Clindacne

clindacne-zel
 1. Clindacne co to jest
 2. Dawkowanie
 3. Skutki uboczne leku
 4. Clindacne w ciąży i okresie laktacji
 5. Środki ostrożności
 6. Interakcje z innymi lekami

Clindacne co to jest

Clindacne to antybiotyk na trądzik pospolity do stosowania miejscowego. Wydawany jest w aptekach na receptę. Ma postać żelu i dostępny jest w tubach o pojemności:

 • 15 g,
 • 30 g.

Żel Clindacne zawiera substancję czynną fosforan klindamycyny - półsyntetyczny antybiotyk linkozamidowy. Klindamycyna hamuje namnażanie bakterii Propionibacterium acnes, które uważane są za przyczynę trądziku. Na skutek zmniejszenia liczebości kolonii Propionibacterium acnes maleje wydzielanie kwasów tłuszczowych, dzięki czemu stan zapalny skóry ulega złagodzeniu.

Fosforan klindamycyny w warunkach in vitro nie wykazuje właściwości przeciwbakteryjnych, lecz po aplikacji na skórę szybko ulega hydrolizie i przechodzi do postaci klindamycyny, która ma aktywne działanie przeciwtrądzikowe.

Wskazania do stosowania

Żel Clindacne stosuje się w miejscowym leczeniu trądziku pospolitego o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym. Preparat jest przeznaczony  dla pacjentów powyżej 12 roku życia i służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Przeciwwskazania

Leku nie należy stosować, jeśli pacjent wykazuje nadwrażliwość na klindamycyne, linkomycynę lub jakikolwiek składnik pomocniczy żelu.

Skład preparatu

1 g żelu Clindacne zawiera 10 mg klindamycyny w postaci fosforanu klindamycyny.
Substancje pomocnicze: karbomer, makrogol, glikol propylenowy, alantoina, metylu parahydroksybenzoesan, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Zalecane dawkowanie Clindacne to stosowanie antybiotyku 2 razy na dobę. Przed aplikacją należy dokładnie oczyścić skórę, a następnie pokryć miejsca objęte zmianami trądzikowymi cienką warstwą żelu. Po nałożeniu leku należy umyć ręcę.
Nie powinno się stosować Clindacne u dzieci poniżej 12 roku życia, ponieważ nie określono bezpieczeństwa preparatu w tej grupie wiekowej.

Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej

Lek należy stosować w takich dawkach, jakie zalecił lekarz prowadzący. Przedawkowanie Clindacne może spowodować zwiększone wchłanianie leku przez skórę, a w konsekwencji wystąpienie ogólnoustrojowych skutków ubocznych klindamycyny. Jednym z takich działań niepożądanych rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy.

Pominięcie dawki

Jeżeli pacjent zapomni zastosować lek, to nie powinien uzupełniać pominiętej dawki przez podwajanie dawki kolejnej.

Skutki uboczne leku

Clindacne może powodować skutki uboczne. Zazwyczaj dotyczyły one dolegliwości skóry i tkanek podskórnych. Wszelkie działania niepożądane leku zaleca się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Często, u od 1 do 10 pacjentów na 100 stosujących lek występowały swędzenie oraz podrażnienie.

Rzadko, u od 1 do 10 osób na 10 000 pojawiały się: wysuszenie skóry, przetłuszczenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie mieszków włosowych.

Podczas stosowania żelu Clindacne istnieje również niewielkie ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych klindamycyny. Bardzo rzadko zdarza się, że fosforan klindamycyny przenika przez skórę w ilościach mogących powodować rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Objawy tej choroby to skurczowe bóle brzucha oraz uporczywa biegunka, niekiedy z domieszką krwi i śluzu w stolcu. Jeśli pacjent zauważy u siebie te symptomy, powinien niezwłocznie odstawić lek i jak najszybciej zasięgnąć pomocy medycznej.

Clindacne w ciąży i okresie laktacji

Na postawie dotychczasowych obserwacji nie stwierdzono, by klindamycyna miała szkodliwy wpływ na płód/noworodka lub zwiększała ryzyko wystąpienia u dziecka wad wrodzonych. Ponieważ dane odnośnie stosowania leku u kobiet ciężarnych są ograniczone, Clindacne w ciąży należy przepisywać jedynie, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

W trakcie karmienia piersią stosowanie żelu Clindacne jest niezalecane.

Środki ostrożności

Niektórzy pacjenci są bardziej narażeni na ryzyko wystąpienia zaburzeń układu pokarmowego po zastosowaniu klindamycyny. Dlatego też przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza, jeśli w przeszłości u pacjenta występowały:

 • zapalenie jelita,
 • wrzodziejące zapalenie jelita,
 • choroba Leśniowskiego-Crohna,
 • zapalenie okrężnicy na skutek przyjmowania antybiotyków.

Istnieje niewielkie ryzyko, że po zastosowaniu żelu Clindacne wystąpi rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Jest to bardzo rzadkie powikłanie, ale może być szczególnie niebezpieczne dla pacjenta.

Żelu nie należy nakładać na skórę uszkodzoną. Podczas aplikacji trzeba uważać, by preparat nie dostał się do oczu, ust, nosa oraz na błony śluzowe. W przypadku kontaktu żelu z oczami lub błonami śluzowymi należy obficie przepłukać te miejsca wodą.

Niektóre składniki preparatu mogą powodować reakcje skórne lub uczuleniowe u pacjenta. Glikol propylenowy może podrażniać skórę, natomiast parahydroksybenzoesan metylu może być przyczyną reakcji alergicznych, w tym również reakcji alergicznych typu późnego.

Lek należy przechowywać poza zasięgiem dzieci oraz w temperaturze nieprzekraczającej 25˚C. Nie należy zamrażać żelu ani umieszczać go w lodówce. Przydatność do użycia wynosi 12 miesięcy od pierwszego otwarcia tubki.

Interakcje z innymi lekami

Znane są przypadki oporności krzyżowej klindamycyny z linkomycyną i erytromycyną.

Dystrybucja na terenie Polski: Bausch Health Companies Inc.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.