Clindamycin

klindamycyna-antybiotyk
  1. Clindamycin co to jest
  2. Clindamycin stosowanie
  3. Clindamycin przedawkowanie
  4. Clindamycin w ciaży
  5. Clindamycin a karmienie piersią
  6. Clindamycin a alkohol

Clindamycin co to jest

Klindamycyna to organiczny związek chemiczny. W medycynie jest ona półsyntetycznym antybiotykiem z grupy linkozamidów, o szerokim spektrum działania. Lek dostępny jest w postaci tabletek oraz roztworu do wstrzykiwań i infuzji.

Działania leku clindamycin 600 polegają na zahamowaniu biosyntezy białka bezpośrednio w komórkach bakteryjnych. Substancja czynna leku wiąże się z jedną z podjednostek rybosomalnych, przez co zaburza prawidłowość w łańcuchu białkowym bakterii. Dzięki temu dochodzi do zatrzymania wzrostu bakterii. Klindamycyna nie powoduje jednak zabicia komórki, przez co mówi się, że clindamycin jest antybiotykiem bakteriostatycznym. Antybiotyk clindamycin mip charakteryzuje się oddziaływaniem na wiele rodzajów bakterii, m. in. na bakterie gram dodatnie oraz beztlenowe. Lek sprawdza się nie tylko w zakażeniach bakteryjnych, ale także w niektórych zakażeniach wywołanych przez pierwotniaki.

Clindamycin stosowanie

Lek clindamycin mip 600 stosowany jest w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na substancję czynną zawartą w antybiotyku. Na co stosowany jest lek clindamycin? Preparat doskonale sprawdzi się w leczeniu zakażeń kości, stawów, bakteryjnych infekcjach ucha, nosa oraz gardła, zakażeniach dolnych dróg oddechowych, jamy brzusznej, w zakażeniach skóry oraz tkanek miękkich i płonicy. Zwalcza zakażenia zlokalizowane w obrębie miednicy, w tym także żeńskich narządów płciowych. Clindamycin to antybiotyk, który wykorzystywany jest również w stomatologii w leczeniu zakażeń w obrębie zębów, ale także odzębowych zapaleniach kości. U pacjentów, u których doszło do ciężkiej postaci zakażenia, należy rozważyć zastosowanie clindamycin ampułki do podawania dożylnego. Skuteczność działania leku uzależniona jest od osiągnięcia odpowiedniego stężenia w miejscu, w którym doszło do infekcji. Dawkowanie zostaje określone przez lekarza, który określi zarówno wysokość dawki, jak również jak długo stosować clindamycin mip 600. W przypadku wątpliwości ile dni brać clindamycin mip 600 należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Pacjenci często zastanawiają się kiedy zaczyna działać clindamycin? Lek, w przypadku podania doustnego bardzo szybko i skutecznie się wchłania z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w czasie od 45 do 60 minut. Podawanie preparatu wraz z pokarmem dość istotnie wydłuża jego wchłanianie (nawet do dwóch godzin). Do metabolizmu clindamycin dochodzi głównie w wątrobie. Lek wydalany jest z organizmu z kałem i moczem.

Clindamycin przedawkowanie

Lek należy stosować zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego. W przypadku tabletek, przyjmowane są one doustnie. Natomiast w przypadku iniekcji mogą one zostać podane dożylnie lub domięśniowo. Przyjęcie zbyt dużej ilości leku należy jak najszybciej udać się do lekarza lub zgłosić do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu, gdyż zaleca się wykonanie płukania żołądka. Objawy przedawkowania lekiem nie są do końca poznane. Wiadomo jednak, że usunięcie substancji czynnej z krwi nie jest łatwe. Dializa i dializa otrzewnowa nie są skutecznymi rozwiązaniami.

Clindamycin w ciąży

Badania kliniczne nie wykazały wpływu substancji czynnej na rozwijający się płód. Jednakże w ulotce zaznaczono, że przed rozpoczęciem terapii lekiem clindamycin należy dokładnie przeanalizować oczekiwane korzyści dla matki przez pryzmat potencjalnego ryzyka dla dziecka.

Clindamycin a karmienie piersią

Substancja czynna zawarta w leku przenika do mleka kobiecego. Podawanie leku kobietom karmiącym piersią wymaga dokładnej analizy korzyści do ryzyka, gdyż u noworodków karmionych piersią przez kobiety przyjmujące clindamycin zachodzi ryzyko wystąpienia nadwrażliwości, a także biegunki lub zakażeń drożdżakowych.

Clindamycin a alkohol

Nie ma jednoznacznych danych, które informowałyby o zakazie spożywania alkoholu podczas kuracji clindamycin. Jednocześnie należy pamiętać, że łączenie leków z alkoholem może wpływać na skuteczność leku i jego prawidłowe wchłanianie.

Dystrybutor na terenie Polski:GSK Commercial Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
  • #