Clexane

clexane-opis-leku
 1. Clexane co to jest
 2. Dawkowanie preparatu
 3. Możliwe skutki uboczne
 4. Interakcje z alkoholem
 5. Clexane w ciąży
 6. Clexane a karmienie piersią

Clexane co to jest

Clexane to lek na receptę o działaniu przeciwzakrzepowym. Preparat ma postać zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach. Dostępne są różne dawki leku:

 • 20 mg,
 • 40 mg,
 • 60 mg,
 • 80 mg,
 • 100 mg,
 • 300 mg.

W określonych przypadkach Clexane podlega refundacji.

Substancją czynną zawartą w preparacie jest enoksaparyna sodowa - drobnocząsteczkowa heparyna. Mechanizm działania leku wykorzystuje właściwość heparyny wpływającą na utrudnienie procesu krzepnięcia krwi, dlatego też Clexane znany jest jako zastrzyki przeciwzakrzepowe.

Dawkowanie preparatu

Dawkowanie preparatu ustalane jest przez lekarza prowadzącego w oparciu o indywidualną sytuację pacjenta, w tym wywiad chorobowy, wykonane badania oraz przyczynę, dla której preparat ma zostać wdrożony. W celu zapobiegania chorobie żylnej zakrzepowo-zatorowej u pacjentów chirurgicznych, u których występuje umiarkowane bądź wysokie ryzyko wystąpienia zakrzepu, właściwa dawka preparatu zależy od oceny ryzyka, oszacowanego w oparciu o model stratyfikacji. U osób z ryzykiem w stopniu umiarkowanym preparat najczęściej podawany jest w dawce 20 mg w dawce jednorazowej, wstrzykiwanej podskórnie. U osób przygotowywanych do zabiegów preparat podawany jest 2 godziny przed planowanym zabiegiem, a następnie terapia kontynuowana jest przez kolejnych 7-10 dni. U pacjentów, u których na skutek zabiegu doszło do istotnego ograniczenia mobilności, terapię profilaktyczną należy kontynuować, aż do momentu, gdy sprawność ruchowa zostanie przywrócona. U chorych, u których poziom ryzyka oszacowany został na poziomie wysokim, zaleca się podawanie leku w dawce 40 mg raz na dobę. W tym przypadku pierwsze podanie zastrzyku powinno nastąpić już na 12 godzin przed planowanym zabiegiem, chyba że indywidualna sytuacja pacjenta wymaga wcześniejszego rozpoczęcia przyjmowania leku. W tej grupie podanie leku Clexane należy wykonać 12 godzin przed zabiegiem, a następnie powrócić do terapii po 12 godzinach po zakończonym zabiegu.

Wykonanie zabiegu ortopedycznego rozległego wymaga rozszerzenia działań profilaktycznych, na okres nawet do 5 tygodni po zabiegu. Rozszerzenie profilaktyki konieczne jest także u osób z wysokim ryzykiem zakrzepowej choroby żylnej, które przebyły operację w zakresie jamy brzusznej bądź miednicy, jako element leczenia choroby nowotworowej. Wówczas okres ten należy rozszerzyć do 4 tygodni. U pacjentów internistycznych profilaktyka najczęściej zalecaną dawką jest 40 mg raz na dobę, przy czym kuracja powinna być kontynuowana przez okres kolejnych 6-14 dni, bez względu na stan pacjenta.

W przypadku stosowania preparatu podczas terapii zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej dawka ustalana jest w zależności od wagi pacjenta, najczęściej jest to 1,5 mg na każdy kilogram masy ciała, o ile nie występują powikłania, a ocena ryzyka wskazuje na niski poziom możliwości nawrotu choroby. Dopuszczalną dawką jest także 1 mg na każdy kg masy ciała, jednak w tym przypadku zastrzyki Clexane należy wykonywać dwa razy na dobę. Rozszerzenie to dotyczy w szczególności pacjentów otyłych, u których występują objawy zatorowości płucnej, choroby nowotworowej, z zakrzepicą żyły biodrowej (tzw. zakrzepica proksymalna), a także w nawrotowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Zapobieganie tworzenia skrzepów podczas hemodializy wymaga podania preparatu do linii tętniczej w krążeniu pozaustrojowym od razu na początku zabiegu. Dawka w wysokości 1 mg/kg masy ciała to dawka odpowiednia zazwyczaj na zabieg trwający około 4 godzin. W przebiegu ostrego zespołu wieńcowego, w tym w terapii niestabilnej dławicy piersiowej czy zawale mięśnia sercowego, któremu nie towarzyszy uniesienie odcinka ST lek podawany jest w dawce 1 mg/kg masy ciała w odstępach 12 godzinnych. Jednocześnie podawane są także leki przeciwpłytkowe. Terapia kontynuowana jest przez 2 dni, a następnie, gdy stan pacjenta poprawi się, przyjmowanie leku powinno być kontynuowane przez okres kolejnych 2-8 dni. U pacjentów, po przebytym zawale z uniesieniem odcinka ST, pierwsza dawka wynosi zazwyczaj 30 mg, jako wstrzyknięcie dożylne podane łącznie z dawką podskórną 1 mg/kg masy ciała, a następnie 1 mg/kg masy ciała, w odstępach 12-godzinnych.

