Debridat

debridat-opis-leku
  1. Debridat co to jest
  2. Debridat stosowanie
  3. Debridat skutki uboczne
  4. Debridat w ciąży
  5. Debridat a karmienie piersią
  6. Debridat a alkohol

Debridat co to jest

Debridat to lek pomagający pacjentom, którzy cierpią na zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego. Wydawany jest za okazaniem recepty. Występuję w 2 postaciach:

  • tabletki powlekane 100 mg,
  • granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 7,87 mg/g.

Na co pomaga lek Debridat? Substancja czynna leku - trimebutyna - wpływa na unormowanie motoryki przewodu pokarmowego, gdyż wiąże się ona z obwodowymi receptorami opioidowymi ulokowanymi w ścianie jelit, dzięki czemu wpływa korzystnie na uregulowanie perystaltyki jelit oraz całego układu pokarmowego. Lek pozwala na pobudzanie bądź hamowanie perystaltyki. Istnieje możliwość stosowania tego leku u dzieci, przez co często jest on postrzegany przez rodziców jako Debridat na kolki.

Pełny skład preparatu

1 tabletka powlekana Debridat 100 mg zawiera 100 mg maleinianu trimebutyny.
Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, żelowana skrobia kukurydziana, hypromeloza 6 mPa.s, skrobi glikolan sodowy, kwas winowy, krzemu dwutlenek, magnezu stearynian
Skład otoczki tabletki: hypromeloza 15 mPa.s, laktoza jednowodna, Makrogol 4000, tytanu dwutlenek.

1 ml zawiesiny Debridat po przygotowaniu zawiera: 4,8 mg trimebutyny (24 mg/5 ml).
Substancje pomocnicze to: sacharoza, polisorbat 80, naturalny zapach pomarańczowy, żółcień pomarańczowa.

Debridat stosowanie

Stosowanie leku Debridat zalecane jest w leczeniu objawowym pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami motoryki jelit i układu pokarmowego, a także związanych z tym stanem dolegliwości. Ponadto lek sprawdza się również u osób, u których konieczne jest leczenie bólu spowodowanego zaburzeniami motoryki układu pokarmowego oraz dróg żółciowych. Kiedy zaczyna działać lek Debridat? Jego najwyższe stężenie w osoczu obserwowane jest po upływie od 1 do 2 godzin od przyjęcia leku. Dopuszcza się stosowanie leku Debridat u dzieci oraz niemowląt. Jak podawać lek niemowlętom? Przede wszystkim należy dokładnie ustalić dawkę leku.

Jest to zadanie lekarza przepisującego lek, który dostosowując ilość leku weźmie pod uwagę masę ciała dziecka oraz jego wiek. Zazwyczaj jest to 1 ml na 1 kg masy ciała, w 2-3 dawkach podzielonych w ciągu doby. Z informacji zawartych w ulotce wynika, że u niemowląt poniżej 6 miesiąca życia stosowana jest dawka 2,5 ml, 2 do 3 razy w ciągu doby. U dzieci pomiędzy 6 a 12 miesiącem życia dawka zwiększa się do 5 ml 2 do 3 razy na dobę. Ważne jest, aby bez względu na wiek pacjenta dozować lek wyłącznie miarką dołączoną do opakowania, co gwarantuje podanie prawidłowej dawki preparatu. U niemowląt i małych dzieci dopuszcza się możliwość dodania odpowiedniej porcji leku do butelki z pokarmem, pod warunkiem, że zostanie on natychmiast podany dziecku.

Debridat skutki uboczne

Lek należy stosować zgodnie ze wskazaniami lekarza. Jeżeli dojdzie do przedawkowania preparatu, wówczas należy wdrożyć leczenie objawowe.

Debridat w ciąży

Nie ma jednoznacznych badań, które potwierdzałyby brak przeciwwskazań do stosowania leku u kobiet ciężarnych. W oparciu o badania przeprowadzane na zwierzętach można przypuszczać, że lek nie wpływa negatywnie na rozwijający się płód. Jednocześnie, ze względu na brak wystarczających badań klinicznych zaleca się, aby lek stosowany był u kobiet ciężarnych tylko wówczas, gdy korzyści dla matki znacznie przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

Debridat a karmienie piersią

Nieznany jest wpływ preparatu na bezpieczeństwo dziecka karmionego piersią, zatem zastrzega się, że lek powinien być stosowany wyłącznie wtedy, gdy rozpoczęcie terapii jest absolutnie konieczne.

Debridat a alkohol

Nie ma jednoznacznych danych, które zakazywałyby łączenia leku Debridat z alkoholem, jednakże jak w przypadku wszystkich leków należy zachować szczególną ostrożność.

Dystrybutor na terenie Polski: Pfizer Polska Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.