Emanera

emanera-opis-leku
  1. Emanera co to jest
  2. Dawkowanie preparatu
  3. Możliwe skutki uboczne
  4. Emanera a ciśnienie
  5. Emanera w ciąży
  6. Interakcje z alkoholem

Emanera co to jest

Emanera to lek zmniejszający wydzielanie kwasu żołądkowego, stosowany np. przy chorobie refluksowej. Zawiera substancję czynną ezomeprazol w postaci dwuwodnej soli magnezowej. Lek ten klasyfikowany jest jako inhibitor pompy protonowej. Emanera występuje w postaci kapsułek dojelitowych w dawkach Emanera 20 mg oraz 40 mg.

Lek Emanera nie jest probiotykiem, jednak należy do tej samej grupy leków osłonowych. Wydawany jest na receptę, a niektórzy pacjenci chorujący przewlekle posiadają uprawnienia do korzystania z refundacji. Należy zachować szczególną ostrożność u osób z nadwrażliwością na składniki leku, a gdy pacjenci przyjmują nelfinawir, wówczas nie powinno stosować się leku emanera. Szczególne środki ostrożności należy zachować u pacjentów, u których zdiagnozowano lub podejrzewa się chorobę wrzodową żołądka. U osób, u których pojawiły się niepokojące objawy, jak np. nagłe obniżenie masy ciała, nawracających wymiotów często o krwistym zabarwieniu czy trudności w połykaniu, konieczne jest wykluczenie choroby nowotworowej.

Dawkowanie preparatu

Stosując leki pacjenci często zastanawiają się jak je prawidłowo przyjmować, aby były skuteczne. Na ile przed posiłkiem powinno się przyjąć lek emanera? To jedno z najczęstszych pytań. Lek można zażywać zarówno w trakcie posiłku, jak i na czczo. Producent zaznaczył jednak, że tabletki należy połykać w całości, nie wolno ich rozgryzać ani żuć. Każdą dawkę powinno popić się wodą. Aby odstawić lek emanera należy skonsultować się z lekarzem. Nie wolno rezygnować z terapii bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Możliwe skutki uboczne

Jak każdy lek, tak i emanera może wywoływać u niektórych pacjentów pewne działania niepożądane. W przypadku leku emanera nie są one zbyt ciężkie, a pacjenci zgłaszali zazwyczaj następujące dolegliwości: bóle głowy, zaburzenia związane z układem pokarmowym (nudności, biegunka, wzdęcia, zaparcia, a także wymioty). Wśród objawów niepożądanych wymienia się także m.in. polipy dna żołądka o łagodnym charakterze.

Wśród niezbyt często występujących efektów niepożądanych wymieniane są również bezsenność lub senność, obrzęki obwodowe, parestezje, suchość w jamie ustnej, zapalenie skóry, w tym także świąd i wysypka, pokrzywka, a także zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Zdarzały się także przypadki, w których dochodziło do złamania kości (biodrowej, nadgarstka, a nawet kręgosłupa). Wśród rzadkich objawów stwierdzone zostały przypadki leukopenii, trombocytopenii, a wśród reakcji o charakterze alergicznym odnotowano także występowanie silnych reakcji anafilaktycznych, w tym wstrząsów. Obserwowano także przypadki depresji, splątania lub pobudzenia oraz zaburzenia widzenia i smaku, nadwrażliwość na światło, łysienie, bóle stawów i mięśni oraz ogólne złe samopoczucie. Pacjenci skarżyli się także na dolegliwości związane z zapaleniem jamy ustnej, a u niektórych występowały skurcze oskrzeli. Lek może wywoływać także kandydozę przewodu pokarmowego, rumień wielopostaciowy, osłabienie mięśni i inne.

 

 

 

Emanera a ciśnienie

Pacjenci zastanawiają się czy lek emanera ma wpływ na ciśnienie. Nie wskazuje się bezpośredniego związku, jednak wśród działań niepożądanych wymieniane jest obniżenie stężenia sodu w organizmie, a sód odgrywa istotną rolę w pracy mięśnia sercowego. Jego niedobór może powodować zaburzenia pracy serca, doprowadzić do migotania komór oraz przedsionków.

Emanera w ciąży

Przyjmowanie leku podczas ciąży powinno być skonsultowane z lekarzem. Decyzja powinna zostać podjęta w oparciu o indywidualną ocenę sytuacji pacjentki, a korzyści płynące z przyjmowania leku powinny przewyższać zagrożenia. Badania epidemiologiczne nie wykazały, że lek może mieć niekorzystny wpływ na rozwój płodu. Podczas karmienia piersią nie zaleca się stosowania preparatu, ponieważ nie ma odpowiednich danych świadczących o tym, że emanera nie przenika do mleka matki.

Interakcje z alkoholem

Lek emanera i prawidłowo funkcjonująca wątroba to skomplikowane połączenie. Lek może niekorzystnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Odnotowano przypadki, w których na skutek terapii u pacjentów dochodziło do zapalenia wątroby oraz jej niewydolności czy żółtaczki. Połączenie leku emanera i alkoholu, który ulega rozkładowi w wątrobie, może zwiększyć prawdopodobieństwa wystąpienia tych objawów.

 

Dystrybutor na terenie Polski: www.polpharma.pl

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
  • #