Estazolam TZF

Estazolam TZF

Nazwa handlowa

Estazolam TZF

Nazwa międzynarodowa

Estazolamum

Dostępność

Na receptę

Postać

Tabletki

Dawka

2 mg

Podanie

Doustne

Substancja czynna

Estazolam

Opakowanie

20 sztuk, 28 sztuk

Działanie

Nasenne, przeciwdrgawkowe

Interakcje

Lek może osłabiać skuteczność niektórych leków

Ciąża

Stosowanie niezalecane

Karmienie piersią

W razie konieczności stosowania należy odstawić dziecko od piersi

Estazolam TZF co to jest?

Estazolam TZF to lek nasenny i przeciwdrgawkowy wykorzystywany w psychiatrii i neurologii. Dostępny jest jedynie za okazaniem recepty. Występuje w postaci tabletek powlekanych w dawce 2 mg. Sprzedawany jest w dwóch wielkościach opakowań - po 20 i 28 sztuk.

Substancją czynną preparatu jest estazolam klasyfikowany jako triazolowa pochodna benzodiazepiny. Lek ten działa uspokajająco, skraca czas zasypiania, wpływa na wydłużenie snu oraz zmniejsza ilość przebudzeń w trakcie snu. Ponadto wykazuje właściwości przeciwdrgawkowe i rozluźniające mięśnie szkieletowe.

Jak długo działa Estazolam TZF? Maksymalne stężenie leku w osoczu krwi jest osiągane po upływie około 2 godzin od zażycia. Z kolei okres półtrwania wynosi od 10 do 24 godzin.

Skład preparatu

1 tabletka zawiera 2 mg substancji czynnej estazolamu.  

Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa, stearynian magnezu, talk, żelatyna, skrobia ziemniaczana, żółcień chinolinowa.

Wskazania do stosowania

Pacjenci często pytają, na co dokładnie jest lek Estazolam? Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ulotce, preparat zalecany jest w leczeniu doraźnym oraz krótkotrwałym zaburzeń snu takich jak:

 • problemy z zasypianiem,
 • częste przebudzanie się w nocy,
 • wczesne poranne przebudzenia.

Przeciwwskazania

Niestety, nie wszyscy pacjenci mogą przyjmować ten preparat. Estazolam nie powinien być stosowany w przypadku:

 • nadwrażliwości na estazolam bądź jakikolwiek lek z grupy benzodiazepin lub którąkolwiek substancję zawartą w składzie leku;
 • zaburzeń równowagi;
 • zawrotów głowy;
 • ciężkiej niewydolności oddechowej;
 • zaburzeń świadomości;
 • zatrucia alkoholem lub preparatami oddziałującymi na ośrodkowy układ nerwowy;
 • zespołu bezdechu sennego;
 • ostrej porfirii;
 • miastenii.

Dawkowanie preparatu

Lek należy przyjmować doustnie. Każdą dawkę zaleca się popić niewielką ilością wody.  Dokładne dawkowanie ustala lekarz prowadzący, jednak z reguły stosowanie Estazolam należy rozpocząć od jak najmniejszej skutecznej dawki, którą w razie potrzeby można stopniowo zwiększać.

W przypadku pacjentów dorosłych zalecane dawkowanie Estazolam to 1- 2 mg, czyli pół tabletki lub cała 1 tabletka, na pół godziny przed zaśnięciem. Przyjmowanie preparatu przez dzieci jest niezalecane, ponieważ aktualnie nie ma informacji na temat bezpieczeństwa stosowania estazolamu poniżej 18 lat.

Jak długo można brać Estazolam? Każdorazowo okres przyjmowania preparatu powinien być wyznaczony przez lekarza prowadzącego.

Pominięcie dawki leku

Jeżeli pacjent zapomniał zastosować lek, to powinien przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora zażycia kolejnej dawki, zalecane jest przyjąć ją o odpowiedniej porze. Nie powinno się stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętych tabletek. W razie gdyby pacjent nie przyjął dwóch bądź większej ilości dawek leku, wskazane jest zasięgnięcie porady lekarza.

