Coaxil

 1. Coaxil co to jest
 2. Dawkowanie Coaxil
 3. Skutki uboczne leku
 4. Coaxil a alkohol
 5. Coaxil w ciąży
 6. Coaxil a karmienie piersią

Coaxil co to jest

Coaxil jest lekiem przeciwdepresyjnym dla osób powyżej 18 lat. Preparat kupić można w aptece, pod warunkiem posiadania ważnej recepty wystawionej przez lekarza. Podlega refundacji 30% dla osób chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo. Występuje w postaci:

 • tabletki powlekane 12,5 mg, 30 sztuk.

Substancją czynną zastosowaną w leku jest sól sodowa tianeptyny. Pełna lista składników jest następująca:

Skład Coaxil

1 tabletka zawiera 12,5 mg soli sodowej tianeptyny.
Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, mannitol, magnezu stearynian, talk.
Otoczka: etyloceluloza, monooleinian glicerolu, powidon, sól sodowa karboksymetylocelulozy, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, sacharoza, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E171), sodu wodorowęglan, wosk pszczeli biały.

Mechanizm działania leku pozwala na pobudzenie aktywności elektrycznej komórek piramidowych w hipokampie oraz przywrócenie ich aktywności po funkcjonalnym zahamowaniu. Ponadto wykazuje działanie zwiększające wychwyt zwrotny serotoniny w neuronach kory mózgowej oraz hipokampa. Lek szybko wchłania się z przewodu pokarmowego po przyjęciu doustnym. Wiąże się z białkami, przede wszystkim albuminami. W organizmie ulega przekształceniom, a jego głównym metabolitem jest kwas pentanowy.

Wskazania do stosowania

Stosowanie preparatu zalecane jest u pacjentów, u których konieczne jest wdrożenie leczenia farmakologicznego w związku z występującym zespołem depresyjnym.

Przeciwwskazania

Coaxil nie może być podany wszystkim pacjentom. Podstawowym ograniczeniem jest wiek poniżej 18 roku życia. Ponadto leku nie mogą zażywać osoby, u których występuje nadwrażliwość lub alergia na jakikolwiek jego składnik. Nie należy łączyć preparatu z nieodwracalnymi inhibitorami MAO - leczenie preparatem Coaxil można rozpocząć dopiero po 14 dniach od zakończenia ich przyjmowania.

Dawkowanie Coaxil

Dawkowanie preparatu ustalane jest przez lekarza prowadzącego, którego zaleceń należy ściśle przestrzegać. W ulotce preparatu wskazano, że najczęściej stosuje się schemat leczenia polegający na przyjmowaniu jednej tabletki trzy razy w ciągu doby - rano, w środku dnia oraz wieczorem. Co ważne, preparat powinien być przyjmowany bezpośrednio przed posiłkiem.

Niektóre grupy pacjentów wymagają zastosowania innego dawkowania. Dotyczy to osób zmagających się z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub marskością wątroby, a także seniorów, których masa ciała jest nie większa niż 55 kg. Pacjentom tym zaleca się dawkę 2 tabletki na dobę. U pacjentów w wieku podeszłym o większej masie ciała, osób uzależnionych od alkoholu lub z marskością wątroby od łagodnej do umiarkowanej nie jest konieczne specjalne dopasowanie dawkowania.

Środki ostrożności

Kiedy zaczyna działać Coaxil? Ryzyko wystąpienia samookaleczenia, myśli i prób samobójczych utrzymuje się do czasu pełnej remisji. Do momentu polepszenia stanu pacjenta należy go ściśle monitorować. Dotyczy to szczególnie osób przejawiających skłonności samobójcze lub ze stwierdzonymi takimi zachowaniami w wywiadzie, zwłaszcza młodych dorosłych poniżej 25 lat. Na początkowym etapie leczenia ryzyko samobójstwa może wzrosnąć.

Ze względu na fakt, iż preparat zawiera sacharozę, nie jest zalecany pacjentom z problemami w zakresie nietolerancji niektórych cukrów, jak nietolerancja fruktozy lub zespół złego wchłaniania glukozy i galaktozy, a także w niedoborze sacharazy oraz izomaltazy.

Szczególne środki ostrożności należy zachować także w związku z planowanymi zabiegami, wymagającymi znieczulenia ogólnego. Bez względu na rodzaj zabiegu należy poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowaniu Coaxil, ponieważ konieczne jest odstawienie preparatu na 24-48 godzin przed planowanym zabiegiem. Jeżeli zabieg wykonywany był w trybie nagłym, wówczas konieczna jest uważna obserwacja stanu pacjenta w okresie pooperacyjnym.

