Cyclonamine

  1. Cyclonamine co to jest
  2. Cyclonamine stosowanie
  3. Cyclonamine przedawkowanie
  4. Cyclonamine w ciąży
  5. Cyclonamine a karmienie piersią
  6. Cyclonamine a alkohol

Cyclonamine co to jest

Cyclonamine jest lekiem, w którym substancją czynną jest etamsylat. Preparat nie jest dostępny bez recepty. Cyclonamine dostępny jest w postaci tabletek, kapsułek oraz roztworu do wstrzykiwań w postaci ampułek.

Lek Cyclonamine jest lekiem o działaniu hamującym krwawienia oraz uszczelniającym naczynia krwionośne. Cyclonamine stosowany jest w medycynie rodzinnej, okulistyce, stomatologii ogólnej oraz ginekologii i położnictwie. Cyclonamine zaczyna działać po około 4 godzinach od przyjęcia preparatu.

Cyclonamine stosowanie

Dawkowanie cyclonamine ustalane jest przez lekarza. Jak długo stosować lek cyclonamine? Okres leczenia uzależniony jest od osiągniętych rezultatów. Wielkość dawki zależna jest od przyczyny podania leku. W ulotce leku cyclonamine zaznaczono, że możliwe jest podawanie leku dzieciom.

Cyclonamine skutki uboczne

Jeśli dojdzie do sytuacji przyjęcia zbyt dużej dawki leku, wówczas należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem lub udać do najbliższej placówki medycznej.

Cyclonamine w ciąży

Leku cyclonamine nie należy stosować u kobiet w ciąży, ze względu na niewystarczające dane kliniczne świadczące o bezpieczeństwie stosowania leku.

Cyclonamine a karmienie piersią

Substancja czynna zawarta w leku cyclonamine przenika do mleka matki, dlatego też nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Cyclonamine a alkohol

Nie ma informacji, aby leku cyclonamine nie można było łączyć z alkoholem, jednakże należy zachować szczególną ostrożność, gdyż alkohol osłabia lub nasila działanie wielu leków, a w niektórych sytuacjach może nasilać skutki uboczne.

Dystrybucja na terenie Polski:Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Galena"