Estazolam TZF

Postać

Tabletki

Substancja czynna

Estazolam

Wskazania

Zaburzenia snu

 1. Estazolam TZF co to jest
 2. Dawkowanie Estazolam TZF
 3. Estazolam TZF a alkohol
 4. Ciąża i okres karmienia piersią
 5. Skutki uboczne
 6. Interakcje z innymi lekami
 7. Środki ostrożności

Estazolam TZF co to jest

Estazolam TZF to lek nasenny i przeciwdrgawkowy wykorzystywany w psychiatrii i neurologii. Dostępny jest jedynie za okazaniem recepty. Preparat ma postać tabletek powlekanych. Występuje w dawce 2 mg w opakowaniach po 20 i 28 sztuk.

Jak działa Estazolam TZF? Substancją czynną jest estazolam klasyfikowany jako triazolowa pochodna benzodiazepiny. Lek działa uspokajająco, skraca czas zasypiania, wpływa na wydłużenie snu oraz ilość przebudzeń w trakcie snu. Ponadto wykazuje właściwości rozluźniające mięśnie szkieletowe i przeciwdrgawkowe. 

Jak długo działa Estazolam TZF? Maksymalne stężenie w osoczu krwi po zażyciu osiąga po upływie około 2 godzin. Z kolei okres półtrwania to od 10 do 24 godzin.

Skład preparatu

1 tabletka Estazolam TZF zawiera 2 mg substancji czynnej estazolamu.  

Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa, stearynian magnezu, talk, żelatyna, skrobia ziemniaczana, żółcień chinolinowa.

Wskazania do stosowania Estazolam TZF

Na co jest lek Estazolam? Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ulotce, Estazolam stosowany jest w leczeniu doraźnym oraz krótkotrwałym zaburzeń snu:

 • problemy z zasypianiem,
 • częste przebudzanie się w nocy;
 • wczesne poranne przebudzenia.

Przeciwwskazania

Nie wszyscy pacjenci mogą przyjmować ten preparat. Estazolam nie powinien być stosowany w przypadku:

 • nadwrażliwości na estazolam bądź jakikolwiek lek z grupy benzodiazepin lub którąkolwiek substancję zawartą w składzie leku;
 • zaburzeń równowagi;
 • zawrotów głowy;
 • ciężkiej niewydolności oddechowej;
 • zaburzeń świadomości;
 • zatrucia alkoholem lub preparatami oddziałującymi na ośrodkowy układ nerwowy;
 • zespołu bezdechu sennego;
 • ostrej porfirii;
 • miastenii.

Dawkowanie Estazolam TZF

Jak stosować Estazolam? Lek przyjmuje się doustnie, zaleca się popicie tabletki niewielką ilością wody. Leczenie rozpoczyna się od jak najmniejszej skutecznej dawki, którą w razie potrzeby stopniowo się zwiększa. Preparat należy zawsze stosować według informacji przekazanych przez lekarza. W przypadku ewentualnych wątpliwości należy zasięgnąć pomocy medycznej.

Jakie dawki Estazolam TZF należy stosować? W przypadku pacjentów dorosłych zalecane dawkowanie Estazolam to 1 do 2 mg, czyli poł bądź jedna tabletka przyjęta na pół godziny przed zaśnięciem.

Jeśli chodzi o przyjmowanie preparatu przez dzieci, aktualnie nie ma informacji na temat bezpieczeństwa podawania estazolamu poniżej 18 lat.

Jak długo można brać Estazolam? Każdorazowo okres przyjmowania preparatu powinien być wyznaczony przez lekarza prowadzącego.

Estazolam przedawkowanie

Ewentualne przyjęcie większej ilości preparatu niż zalecana wiąże się z koniecznością jak najszybszego kontaktu z lekarzem bądź zgłoszenia się na oddział medycyny ratunkowej. Zgodnie z zaleceniem zawartym w ulotce, należy wziąć ze sobą opakowanie po produkcie wraz z etykietą. Skutkami ubocznymi przedawkowania estazolamu mogą być:

 • senność,
 • niewyraźna mowa,
 • zaburzenia świadomości.

