Dexamethason

lek-dexamethason
  1. Dexamethason co to jest
  2. Stosowanie
  3. Skutki uboczne leku
  4. Interakcje z alkoholem
  5. Dexamethason w ciąży
  6. Dexamethason a karmienie piersią

Dexamethason to lek dostępny w postaci kropli do oczu, dostępny w butelce 5 ml. Leku dexamethason nie można kupić bez recepty. Preparat nie podlega refundacji.

Dexamethason co to jest

Dexamethason krople to lek, w którym zastosowaną substancją czynną jest deksametazon. Jest on składnikiem także wielu innych preparatów, głównie w postaci tabletek. W kroplach znajduje się również chlorek benzalkoniowy. Dexamethason krople do oczu to preparat przeznaczony do miejscowego stosowania. Substancja czynna jest syntetycznym glikokortykosteroidem, wykazującym właściwości przeciwzapalne, przeciwświądowe oraz przeciwuczuleniowe. Ze względu na charakter działania lek sprawdza się na każdym etapie procesu zapalnego. Sposób działania leku związany jest ze zmniejszeniem przepuszczalności naczyń krwionośnych, a także obniżeniem migracji leukocytów czy zwiększeniem wydzielania przeciwciał. Deksametazon krople do oczu, podane bezpośrednio do worka spojówkowego wchłaniane są do cieczy wodnistej, a także do tęczówki, rogówki, naczyniówki, siatkówki oraz ciała rzęskowego.

Stosowanie

Krople do oczu Dexamethason znajdują zastosowanie w leczeniu stanów zapalnych dotyczących oka. W szczególności zalecane są pacjentom, u których zdiagnozowano zapalenie spojówki, rogówki oraz przedniego odcinka oka. Skuteczność działania leku zależy od faktu czy czynniki wywołujące zapalenie reagują na leczenie substancją czynną. Lek przepisywany jest pacjentom, u których stwierdzono m. in.: zapalenie błony naczyniowej oka, stan zapalny tęczówki, jak również zapalenie ciałka rzęskowego, zapalenie spojówek wiosenne i alergiczne, zapalenie rogówki wywołane półpaścem. Lek sprawdza się również w terapii uszkodzeń rogówki, które powstały jako efekt oparzeń chemicznych, cieplnych bądź radiacyjnych lub u pacjentów, u których doszło do wbicia ciała obcego w powierzchnię oka. Krople do oczu Dexamethason są również wskazane w leczeniu pacjentów po przebytych zabiegach chirurgicznych, w celu zmniejszenia reakcji zapalnych lub w profilaktyce zapobiegania odrzucenia przeszczepu. Lek przeznaczony jest dla dzieci powyżej 2 roku życia, a także dla młodzieży i osób dorosłych. Szczegółowe dawkowanie, jak również czas trwania terapii, ustalane są przez lekarza, w oparciu o nasilenie występujących objawów oraz przyczynę zastosowania leku. U pacjentów, u których stan zapalny charakteryzuje się ostrym przebiegiem zaleca się przyjmowanie od 1 do 2 kropli preparatu bezpośrednio do worka spojówkowego, co około 30-60 minut. Tak dużą częstotliwość stosowania należy utrzymać tak długo, aż osiągnięta zostanie wyraźna poprawa. U pacjentów, u których takie leczenie nie przynosi zadowalającego efektu należy rozważyć zmianę leczenia oraz rozpoczęcie podawania steroidów w formie podspojówkowej bądź ogólnoustrojowej. Jeżeli początkowa duża częstotliwość przyjmowania leku pozwoli na uzyskanie poprawy, wówczas dawkę leku należy obniżyć, stosując już tylko jedną kroplę w czterogodzinnych odstępach czasu.

Po podaniu leku do worka spojówkowego należy ucisnąć kanał nosowo-łzowy bądź delikatnie zamknąć powiekę, aby obniżyć wchłanianie układowe leku dedykowanego do stosowania do oka. W ten sposób zmniejsza się również ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Mimo wysokiej skuteczności, leku nie należy stosować u wszystkich pacjentów. Podstawowym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na jakikolwiek składnik leku, ale również jednoczesne występowanie innych procesów chorobowych. Leku Dexamethason nie stosuje się u pacjentów w trakcie ospy wietrznej, krowiej, w trakcie chorób wirusowych rogówki i spojówek, wyjątek stanowi półpaścowe zapalenie rogówki. Leku nie stosuje się także u osób z opryszczkowym zapaleniem rogówki, z zakażeniami oka o podłożu grzybiczym czy w zakażeniach, które wywołane zostały przez Mycobacteriae lub w nieleczonych ostrych, ropnych zakażeniach oczu. U niektórych pacjentów należy zachować szczególne środki ostrożności. Preparatu nie powinno stosować się u osób z zaczerwienieniem oczu o nieznanej przyczynie. Należy pamiętać, iż kortykosteroidy stosowane miejscowo do oka w długim okresie czasu mogą powodować podwyższenie ciśnienia śródgałkowego, jaskrę oraz uszkodzenie nerwu wzrokowego, a także pogorszenie ostrości widzenia i pola widzenia. Dlatego też, jeżeli zachodzi konieczność terapii długoterminowej, konieczne jest regularne badanie ciśnienia śródgałkowego oraz stanu soczewki. Znaczenie badania kontrolnego wzrasta szczególnie w przypadku dzieci oraz młodzieży, gdyż jest to grupa szczególnie narażona na nadciśnienie śródgałkowe jako efekt podawania kortykosteroidów. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się również pacjenci chorujący na cukrzycę. Nie zaleca się terapii kortykosteroidami podawanymi do oka w okresie dłuższym niż 7 dni, a jeśli zachodzi konieczność wydłużenia okresu leczenia - wówczas odbywa się to pod kontrolą okulisty. Z informacji zawartych w ulotce Dexamethason wynika, iż przedłużająca terapia lekami na bazie kortykosteroidów może obniżać odporność na zakażenia bakteryjne, wirusowe oraz grzybicze, zwiększając ich częstotliwość, a jednocześnie maskując kliniczne objawy procesu chorobowego. Wystąpienie infekcji grzybiczej powinno skutkować odstawieniem kortykosteroidów. Należy również pamiętać, iż stosowane do oczu kortykosteroidy mogą wpływać spowalniająco na gojenie występujących uszkodzeń rogówki. Ostrożność zachować należy zawsze w przypadku, gdy konieczne jest stosowanie preparatu w długim okresie czasu.