Przedawkowanie

W ulotce Coaxil wskazano, że przedawkowanie preparatu wymaga natychmiastowej konsultacji z lekarzem. Postępowanie w przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki polega na wykonaniu płukania żołądka i obserwacji pacjenta, głównie poprzez monitorowanie akcji serca, czynności oddechowych, kontroli czynności nerek i parametrów metabolicznych.

Pominięcie dawki leku

Postępowanie związane z pominięciem przez pacjenta dawki preparatu zależne jest od czasu, jaki pozostał do przyjęcia kolejnej porcji leku zgodnie z przyjętym pierwotnie schematem leczenia. Przyjmuje się, że pominiętą dawkę należy przyjąć jak najszybciej. Wyjątek stanowi sytuacja, w której do przyjęcia następnej dawki pozostało niewiele czasu. Nie powinno się stosować dwóch dawek jednocześnie.

Specjalnego postępowania wymaga także rezygnacja z terapii. Leczenia nie można zakończyć w sposób nagły, lecz lek należy odstawiać stopniowo. Redukcja dawki aż do całkowitego odstawienia powinna przebiegać stopniowo i trwać 7-14 dni.

 

Skutki uboczne leku

Coaxil, podobnie jak inne preparaty, może u niektórych pacjentów wywołać występowanie działań niepożądanych. Wśród często zgłaszanych skutków ubocznych wskazywano:

 • jadłowstręt,
 • problemy ze snem - bezsenność, senność oraz koszmary senne,
 • bóle i zawroty głowy,
 • drżenie,
 • omdlenia,
 • zaburzenia rytmu serca (tachykardię),
 • bóle w klatce piersiowej,
 • uderzenia gorąca,
 • duszność,
 • bóle brzucha i żołądka,
 • wymioty, nudności, zaparcia oraz wzdęcia,
 • suchość błony śluzowej w jamie ustnej,
 • bóle mięśni,
 • bóle lędźwiowe,
 • skurcze dodatkowe,
 • uczucie ściśniętego gardła,
 • osłabienie.

Ponadto w badaniach klinicznych odnotowano występowanie innych działań niepożądanych, które zgłaszane były przez pacjentów niezbyt często. Możliwe jest pojawienie się uzależnienia od preparatu lub nadużywania go przez pacjentów, szczególnie wśród osób poniżej 50 lat, u których w wywiadzie odnotowano uzależnienie od innych leków lub alkoholu. Obserwowano także wystąpienie:

 • świądu,
 • pokrzywki,
 • wysypki grudkowo-plamkowej lub rumieniowatej.
 • myśli oraz zachowania samobójcze,
 • stany splątania,
 • omamy,
 • hiponatremia,
 • zaburzenia pozapiramidowe,
 • dyskinezy,
 • zapalenie wątroby, w rzadkich przypadkach ciężkie,
 • podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych,
 • zapalenie pęcherzowe skóry,
 • trądzik.

Po zakończeniu przyjmowania preparatów z tianeptyną zdarzały się przypadki objawów odstawienia, charakteryzujących się bólami brzucha, stawów lub mięśni, niepokojem bądź bezsennością.

Coaxil a alkohol

Producent nie wskazuje, by zachodziły interakcje po połączeniu Coaxil z alkoholem. Mimo to spożywanie alkoholu w trakcie terapii nie jest zalecane. Najlepiej zasięgnąć opinii lekarza, który oceni bezpieczeństwo w kontekście indywidualnej sytuacji pacjenta.

Coaxil w ciąży

Zaleca się unikać przyjmowania tabletek podczas ciąży. Niemniej bardzo ważną kwestią u kobiet ciężarnych jest zachowanie równowagi psychicznej, dlatego w razie konieczności możliwe jest rozpoczęcie terapii. Wówczas należy stosować Coaxil przez całą ciążę, w miarę możliwości w monoterapii. Ze względu na właściwości substancji czynnej tuż po porodzie konieczne jest dokładne monitorowanie stanu noworodka.

Coaxil a karmienie piersią

U kobiet w okresie laktacji stosowanie leków, nawet tych, które dostępne są bez recepty powinno odbywać się po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. W przypadku Coaxil nie zaleca się, aby terapia była prowadzona u kobiet, które karmią piersią, ponieważ leki przeciwdepresyjne trójpierścieniowe przenikają do mleka matki.

Dystrybutor na terenie Polski: Servier Polska Sp. z o.o.