Claritine

  1. Claritine co to jest
  2. Claritine dawkowanie
  3. Claritine skutki uboczne
  4. Claritine w ciąży
  5. Claritine a karmienie piersią
  6. Claritine a alkohol
  7. Claritine opinie

Claritine co to jest

Claritine to lek przeciwhistaminowy na receptę dostępny w postaci syropu o pojemności 120 ml, tabletek 10 mg oraz tabletek Claritine Duo o przedłużonym uwalnianiu. Do leków na alergię bez recepty należą Claritine Allergy, do nabycia w syropie o pojemności 60 ml i tabletkach 5mg, oraz Claritine Active – tabletki 5 mg o przedłużonym uwalnianiu.

W każdym wariancie leku zastosowano substancję czynną loratadynę. W zależności od postaci leku występują także różne substancje dodatkowe. W tabletkach jest to laktoza, natomiast w syropie sacharoza. Na uwagę zasługuje fakt, że tabletki to preparaty złożone, w których poza loratadyną zastosowano także pseudoefedrynę.

Leki antyhistaminowe, takie jak Claritine, wykorzystują mechanizm działania związany z określonymi receptorami histaminowymi. Ich zadaniem jest zminimalizowanie negatywnych skutków towarzyszących alergii. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ulotce, lek bardzo dobrze wchłania się po przyjęciu doustnym, osiągając maksymalne stężenie we krwi po upływie ok. 1-1,5 godziny po przyjęciu leku. Preparat stosowany jest w leczeniu objawowym zapalenia błony śluzowej nosa, a także w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej. Objawy pokrzywki obserwowane są jako zmiany w obrębie skóry pacjenta. 

Claritine dawkowanie

Zaletą leki jest możliwość stosowania u dużej grupy pacjentów, gdyż wśród przeciwwskazań wymieniono uczulenie lub nadwrażliwość na składniki preparatu. Mimo tego w ulotce leku na alergię Claritine zaznaczono, że wśród pewnych grup pacjentów stosujących lek należy zachować szczególne środki ostrożności. Wymieniono tu chorych cierpiących z powodu ciężkiej niewydolności wątroby, a także obciążonych rzadką, genetyczną chorobą nietolerancji galaktozy, brakiem laktazy lub w zespole złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Uwagę zwrócić należy również na pacjentów chorujących na cukrzycę oraz z zaburzeniami dziedzicznymi w zakresie nietolerancji fruktozy. U pacjentów tych, a także u osób cierpiących na niedobór sacharazy-izomaltazy, nie należy podawać leku w postaci syropu.

Jak stosować lek Claritine? Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych, młodzieży, a także dzieci, które ukończyły 2. rok życia. Claritine u pacjentów od 12 lat i masie ciała powyżej 30 kg należy przyjmować w dawce 10 mg - 1 tabletka lub 2x5 ml syropuna dobę. W przypadku dzieci do 12 roku życia o masie ciała mniejszej niż 30 kg nie zaleca się stosowania leku w postaci tabletek. Wskazany jest syrop w dawce 2x5 ml raz dziennie. Szczególne sposoby dawkowania dotyczą pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, którzy powinni rozpocząć stosowanie preparatu od zmniejszonej dawki. U osób z niewydolnością nerek i pacjentów w starszym wieku nie ma konieczności zmiany standardowej dawki. O tym, jak długo stosować lek podejmuje decyzję lekarz prowadzący, analizując indywidualną sytuację danego pacjenta.

Claritine skutki uboczne

Lek, zarówno w postaci syropu, jak i tabletek, powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie wolno samodzielnie zmieniać ustalonej wielkości dawki, ponieważ takie działanie może doprowadzić do przedawkowania preparatu. U pacjentów, u których doszło do przyjęcia zbyt dużej dawki leku Claritine, obserwowano występowanie nasilonej senności, bólów głowy, a także przyspieszenie czynności serca. Wystąpienie objawów przedawkowania powinno zostać jak najszybciej skonsultowane z lekarzem. Zazwyczaj w takich przypadkach wdrażane jest leczenie objawowe oraz podtrzymujące do momentu stabilizacji stanu pacjenta. Dopuszczalne jest podanie węgla aktywowanego pod postacią wodnej zawiesiny lub zastosowanie płukanie żołądka.

Claritine w ciąży

Należy powstrzymać się od przyjmowania Claritine w okresie ciąży. Stosowanie jakichkolwiek leków przez kobietę ciężarną wymaga konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Claritine a karmienie piersią

Substancja czynna leku - loratadyna - przenika do pokarmu kobiecego. W związku z tym preparatu  nie należy stosować w okresie laktacji.

Claritine a alkohol

Loratydyna nie nasila działania spożywanego alkoholu. Dotychczas nie zgłoszono przypuszczanych lub potwierdzonych badaniami klinicznymi jej interakcji z innymi substancjami.  Mimo wszystko należy zachować ostrożność lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Claritine opinie

Wśród pacjentów lek Claritine cieszy się dobrą opinią. Jako zalety wskazują oni najczęściej skuteczność działania preparatu oraz szybką ulgę w zwalczaniu uciążliwych objawów alergii. Pojawiają się nieliczne opinie neutralne oraz negatywne, wystawiane głównie przez osoby, u których wystąpiły skutki uboczne terapii.

Dystrybutor na terenie Polski: Recordati Polska Sp. z.o.o