Hitaxa

  1. Hitaxa co to jest
  2. Hitaxa dawkowanie
  3. Hitaxa skutki uboczne
  4. Hitaxa w ciąży
  5. Hitaxa a karmienie piersią
  6. Hitaxa a alkohol
  7. Hitaxa opinie

Hitaxa co to jest

Hitaxa jest lekiem dostępnym w postaci roztworu doustnego, a także tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Hitaxa fast oraz Hitaxa fast junior to warianty leku, które można nabyć bez recepty. Lek nie podlega refundacji. Bez względu na wariant preparatu, w każdym z nich zastosowano tę samą substancję czynną - desloratadynę, dzięki której wykazuje właściwości przeciwalergiczne. Dodatkowo w tabletkach znajduje się aspartam, natomiast syrop Hitaxa zawiera w składzie sorbitol. Preparaty różnią się między sobą wielkością opakowania oraz ilością substancji czynnej zawartej w leku. W aptekach dostępne są warianty z dawką 0,5 mg, 2,5 mg, a także 5 mg.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ulotce leku jego substancja czynna - desloratydyna - działa jako antagonista histaminy, oddziałując wybiórczo na aktywność obwodowych receptorów H1. Desloratadyna, dzięki swoim właściwościom, wykorzystywana jest w zwalczaniu objawów alergii obserwowanych w obrębie błony śluzowej nosa. Lek umożliwia zmniejszenie objawów uczulenia, które objawiają się u pacjentów kichaniem, intensywną wydzieliną z nosa, świądem błony śluzowej nosa, a także dolegliwościami obejmującymi oczy, jak uczucie swędzenia i pieczenia, zaczerwienienie oraz łzawienie. Dodatkowo lek pomaga zmniejszyć dolegliwości swędzenia podniebienia. Hitaxa doskonale sprawdza się także w przypadkach występowania pokrzywki. Substancja czynna pozwala złagodzić uczucie swędzenia skóry, jak również wpływa korzystnie na zmniejszenie liczby i rozmiaru pokrzywkowych zmian skórnych.

Dużą zaletą leku jest fakt, że desloratadyna nie przenika do ośrodkowego układu nerwowego. W ten sposób udało się wyeliminować działanie uspokajające leku, które w innych podobnych preparatach wywołuje wzmożoną senność. Lek jest szybko przyswajany po przyjęciu doustnym, gdyż wystarczy już ok. 30 minut, aby preparat zaczął się wchłaniać z przewodu pokarmowego.

Hitaxa dawkowanie

Dawkowanie leku ustalane jest przez lekarza prowadzącego. Zazwyczaj zaleca się, aby dorośli oraz młodzież, która ukończyła 12 rok życia przyjmowała 5 mg leku w jednorazowej, dobowej dawce. Pacjentom można podawać zarówno tabletki ulegające rozpuszczeniu w jamie ustnej, jak też roztwór doustny. U dzieci w wieku od 6 roku życia do ukończenia lat 11, dobowa dawka nie powinna być większa niż 2,5 mg. Hitaxa dla dzieci od roku do lat 5 podawana powinna być w postaci roztworu doustnego, w dawce 1,25 mg.

U pacjentów, u których lek stosowany jest w okresowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, preparat podawany powinien być wyłącznie w okresie zaostrzenia objawów. Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa charakteryzuje się nasileniem symptomów w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie bądź nie więcej niż 4 razy w tygodniu. U pacjentów, u których objawy obserwowane są częściej, mówić można o przewlekłym, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, wówczas preparat podawany jest przez cały okres narażenia na alergen. Hitaxa może być przyjmowana niezależnie od posiłków. W związku z tym, że tabletki rozpuszczają się w jamie ustnej, nie jest konieczne ich popijanie. Tabletki po rozpuszczeniu w jamie ustnej można bardzo łatwo połknąć. Ważne jest natomiast, aby lek przyjąć bezpośrednio po otwarciu blistra z lekiem.

U pacjentów, u których stwierdzono alergię lub nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku nie należy rozpoczynać bądź kontynuować terapii. Dyskwalifikacja do przyjmowania preparatu dotyczy także osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na loratadynę.

Hitaxa skutki uboczne

Odnotowano przypadki występowania działań niepożądanych po przyjęciu leku. Wśród najczęściej wymienianych wskazywano większe zmęczenie, suchość błon śluzowych- głównie w jamie ustnej, a także bóle głowy. Ponadto, głównie u najmłodszych dzieci, lek wywoływał występowanie biegunki, bezsenności oraz podwyższoną temperaturę ciała. Bardzo rzadko pojawiały się przypadki, w których pacjenci zgłaszali zaburzenia związane ze snem (bezsenność bądź wzmożona senność), pobudzenie psychoruchowe, zawroty głowy, omdlenia czy drgawki. Obserwowano również zaburzenia rytmu serca (tachykardia) oraz uczucie kołatania.

Po zastosowaniu Hitaxy zdarzały się także przypadki dolegliwości ze strony układu pokarmowego, głównie bóle brzucha, biegunka, wymioty, niestrawność. Preparat powodował również zmiany obserwowane na gruncie badań laboratoryjnych, w tym zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, a także stężenia bilirubiny. Zmiany te mogą w konsekwencji prowadzić także do stanu zapalnego w obrębie wątroby. Obserwacje dowodzą, że wśród działań niepożądanych po przyjęciu leku pojawiały się również bóle mięśni oraz reakcje nadwrażliwości, w szczególności anafilaksja, duszność, obrzęk naczynioruchowy, jak również skórne reakcje alergiczne (pokrzywka, uczucie swędzenia czy też wysypka). Na uwagę zasługuje fakt, że na skutek stosowania terapii u części pacjentów zaobserwowano wzmożone łaknienie oraz intensywny przyrost masy ciała.

U pacjentów, u których doszło do przypadkowego przyjęcia większej dawki leku niż wskazana, zaleca się konsultację z lekarzem prowadzącym, który podejmie decyzję o konieczności dalszego postępowania.

Hitaxa w ciąży

Dotychczas nie stwierdzono czy przyjmowanie leku jest bezpieczne dla rozwijającego się wewnątrz macicy płodu. Dlatego też nie zaleca się podawania preparatu kobietom w ciąży.

Hitaxa a karmienie piersią

Wiadomo, że desloratadyna, która jest substancją czynną w Hitaxa, przenika do pokarmu kobiecego. W związku z tym preparat nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Hitaxa a alkohol

Dotychczas nie stwierdzono, czy Hitaxa wchodzi w interakcje z alkoholem. Mimo tego, bezpieczeństwo spożycia alkoholu podczas terapii warto skonsultować z lekarzem lub zasięgnąć opinii farmaceuty.

Hitaxa opinie

Opinie dotyczące leku są zazwyczaj bardzo korzystne dla preparatu. Chwalony jest za łatwe przyjmowanie, a także za brak skutków ubocznych, szczególnie senności, która występowała podczas przyjmowania innych preparatów.

Dystrybucja na terenie Polski: Adamed Pharma S.A.