Podczas terapii preparatem Dexamethason krople do oczu należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania niektórych leków. Stosowanie miejscowe steroidów, jak Dexamethason oraz leków z grupy NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) może powodować problemy w związku z prawidłowym gojeniem rogówki. Ostrożność zachować trzeba także w przypadku jednoczesnej terapii z inhibitorami CYP3A4, gdyż mogą one wpływać na nasilenie działania preparatu Dexamethason, a nawet hamować czynność nadnerczy doprowadzając do wywołania choroby Cushinga. Jednoczesne połączenie wskazanych leków może podnosić ryzyko wystąpienia niepożądanych objawów o charakterze ogólnoustrojowym, w związku z czym wymagana jest szczególna obserwacja pacjenta. Jeżeli u pacjenta zachodzi konieczność stosowania również innych preparatów podawanych do worka spojówkowego, wówczas należy pamiętać o zachowaniu 5 minutowej przerwy pomiędzy podaniem poszczególnych leków. U osób, które stosują także maści do oczu należy pamiętać, iż są one stosowane jako ostatnie. Zakroplenie oczu preparatem Dexamethason może wywoływać łzawienie oczu, dlatego też nie należy przyjmować leku bezpośrednio przed prowadzeniem samochodu.

Skutki uboczne leku

Jak każdy lek, tak również Dexamethason, może wywoływać pojawienie się działań niepożądanych w pewnych grupach pacjentów. Wśród najczęściej obserwowanych wskazać należy uczucie dyskomfortu w oku. Ponadto odnotowano także występowanie zaburzeń smaku oraz stanów zapalnych rogówki, spojówki, suchego zapalenia rogówki i spojówki, światłowstręt, przebarwienie rogówki, zaburzenia ostrości widzenia, uczucie swędzenia w oku. Stosowanie preparatu wywoływało u niektórych pacjentów uczucie występowania ciała obcego w oku, ale także intensyfikację łzawienia, strupki na brzegach powiek, podrażnienie oraz przekrwienie oka. Zdarzały się przypadki owrzodzenia rogówki, opadania powiek, jak również ból oczu czy rozszerzenie źrenic. Ponadto odnotowano także działania niepożądane o bardziej ogólnym charakterze, jak np. zawroty i bóle głowy, nadwrażliwość, zahamowanie czynności nadnerczy, zespół Cushinga. Częstość występowania działań niepożądanych zależeć może od okresu, w jakim kortykosteroidy podawane były do oka. Długookresowa terapia może wywoływać podniesienie ciśnienia śródgałkowego, co w konsekwencji doprowadzić może nawet do uszkodzenia nerwu wzrokowego, zaburzeń w zakresie pola i ostrości widzenia. Podwyższone ciśnienie śródgałkowe może także wywołać wystąpienie zaćmy podtorebkowej tylnej.

Interakcje z alkoholem

Nie ma jednoznacznych informacji, które pozwalałyby wnioskować o występowaniu lub braku występowania interakcji pomiędzy lekiem a alkoholem. Trzeba jednak pamiętać, że każdy lek w połączeniu z alkoholem może powodować skutki uboczne lub obniżać jego skuteczność.

Dexamethason w ciąży

Lek Dexamethason nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży. Stosowanie leku u ciężarnych dopuszczalne jest tylko w sytuacji bezwzględnej konieczności, kiedy analiza korzyści dla matki znacznie przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka.

Dexamethason a karmienie piersią

Stosowanie leku Dexamethason podczas karmienia piersią jest niezalecane. Nie ma wystarczających badań klinicznych, które pozwalałyby uzyskać informację, czy substancja czynna zawarta w leku przenika do mleka kobiecego. W związku z tym nie można w sposób jednoznaczny wykluczyć ryzyka związanego z terapią dla karmionego dziecka. Dlatego też, w przypadku gdy leczenie preparatem Dexamethason jest konieczne należy dokonać analizy korzyści związanych z podaniem leku oraz ryzyka związanego z przerwaniem karmienia dla dziecka, gdyż w razie konieczności podania leku należy przerwać karmienie.

Dystrybucja na terenie Polski: Polfa Warszawa S.A.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
  • #