Metmin

aerozol-metmin

Nazwa handlowa

Metmin

Dostępność

Na receptę

Postać

Aerozol do nosa

Dawka

50 µg

Podanie

Donosowo

Substancja czynna

Furoinian mometazonu

Opakowanie

10 g, 18 g

Działanie

Przeciwalergiczne, przeciwzapalne

Ciąża

Stosowanie niezalecane

Karmienie piersią

Stosowanie niezalecane

Metmin co to jest?

Metmin to kortykosteroid występujący w postaci aerozolu do nosa. Lek zawiera 50 µg substancji czynnej na dawkę i dostępny jest w opakowaniach o zawartości:

 • 10 g – 60 rozpyleń,
 • 18 g - 140 rozpyleń.

W obu wariantach preparat wydawany jest wyłącznie na receptę. Opakowanie zawierające 140 dawek podlega refundacji 50% we wszystkich wskazaniach, jakie były zarejestrowane w dniu wydania decyzji.

Aerozol Metmin przeznaczony jest do stosowania miejscowego na błonę śluzową nosa. Substancją czynną preparatu jest furoinian mometazonu. Mechanizm działania leku nie został do końca poznany, jednak z dużym prawdopodobieństwem jego działanie przeciwalergiczne oraz przeciwzapalne wynika z hamowania uwalniania mediatorów reakcji alergicznej. U pacjentów cierpiących na alergię furoinian mometazonu istotnie zatrzymuje uwalnianie leukotrienów z leukocytów. Podany donosowo pozwala złagodzić świąd, kichanie, uczucie zatkanego nosa, obrzęk i podrażnienie błony śluzowej w nosie oraz zmniejsza ilość wydzieliny z nosa.

Pełny skład aerozolu

Każda dawka Metmin zawiera 50 mikrogramów furoinianu mometazonu w postaci jednowodnej.
Pozostałe składniki: chlorek benzalkoniowy, glicerol, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna, karmeloza sodowa, jednowodny kwas cytrynowy, cytrynian sodu, woda oczyszczona.

Wskazania do stosowania

Metmin zalecany jest pacjentom dorosłym oraz dzieciom powyżej 3 roku życia, u których konieczne jest leczenie objawów towarzyszących sezonowemu alergicznemu zapaleniu błony śluzowej nosa oraz całorocznemu zapaleniu błony śluzowej nosa. Preparat stosuje się również u osób dorosłych w związku z terapią polipów nosa.

Kiedy nie stosować tego leku

Preparat nie może być stosowany przez osoby, u których występuje nadwrażliwość na jakąkolwiek substancję zawartą w jego składzie. Ponadto aerozol nie może być podawany w przypadku nieleczonego, miejscowego zakażenia błony śluzowej nosa, np. opryszczki pospolitej, oraz po zabiegach operacyjnych lub urazach nosa do momentu wygojenia ran.

Dawkowanie preparatu

Aerozol podaje się donosowo. Sposób dawkowania ustalany jest przez lekarza w zależności od przyczyny zastosowania preparatu, a także wieku pacjenta. W przypadku całorocznego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa zaleca się następujący schemat postępowania:

 • u dorosłych, osób w podeszłym wieku oraz dzieci, które ukończyły 12 rok życia należy stosować 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę - całkowita dobowa dawka wynosi 200 mg. Po osiągnięciu złagodzenia objawów dobową dawkę można zmniejszyć do 1 psiknięcia do każdego otworu nosowego, co jest najczęściej ilością skuteczną w leczeniu podtrzymującym. Jeśli dawka początkowa nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, można ją zwiększyć do 4 psiknięć do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę, co stanowi maksymalną dawkę dobową. Zaleca się zmniejszenie dawki po wystąpieniu poprawy,
 • u dzieci w wieku od 3 do 11 lat stosuje się 1 psiknięcie do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę.

Skuteczność leku uzależniona jest od regularnego stosowania. Efekty działania Metmin u części pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa pojawiały się już przed upływem 12 godzin od pierwszego podania, jednak przez pierwsze 48 godzin preparat może nie działać w pełni.

W przypadku polipów nosa zaleca się rozpocząć terapię od przyjmowania 2 dawek do każdego z otworów nosowych 1 raz w ciągu doby. Po 5-6 tygodniach należy zweryfikować skuteczność terapii. Jeżeli stosowanie preparatu nie przyniosło efektów, dawkę aerozolu można zwiększyć do 2 psiknięć do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę. Jeśli po 5-6 tygodniach przyjmowania leku w większej dawce nie doszło do złagodzenia objawów, należy powtórzyć badanie pacjenta i rozważyć inną terapię. Zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki, jaka pozwala na kontrolę objawów.

Możliwe skutki uboczne

Metmin może powodować skutki uboczne. Bardzo często zgłaszanym działaniem niepożądanym u pacjentów z polipami w nosie, którzy stosują lek 2 razy na dobę są krwawienia z nosa. Często pojawiają się następujące efekty uboczne terapii:

 • krwawienia z nosa,
 • uczucie pieczenia nosa,
 • podrażnienie nosa,
 • owrzodzenie nosa,
 • podrażnienie gardła (w przypadku polipów nosa wtedy, gdy aerozol jest stosowany 2 razy na dobę),
 • zapalenie gardła,
 • zapalenie górnych dróg oddechowych (niezbyt często w przypadku polipów nosa),
 • bóle głowy.

Pojawiają się także inne działania niepożądane, jednak nie jest możliwe określenie ich częstości występowania. Wśród nich pacjenci zgłaszali:

 • reakcje nadwrażliwości o różnej intensywności i charakterze, w tym obrzęk naczynioruchowy, duszności, skurcz oskrzeli czy reakcje anafilaktyczne,
 • jaskrę,
 • zaćmę,
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe,
 • nieostre widzenie,
 • perforację przegrody nosowej,
 • zaburzenia smaku i węchu.

Uwaga! Przy stosowaniu aerozolu mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania kortykosteroidów, jednakże ryzyko ich pojawienia się jest znacznie mniejsze, niż przy kortykosteroidach przyjmowanych doustnie. Prawdopodobieństwo to dotyczy zwłaszcza osób, które stosują duże dawki leku przez długi czas. Ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów mogą różnić się pomiędzy preparatami, jak również pomiędzy poszczególnymi pacjentami.

Metmin w ciąży

Lek nie powinien być stosowany u kobiet ciężarnych. Jest to dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy lekarz prowadzący oceniając indywidualny przypadek pacjentki stwierdzi, że potencjalne korzyści dla matki istotnie przewyższają możliwe ryzyko dla płodu. Ograniczenie wynika z braku wystarczających danych odnośnie przyjmowania furoinianu mometazonu przez pacjentki w ciąży. Jeżeli w okresie ciąży kobieta przyjmowała kortykosteroidy, należy dokładnie obserwować noworodka w związku z ryzykiem wystąpienia niedoczynności kory nadnerczy.

Metmin a karmienie piersią

W okresie karmienia piersią nie zaleca się stosowania leku Metmin, ponieważ nie wiadomo, czy substancja czynna przenika do mleka kobiecego. Należy rozważyć korzyści z naturalnego pokarmu dla dziecka oraz z terapii dla matki i zadecydować, czy zakończyć karmienie piersią, czy też odstawić preparat.

Dystrybutor na terenie Polski: Adamed Pharma S.A.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Metmin
 • #