W ciężkich przypadkach mogą pojawić się takie objawy, jak:

 • osłabienie mięśni,
 • śpiączka,
 • zaburzenia oddychania,
 • niedociśnienie,
 • niezborność ruchowa.

Pominięcie dawki leku

Jeżeli pacjent zapomniał przyjąć lek Estazolam, to powinien przyjąć dawkę jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora zażycia kolejnej dawki, zalecane jest przyjąć ją o odpowiedniej porze. Nie powinno się stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętych tabletek. W razie gdyby pacjent nie przyjął dwóch bądź większej ilości dawek leku, wskazane jest zasięgnięcie porady lekarza.

Przerwanie zażywania Estazolam TZF

Leczenie należy przerwać wówczas, gdy zaleci to lekarz prowadzący. Po przerwaniu w stosowaniu Estazolam TZF objawy choroby mogą powrócić. Jeżeli lekarz zadecyduje o odstawieniu Estazolam TZF, należy stopniowo zmniejszać dzienną dawkę.

Estazolam TZF a alkohol

Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. Konieczne jest wcześniejsze poinformowanie pacjenta przed rozpoczęciem stosowania preparatu o odstawieniu alkoholu. Równoczesne przyjmowanie benzodiazepin z napojami alkoholowymi może doprowadzić do sumowania się depresyjnego oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy. Skojarzone spożywanie Estazolamu z alkoholem wiąże się ze złożonymi zachowaniami podczas snu, zgonami w wyniku ubocznych reakcji polekowych.

Ciąża i okres karmienia piersią

Kobiety ciężarne, planujące mieć dziecko, niestosujące skutecznej metody antykoncepcji oraz matki w okresie laktacji przed zastosowaniem preparatu powinny zasięgnąć opinii lekarza. Stosowanie Estazolam TZF u pacjentek w ciąży nie jest wskazane.

Nie powinno się zażywać leku w trakcie karmienia piersią. Jeśli decyzją lekarza konieczne jest zastosowanie terapii, wówczas należy odstawić dziecko od piersi na czas przyjmowania leku. Zgodnie z danymi estazolam może przenikać do mleka matki.

Skutki uboczne

U niektórych pacjentów mogą wystąpić skutki uboczne Estazolam TZF.

Ciężkie skutki uboczne:

 • stany pobudzenia oraz podniecenia, dezorientacja, nietypowe zachowania, omamy, urojenia, drażliwość, koszmary senne, psychozy, niepokój, depresja z tendencjami samobójczymi. Reakcje te pojawiają się zwykle po zażyciu alkoholu oraz u pacjentów z chorobami psychicznymi bądź w wieku podeszłym;
 • ciężka reakcja alergiczna, jak obrzęk warg, języka, świąd, duszności świszczący oddech. Reakcje te odnotowywano bardzo rzadko.

W przypadku pojawienia się któregokolwiek z powyższych skutków niepożądanych, konieczne jest jak najszybsze skontaktowanie się z lekarzem lub zgłoszenie się na oddział ratunkowy w szpitalu.

Zaobserwowano również inne skutki uboczne Estazolam TZF, należą do nich:

 • podczas stosowania leku w dawakach terapeutycznych może dojść do uzależnienia psychicznego oraz fizycznego. Wystąpienie takiej reakcji jest bardziej prawdopodobne u osób, które spożywają duże ilości alkoholu lub leków. W przypadku nagłego odstawienia estazolamu może wystąpić zespół odstawienny. Przy stosowaniu preparatu może uwidocznić się wcześniej niezdiagnozowana depresja;
 • zaburzenia pamięci, senność, zaburzenia mowy, zaburzenia koordynacji ruchowej;
 • reakcje paradoksalne, jak zwiększona pobudliwość, agresja, bezsenność, drgawki, drżenia mięśni, niepokój psychoruchowy;
 • zmiany popędu płciowego;
 • zmiana liczby niektórych komórek krwi;
 • brak apetytu;
 • pokrzywka, wysypka, świąd;
 • drżenie mięśni, zwiotczenie mięśni;
 • uczucie suchości w jamie ustnej, dolegliwości żołądkowe;
 • spowolnienie akcji serca;
 • niewielkie obniżenie ciśnienia krwi;
 • ból w klatce piersiowej;
 • uczucie senności, spowolnienie reakcji i zawroty głowy, które mogą wystąpić w okresie pierwszych kilku dni terapii;
 • niewyraźne, podwójne widzenie;
 • omdlenia;
 • osłabienie;
 • zatrzymanie, nietrzymanie moczu;
 • zaburzenia miesiączkowania;
 • zaburzenia czynności wątroby z żółtaczką, niewielkie podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych.

