Ellaone

  1. EllaOne co to jest
  2. EllaOne zastosowanie
  3. EllaOne przedawkowanie
  4. EllaOne w ciąży
  5. EllaOne a karmienie piersią
  6. EllaOne a alkohol

EllaOne to lek antykoncepcyjny, w którym wykorzystano substancję czynną octan uliprystalu. Preparat EllaOne dostępny jest w postaci tabletek.

EllaOne co to jest

EllaOne tzw. “tabletka dzień po” jest lekiem antykoncepcyjnym. Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, jest to lek antykoncepcyjny stosowany w nagłych przypadkach. Lek przeznaczony jest dla pacjentek, które chcą uniknąć ciąży po odbytym stosunku bez zabezpieczenia lub gdy zastosowane metody antykoncepcji zawiodły. EllaOne to lek, który w większości krajów europejskich dostępny jest bez recepty. W Polsce również przez długi czas tabletka dostępna była bez recepty, a do jej zakupu nie trzeba było mieć skończonych 18 lat. Obecnie, aby kupić w aptece preparat należy okazać ważną receptę wystawioną przez lekarza. Od kiedy trzeba mieć receptę aby kupić tabletkę EllaOne? Zmiany w prawie wprowadzone zostały w roku 2017, co spowodowało dość skuteczne ograniczenie w dostępie do pigułki. Obecnie należy w pierwszej kolejności udać się do lekarza po receptę, a dopiero później do apteki. W kontekście tego, że lek należy przyjąć jak najszybciej po stosunku, ale nie później niż 5 dni, od kiedy lek EllaOne dostępny jest na receptę dostępność do niego jest znacznie ograniczona.

EllaOne zastosowanie

Lek EllaOne, jako tabletka po, może być zastosowany do 120 godzin, czyli maksymalnie do 5 dni od odbycia stosunku płciowego. Okres 5 dni związany jest z tym, że sperma może przeżyć w organizmie kobiety do 5 dni od stosunku. Przyjęcie leku nie jest uzależnione od cyklu miesiączkowego kobiety. Ponadto lek stosowany jest również u pacjentek z mięśniakami macicy, zarówno jako leczenie przedoperacyjne oraz u kobiet, u których nie ma możliwości przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. W przypadku antykoncepcji “dzień po” nie ma znaczenia o jakiej porze dnia jest przyjmowany lek. Zastosowanie preparatu EllaOne może wywołać pojawienie się skutków ubocznych, a to jak długo będą się one utrzymywać zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta.

EllaOne przedawkowanie

Dotychczas nie stwierdzono przypadków problemów zdrowotnych związanych z przyjęciem większej niż zalecana dawka leku. Jednak jeżeli dojdzie do przedawkowania, należy jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza.

EllaOne w ciąży

Lek EllaOne to środek antykoncepcyjny, którego celem jest zapobieganie zajścia w ciążę tuż po stosunku. U kobiet, które są w ciąży lek jest nieskuteczny i nie powoduje przerwania ciąży.

EllaOne a karmienie piersią

Przyjęcie leku EllaOne przez kobietę karmiącą piersią powoduje konieczność odstawienia dziecka na okres 7 dni od dnia przyjęcia tabletki. Kobiety, które nie chcą stracić pokarmu powinny korzystać z laktatora, jednak odciągnięty pokarm należy wyrzucić.

EllaOne a alkohol

Nie ma informacji dotyczących zakazu łączenia leku EllaOne z alkoholem.

Dystrybucja na terenie Polski:A&D Pharma Poland Sp. z o. o.