Jak podawać Clexane? Leku nie należy stosować domięśniowo. Jest on przeznaczony do wykonywania głębokich wstrzyknięć podskórnych. Zastrzyki należy podawać w brzuch. Preparat powinien być aplikowany na zmianę w prawą oraz lewą przednio-boczną i tylno-boczną część powłok brzusznych.

Możliwe skutki uboczne

Przedawkowanie leku może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem powikłań krwotocznych, jeżeli został on podany dożylnie, podskórnie lub pozaustrojowo. Zaleca się dokładne monitorowanie stanu pacjenta oraz wdrożenie leczenia neutralizującego.

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w ulotce, Clexane zalecany jest pacjentom dorosłym w procesie zapobiegania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosuje się go u pacjentów chirurgii ortopedycznej, ogólnej czy onkologicznej, u których ryzyko zakrzepu ocenione zostało jako umiarkowane lub wysokie. W tym samym celu lek podawany jest pacjentom internistycznym o ograniczonej mobilności lub z ostrymi schorzeniami – wśród wskazań są ostra niewydolność serca lub oddechowa, choroby reumatyczne, ciężkie zakażenia.

Preparat znajduje zastosowanie także w terapii zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej. W ostatnim przypadku wdrożenie leczenia preparatem wymaga dodatkowej oceny pacjenta, gdyż nie sprawdza się u wszystkich osób. W niektórych przypadkach może się okazać, że jedyną skuteczną metodą leczenia będzie wykonanie zabiegu operacyjnego.

Profilaktycznie preparat stosuje się w celu zapobiegania powstawania skrzepów w krążeniu pozaustrojowym u pacjentów poddawanych hemodializie. Leki przeciwzakrzepowe mogą być wykorzystywane także w leczeniu ostrego zespołu wieńcowego, niestabilnej dławicy piersiowej, zawału serca, jeżeli nie doszło do uniesienia odcinka ST w terapii skojarzonej z jednoczesnym podaniem kwasu acetylosalicylowego. Clexane jest podawany również pacjentom tuż po przebytym zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w leczeniu zachowawczym lub u osób, u których konieczne było wykonanie przezskórnej interwencji wieńcowej.

Mimo szerokiego zastosowania, preparat nie może być podawany wszystkim pacjentom. Najważniejszym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość lub alergia na składniki leku, a także pochodne heparyny i enoksaparyny sodowej. Przed zastosowaniem preparatu lekarz powinien przeprowadzić dokładny wywiad chorobowy z pacjentem, dzięki któremu pozyska wiele informacji pozwalających dopasować właściwe leczenie.

U osób ze stwierdzoną immunologiczną małopłytkowością poheparynową w okresie do 100 dni poprzedzających podanie preparatu, lub gdy występują obecne przeciwciała krążące, nie powinno się rozpoczynać leczenia zastrzykami Clexane. Leku nie wolno podawać pacjentom w trakcie aktywnego oraz klinicznie istotnego krwawienia lub jeżeli stan pacjenta może sugerować duże prawdopodobieństwo wystąpienie ryzyka krwawienia. Wśród przeciwwskazań znajdują się: przebyty udar krwotoczny, wrzody zlokalizowane w obrębie jelit bądź żołądka, nowotwór złośliwy, który wiąże się z wysokim ryzykiem krwawienia.

Zastrzyków nie podaje się także pacjentom bezpośrednio po wykonaniu operacji mózgu, rdzenia kręgowego, bądź oka, ale też w przypadku rozpoznania lub choćby podejrzenia występowania żylaków w przełyku. Ulotka Clexane zawiera adnotację, że lek nie może zostać podany pacjentom ze stwierdzonymi wadami anatomicznymi układu tętniczo- żylnego, co oznacza, że również występowanie tętniaków naczyniowych, zaburzeń w obrębie budowy innych istotnych naczyń (w tym rdzenia kręgowego oraz mózgu) jest przeciwwskazaniem. Preparatu nie podaje się także noworodkom i wcześniakom oraz osobom, ze stwierdzoną nadwrażliwością na alkohol etylowy.

Interakcje z alkoholem

Dotychczas nie zgromadzono informacji, które dowodziłyby bezpieczeństwa spożywania alkoholu w trakcie terapii. Nie ma także informacji, które świadczyłyby o istotnych interakcjach. Przed spożyciem alkoholu należy zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego.

Clexane w ciąży

Stosowanie Clexane okresie ciąży jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy lekarz uzna je za konieczne. Alkohol benzylowy zawarty w preparacie może przenikać przez barierę łożyskową. Zakrzepica w ciąży, która wymaga podania preparatu, wymaga regularnego monitorowania stanu ciężarnej i płodu, głównie pod kątem występowania krwawień lub zbyt mocnego działania przeciwzakrzepowego.

Clexane a karmienie piersią

W okresie laktacji stosowanie leku nie jest zalecane. U kobiet, u których wdrożenie terapii jest konieczne, należy zakończyć karmienie piersią.

Dystrybutor na terenie Polski: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
 • #