Interakcje z innymi lekami

Estazolam TZF może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami i osłabiać ich skuteczność. Dlatego też konieczne jest poinformowanie lekarza o preparatach przyjmowanych w ostatnim okresie, aktualnie oraz o tych, które planuje się stosować.

Szczególną ostrożność należy zwrócić, jeżeli pacjent stosuje poniższe produkty:

 • silne leki przeciwbólowe, jak morfina, kodeina;
 • leki stosowane w padaczce, jak fenytoina, hydantoina, karbamazpina;
 • leki zążywane przy bezsenności;
 • leki stosowane w chorobie Parkinsona;
 • fluoksetyna, fluwoksamina i pozostałe leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych;
 • leki zażywane przy alergiach, które mogą powodować senność;
 • ryfampicyna stosowana w leczeniu gruźlicy;
 • leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, jak omeprazole, cyzapryd, cymetydyna;
 • leki stosowane do znieczulenia ogólnego;
 • ketokonazol;
 • leki zwiotczające mięśnie szkieletowe, jak. Baclofen;
 • alkohol – spożywanie alkoholu podczas terapii Estazolam TZF może nasilać działanie leku i powodować reakcje paradoksalne.

Środki ostrożności

Zgodnie z informacją zawartą w ulotce Estazolam TZF, po przyjmowaniu leku przez okres kilku tygodni, jego efektywność może się zmniejszyć.

Długookresowe stosowanie estazolamu może powodować uzależnienie psychiczne oraz fizyczne.

W przypadku odstawienia Estazolam TZF mogą pojawić się takie reakcje jak zjawisko „z odbicia” oraz niepokój. Wówczas pacjent odczuwa nawrót nasilonych objawów, które były wskazaniami do przyjmowania estazolamu. Zwykle pojawiają się również takie odczucia, jak niepokój, problemy ze snem, wahania nastroju.

Podczas stosowania benzodiazepin może dojść do amnezji następczej, która polega na tym, że pacjent nie pamięta wydarzeń po zażyciu leku. Występuje ona zwykle w ciągu paru godzin po przyjęciu tabletek estazolamu, zwłaszcza jeżeli dawka była wysoka.

Szczególne grupy pacjentów

 • w przypadku osób w podeszłym wieku dawki leku powinny być odpowiednio mniejsze, aby zminimalizować ryzyko spotęgowania skutków ubocznych, jak zaburzenia koordynacji ruchowej czy zaburzenia orientacji;
 • osoby zmagające się z niewydolnością nerek, wątroby lub przewlekłą niewydelnością oddechową powinny zasięgnąć opinii lekarza przed zastosowaniem Estazolam TZF;
 • osoby cierpiące na depresję lub lęk w związku z depresją powinny równocześnie przyjmować kilka preparatów. W przypadku stosowania jedynie estazolamu, może dojść do nasilenia objawów depresji i myśli samobójczych;
 • osoby uzależnione od narkotyków, leków lub alkoholu przed zastosowaniem Estazolam TZF powinny skonsultować się z lekarzem. Z uwagi na wysokie ryzyko wystąpienia uzależnienia psychicznego bądź fizycznego, grupa ta powinna znajdować się pod szczególną kontrolą lekarza prowadzącego;
 • Estazolam TZF zawiera laktozę  i sacharozę, dlatego pacjenci z niektórych cukrów powinni przed zastosowaniem leku skonsultować się z lekarzem.

Preparat ma wpływ na sprawność psychomotoryczną. Tabletki Estazolam TZF mogą być przyczyną senności, niepamięci następczej, kłopotów z koncentracją itp. Nie wskazane jest prowadzenie pojazdów oraz obsługa maszyn podczas leczenia.

Dystrybutor na terenie Polski: Polfa Tarchomin S.A.

 

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu