchowy, wybroczyny i krwawe wylewy podskórne bądź dotkankowe. Niepokój pacjenta powinny wzbudzić także zaniki skóry, zbyt intensywne pocenie, a także zmiany związane ze skórą, jak rozstępy, świąd skóry czy wysypka, a nawet pojawienie się zmian o charakterze trądziku.

Zdarzały się przypadki, w których pacjenci zgłaszali dolegliwości ze strony układu ruchu: bóle i osłabienie mięśni, zaniki mięśni, zmiany charakterystyczne dla osteoporozy czy martwicę kości, a także złamania o charakterze patologicznym. W obrębie stawów pojawiały się zmiany zwyrodnieniowe neuropatyczne, ogólne złe samopoczucie i towarzyszące mu uczucie zmęczenia.

Jako lek steroidowy, Metypred może w niektórych przypadkach doprowadzić do zahamowania wzrostu pacjenta, bólu stawów, problemów z gojeniem ran, a nawet zaburzeń ginekologicznych polegających na rozregulowaniu cyklu menstruacyjnego. Podczas terapii lekiem Metypred warto kontrolować także wyniki badań laboratoryjnych, gdyż lek może wpływać na obniżenie stężenia potasu, a jednocześnie podwyższać poziom wapnia w moczu. Należy również kontrolować aktywność enzymów wątrobowych.

Rezygnacja z terapii, jeśli nie jest przeprowadzana we właściwy sposób i pod kontrolą lekarza, może spowodować wystąpienie efektów odstawienia, zwanych  zespołem odstawiania steroidów. Odstawienie leku Metypred, szczególnie, jeśli podawany był pacjentowi w długim okresie czasu, powinno odbywać się stopniowo. Takie postępowanie ma na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia skutków ubocznych, wynikających z rezygnacji z terapii.

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Stosowanie większych dawek leku może prowadzić do przedawkowania preparatu. Taki stan wymaga konsultacji lekarskiej. Mimo iż dotychczas nie opisano objawów klinicznych charakteryzujących przedawkowanie, to wiadomo, że przyjmowanie zbyt dużych dawek w długim aspekcie czasu może wywoływać u pacjenta wystąpienie objawów typowych dla choroby Cushinga. Postępowanie w przypadku przedawkowania polega na leczeniu objawowym oraz wspomagającym.

Metypred w ciąży

Nie zaleca się podawania kobietom ciężarnym leków na bazie kortykosteroidów. Nie ma odpowiednich danych, które świadczyłyby o bezpieczeństwie stosowania leku Metypred u kobiet ciężarnych oraz o wpływie substancji czynnej na rozwijający się wewnątrz macicy płód. W związku z tym stosowanie leku u kobiet ciężarnych dopuszcza się wyłącznie w stanie absolutnej konieczności, kiedy korzyści dla matki istotnie przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Metypred a karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Metrypred w okresie karmienia piersią, chyba, że w opinii lekarza jest to całkowicie konieczne. Decyzja podejmowana jest na podstawie indywidualnej analizy sytuacji pacjentki. Substancja czynna preparatu Metypred przenika do mleka kobiecego i może wpływać na hamowanie wzrostu, a także powodować wytwarzanie endogennych glikokortykosteroidów u niemowląt, które były karmione piersią.

Dystrybutor na terenie Polski: Orion Pharma Poland Sp. z o. o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Metypred
 • #