Odstawienie preparatu

Leczenie należy zakończyć wtedy, gdy zaleci to lekarz prowadzący. Odstawienie Estazolam TZF powinno przebiegać stopniowo. Należy stopniowo zmniejszać dzienną dawkę. Po przerwaniu stosowania preparatu objawy choroby mogą powrócić. 

Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej

Ewentualne przyjęcie większej ilości preparatu niż zalecana wiąże się z koniecznością jak najszybszego kontaktu z lekarzem bądź zgłoszenia się na oddział medycyny ratunkowej. Zgodnie z zaleceniem zawartym w ulotce, należy wziąć ze sobą opakowanie po produkcie wraz z etykietą. Skutkami ubocznymi przedawkowania estazolamu mogą być:

 • senność,
 • niewyraźna mowa,
 • zaburzenia świadomości.

W ciężkich przypadkach mogą pojawić się takie objawy, jak:

 • osłabienie mięśni,
 • śpiączka,
 • zaburzenia oddychania,
 • niedociśnienie,
 • niezborność ruchowa.

Możliwe skutki uboczne

U niektórych pacjentów mogą wystąpić skutki uboczne Estazolam TZF.

Ciężkie skutki uboczne:

 • stany pobudzenia oraz podniecenia, dezorientacja, nietypowe zachowania, omamy, urojenia, drażliwość, koszmary senne, psychozy, niepokój, depresja z tendencjami samobójczymi. Reakcje te pojawiają się zwykle po zażyciu alkoholu oraz u pacjentów z chorobami psychicznymi bądź w wieku podeszłym;
 • ciężka reakcja alergiczna, jak obrzęk warg, języka, świąd, duszności świszczący oddech. Reakcje te odnotowywano bardzo rzadko.

W przypadku pojawienia się któregokolwiek z powyższych skutków niepożądanych, konieczne jest jak najszybsze skontaktowanie się z lekarzem lub zgłoszenie się na oddział ratunkowy w szpitalu.

Zaobserwowano również inne skutki uboczne Estazolam TZF, należą do nich:

 • podczas stosowania leku w dawakach terapeutycznych może dojść do uzależnienia psychicznego oraz fizycznego. Wystąpienie takiej reakcji jest bardziej prawdopodobne u osób, które spożywają duże ilości alkoholu lub leków. W przypadku nagłego odstawienia estazolamu może wystąpić zespół odstawienny. Przy stosowaniu preparatu może uwidocznić się wcześniej niezdiagnozowana depresja;
 • zaburzenia pamięci, senność, zaburzenia mowy, zaburzenia koordynacji ruchowej;
 • reakcje paradoksalne, jak zwiększona pobudliwość, agresja, bezsenność, drgawki, drżenia mięśni, niepokój psychoruchowy;
 • zmiany popędu płciowego;
 • zmiana liczby niektórych komórek krwi;
 • brak apetytu;
 • pokrzywka, wysypka, świąd;
 • drżenie mięśni, zwiotczenie mięśni;
 • uczucie suchości w jamie ustnej, dolegliwości żołądkowe;
 • spowolnienie akcji serca;
 • niewielkie obniżenie ciśnienia krwi;
 • ból w klatce piersiowej;
 • uczucie senności, spowolnienie reakcji i zawroty głowy, które mogą wystąpić w okresie pierwszych kilku dni terapii;
 • niewyraźne, podwójne widzenie;
 • omdlenia;
 • osłabienie;
 • zatrzymanie, nietrzymanie moczu;
 • zaburzenia miesiączkowania;
 • zaburzenia czynności wątroby z żółtaczką, niewielkie podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych.

Środki ostrożności

Zgodnie z informacją zawartą w ulotce Estazolam TZF, po przyjmowaniu leku przez okres kilku tygodni, jego efektywność może się zmniejszyć.

Długookresowe stosowanie estazolamu może powodować uzależnienie psychiczne oraz fizyczne.

W przypadku odstawienia Estazolam TZF mogą pojawić się takie reakcje jak zjawisko „z odbicia” oraz niepokój. Wówczas pacjent odczuwa nawrót nasilonych objawów, które były wskazaniami do przyjmowania estazolamu. Zwykle pojawiają się również takie odczucia, jak niepokój, problemy ze snem, wahania nastroju.

