Klacid

Klacid

  1. Klacid co to jest
  2. Klacid stosowanie
  3. Klacid skutki uboczne
  4. Klacid w ciąży
  5. Klacid a karmienie piersią
  6. Klacid a alkohol

Klacid jest antybiotykiem, w którym zastosowana została substancja czynna klarytromycyna. Dostępny jest w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej oraz tabletek. Lek dostępny jest wyłącznie na receptę.

Klacid co to jest

Klacid jest antybiotykiem makrolidowym, o zastosowaniu ogólnym ze względu na szerokie spektrum działania. Lek powoduje zahamowanie rozwoju bakterii, które wywołują zakażenia. Jest to możliwe dzięki temu, że klarytromycyna hamuje syntezę białek bakterii i ich namnażania. Lek dostępny jest jako klacid 500 mg, 250 mg, a także klacid uno 500 mg - tabletki o zmodyfikowanym działaniu. Granulat do przygotowania zawiesiny to 125 mg substancji czynnej. Klarytromycyna jest składnikiem wielu preparatów, dlatego możliwe jest kupienie zamiennika leku.

Klacid stosowanie

Lek stosowany jest w leczeniu zakażenia dolnych i górnych dróg oddechowych, ostrym zapaleniu ucha środkowego, zakażeniu skóry, tkanek miękkich, zakażeniach wywołanych przez mykobakterie. Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce leku klacid, może być on stosowany także w stomatologii, w leczeniu zakażeń jamy ustnej i zębów. Kiedy zaczyna działać antybiotyk klacid? Po podaniu doustnym, zarówno tabletki jak i zawiesina, wchłaniają się bardzo szybko, przenikając do surowicy krwi, a następnie do tkanek, dzięki czemu lek zaczyna działać szybko. Dawkowanie leku ustalane jest na podstawie indywidualnej sytuacji pacjenta oraz w zależności od masy ciała. Przyjmuje się, że dzieciom lek podawany jest najczęściej w postaci zawiesiny doustnej, w dawce 7,5 mg na kilogram masy ciała dwa razy na dobę. Rodzice zastanawiają się ile dni podawać dziecku antybiotyk? Okres ten zostanie wskazany przez lekarza, jednakże w zależności od przyczyny, lek klacid podawany jest najczęściej od 5 do 10 dni. Dorosłym, ale także dzieciom, które ukończyły lat 12 zapisywane są najczęściej tabletki powlekane. Wysokość dawki zależy od intensywności choroby. Kuracja prowadzona jest zazwyczaj przez 5-14 dni, a w przypadku zapalenia płuc oraz zatok od 6 do 14 dni. W stomatologii zazwyczaj stosowana jest dawka 250 mg przez okres 5 dni. Dawka 500 mg zalecana jest pacjentom, u których doszło do zakażenia wywołanego przez mykobakterie. Szczególną ostrożność podczas przyjmowania preparatu Klacid należy zachować u pacjentów cierpiących z powodu niewydolności nerek. W ich przypadku zachodzi konieczność dostosowania dawki do indywidualnej sytuacji pacjenta. U niektórych pacjentów lek klacid może wywołać skutki uboczne w postaci objawów ze strony układu pokarmowego, jak nudności, wymioty, ból brzucha. Zdecydowanie rzadziej występują bezsenność, bóle głowy, wysypka, wzmożona potliwość, zaburzenia smaku czy zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Klacid skutki uboczne

Lek należy przyjmować ściśle według zaleceń lekarza. Jeżeli dojdzie do przyjęcia większej niż zalecana dawki, wówczas należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. U pacjentów, u których stwierdzono przedawkowanie leku klacid obserwowane były objawy ze strony układu pokarmowego, głównie w postaci wymiotów i bólów brzucha.

Klacid w ciąży

Wpływ klarytromycyny na rozwijający się płód nie został ustalony, zatem nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet ciężarnych, chyba, że w ocenie lekarza korzyści wynikające z podania leku matce istotnie przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Klacid a karmienie piersią

Substancja czynna, jaką jest klarytromycyna przenika do mleka matki, jednak jej wpływ na dziecko nie został dokładnie zbadany. Dlatego też nie zaleca się podawania leku kobietom karmiącym.

Klacid a alkohol

Nie ma jednoznacznych informacji, które zakazywałyby spożywania alkoholu podczas kuracji lekiem klacid, jednak należy zachować szczególną ostrożność, gdyż niektóre preparaty wzmacniają lub osłabiają działanie leków.

Dystrybucja na terenie Polski:Mylan Healthcare Sp. z o.o.