Dexilant

  1. Dexilant co to jest 
  2. Dexilant stosowanie
  3. Dexilant przedawkowanie 
  4. Dexilant w ciąży
  5. Dexilant a karmienie piersią
  6. Dexilant a alkohol
  7. Dexilant opinie

Dexilant co to jest

Dexilant to lek w postaci kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Dostępny jest w dwóch wariantach, Dexilant 60 mg oraz Dexilant 30 mg, każdy w opakowaniach po 28 sztuk. Dexilant to lek, który nie jest dostępny bez recepty. Substancją czynną zawartą w preparacie jest dekslanzoprazol, odpowiednio w dawkach 30 lub 60 mg. Substancja dodatkową jest sacharoza. Mechanizm działania, zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce Dexilant, polega na blokowaniu wytwarzania kwasu solnego w ostatniej fazie jego produkcji. Proces ten jest całkowicie odwracalny. Mimo iż preparat dostępny jest wyłącznie na receptę, to Dexilant nie podlega refundacji. Jak szybko zaczyna działać Dexilant? Maksymalne stężenie lek osiąga po ok. 4-6 godzin od przyjęcia doustnego, natomiast pierwsze efekty obserwowane są dużo szybciej.

Dexilant stosowanie

Lek Dexilant stosować można u pacjentów powyżej 12 roku życia. Co to za lek Dexilant? Preparat przeznaczony jest do leczenia podtrzymującego u pacjentów zmagających się z nadżerkowym, refluksowym zapaleniem przełyku i zgagą, a także do krótkotrwałego leczenia zgagi oraz zarzucania kwasu żołądkowego, który spowodowany jest nadżerkową postacią choroby refluksowej. W charakterystyce produktu leczniczego wskazano, że dawka 60 mg dedykowana jest wyłącznie dla pacjentów z nadżerkowym, refluksowym zapaleniem przełyku. U pacjentów, u których konieczne jest długotrwałe zahamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez okres 6 miesięcy, ale o tym, jak długo stosować lek Dexilant decyduje lekarz prowadzący.

Dexilant przedawkowanie

Lek należy przyjmować ściśle według wskazań lekarza. W przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecana, lub gdy lek zostanie połknięty przez inną osobę, w szczególności dziecko, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Wśród najczęściej obserwowanych skutków ubocznych po przyjęciu nieadekwatnej dawki leku Dexilant wymienić można: wzrost ciśnienia krwi, uczucie uderzeń gorąca, powstawanie siniaków, a także obniżenie masy ciała czy ból gardła. Nie ma doniesień o przypadkach znaczącego przedawkowania leku Dexilant. Nawet jednorazowa dawka 300 mg nie spowodowała zgonu, ani ciężkich działań niepożądanych.

Dexilant w ciąży

Stosowanie preparatu Dexilant u kobiet ciężarnych powinno zostać skonsultowane z lekarzem. Dane dotyczące bezpieczeństwa przyjmowania leku są mocno ograniczone i nie można jednoznacznie określić czy substancja czynna przenika przez łożysko, a tym samym czy stosowanie preparatu u ciężarnych jest bezpieczne dla rozwijającego się płodu.

Dexilant a karmienie piersią

Karmienie piersią oraz równoczesne przyjmowanie leku Dexilant nie jest zalecane, ze względu na fakt, iż nie ma informacji, które pozwoliłyby wnioskować czy substancja czynna przenika do mleka kobiecego. Wiadomo natomiast, że przenika ona do mleka zwierząt, w związku z czym należy zrezygnować z terapii w okresie karmienia.

Dexilant a alkohol

Nie ma wystarczających informacji świadczących o możliwości lub zakazie spożywania alkoholu podczas terapii lekiem Dexilant. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, szczególnie, że lek oddziałuje na sprawność psychomotoryczną pacjenta.

Dexilant opinie

W opiniach dotyczących leku Dexilant przeważają oceny pozytywne, według których pacjenci wskazują na skuteczne i szybkie działanie leku.

Dystrybucja na terenie Polski: Takeda Pharma Sp. z o.o.