Podczas stosowania benzodiazepin może dojść do amnezji następczej, która polega na tym, że pacjent nie pamięta wydarzeń po zażyciu leku. Występuje ona zwykle w ciągu paru godzin po przyjęciu tabletek estazolamu, zwłaszcza jeżeli dawka była wysoka.

Szczególne grupy pacjentów

 • w przypadku osób w podeszłym wieku dawki leku powinny być odpowiednio mniejsze, aby zminimalizować ryzyko spotęgowania skutków ubocznych, jak zaburzenia koordynacji ruchowej czy zaburzenia orientacji;
 • osoby zmagające się z niewydolnością nerek, wątroby lub przewlekłą niewydelnością oddechową powinny zasięgnąć opinii lekarza przed zastosowaniem Estazolam TZF;
 • osoby cierpiące na depresję lub lęk w związku z depresją powinny równocześnie przyjmować kilka preparatów. W przypadku stosowania jedynie estazolamu, może dojść do nasilenia objawów depresji i myśli samobójczych;
 • osoby uzależnione od narkotyków, leków lub alkoholu przed zastosowaniem Estazolam TZF powinny skonsultować się z lekarzem. Z uwagi na wysokie ryzyko wystąpienia uzależnienia psychicznego bądź fizycznego, grupa ta powinna znajdować się pod szczególną kontrolą lekarza prowadzącego;
 • Estazolam TZF zawiera laktozę  i sacharozę, dlatego pacjenci z niektórych cukrów powinni przed zastosowaniem leku skonsultować się z lekarzem.

Preparat ma wpływ na sprawność psychomotoryczną. Tabletki Estazolam TZF mogą być przyczyną senności, niepamięci następczej, kłopotów z koncentracją itp. Nie wskazane jest prowadzenie pojazdów oraz obsługa maszyn podczas leczenia.

Interakcje z innymi lekami

Estazolam TZF może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami i osłabiać ich skuteczność. Dlatego też konieczne jest poinformowanie lekarza o preparatach przyjmowanych w ostatnim okresie, aktualnie oraz o tych, które planuje się stosować.

Szczególną ostrożność należy zwrócić, jeżeli pacjent stosuje poniższe produkty:

 • silne leki przeciwbólowe, jak morfina, kodeina;
 • leki stosowane w padaczce, jak fenytoina, hydantoina, karbamazpina;
 • leki zążywane przy bezsenności;
 • leki stosowane w chorobie Parkinsona;
 • fluoksetyna, fluwoksamina i pozostałe leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych;
 • leki zażywane przy alergiach, które mogą powodować senność;
 • ryfampicyna stosowana w leczeniu gruźlicy;
 • leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, jak omeprazole, cyzapryd, cymetydyna;
 • leki stosowane do znieczulenia ogólnego;
 • ketokonazol;
 • leki zwiotczające mięśnie szkieletowe, jak. Baclofen;
 • alkohol – spożywanie alkoholu podczas terapii Estazolam TZF może nasilać działanie leku i powodować reakcje paradoksalne.

Interakcje z alkoholem

Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. Konieczne jest wcześniejsze poinformowanie pacjenta przed rozpoczęciem stosowania preparatu o odstawieniu alkoholu. Równoczesne przyjmowanie benzodiazepin z napojami alkoholowymi może doprowadzić do sumowania się depresyjnego oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy. Skojarzone spożywanie Estazolamu z alkoholem wiąże się ze złożonymi zachowaniami podczas snu, zgonami w wyniku ubocznych reakcji polekowych.

Estazolam TZF w ciąży

Kobiety ciężarne, planujące mieć dziecko, niestosujące skutecznej metody antykoncepcji oraz matki w okresie laktacji przed zastosowaniem preparatu powinny zasięgnąć opinii lekarza. Stosowanie Estazolam TZF u pacjentek w ciąży nie jest wskazane.

Estazolam TZF a karmienie piersią

Nie powinno się zażywać leku w trakcie karmienia piersią. Jeśli decyzją lekarza konieczne jest wdrożenie terapii, wówczas należy odstawić dziecko od piersi na czas przyjmowania leku. Zgodnie z danymi estazolam może przenikać do mleka matki.

 

Dystrybutor na terenie Polski: Polfa Tarchomin S.A.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Estazolam TZF
 • #