Bioxetin

lek-bioxetin
  1. Bioxetin co to jest
  2. Dawkowanie preparatu
  3. Możliwe skutki uboczne
  4. Interakcje z alkoholem
  5. Bioxetin w ciąży
  6. Bioxetin a karmienie piersią

Bioxetin co to jest

Bioxetin to lek przeciwdepresyjny wydawany na receptę. Objęty jest refundacją 30% w przypadkach, gdy u pacjenta stwierdzono choroby psychiczne lub upośledzenie umysłowe. Dla osób powyżej 75 roku życia we wskazaniach refundacyjnych jest bezpłatny.

Substancja czynna leku, fluoksetyna, jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny. Jednocześnie nie ma wpływu na inne receptory. Lek dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie substancji czynnej w osoczu obserwuje się od 6 do 8 godzin od chwili przyjęcia dawki. Dużą zaletą jest fakt, że pokarm nie ma wpływu na stopień wchłaniania leku.

Pełny skład preparatu

1 tabletka zawiera 20 mg fluoksetyny w postaci chlorowodorku.
Substancje pomocznicze to: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, stearynian magnezu.

Wskazania do stosowania

Preparat przeznaczony jest do leczenia chorób psychicznych obejmujących:

  • epizody dużej depresji,
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
  • bulimie – w połączeniu z psychoterapią.

 

Kiedy nie stosować tego leku

Leku Bioxetin nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje uczulenie na którykolwiek składnik tabletek. Ponadto przeciwwskazane jest jednoczesne przyjmowanie niektórych innych leków – metoprololu oraz nieodwracalnych, nieselektywnych inhibitorów MAO. Pomiędzy zakończeniem  stosowania tych inhibitorów MAO, a rozpoczęciem leczenia fluoksetyną muszą minąć minimum 2 tygodnie. W odwrotnej sytuacji należy zachować co najmniej 5 tygodni przerwy.

Dawkowanie preparatu

O tym, jaką dawkę leku Bioxetin powinien przyjmować pacjent decyduje lekarz prowadzący. Dawkowanie uzależnione jest od przyczyny, dla której zdecydowano o konieczności rozpoczęcia terapii.

W leczeniu depresji zazwyczaj lek podawany jest w dawce 20 mg na dobę. Należy pamiętać, że po ok. 3-4 tygodniach od momentu rozpoczęciu leczenia, stan pacjenta powinien zostać poddany weryfikacji, a jeśli zachodzi taka potrzeba trzeba zmodyfikować dawkowanie. Jeżeli po tym okresie nie uzyskano oczekiwanego działania terapeutycznego, wówczas można stopniowo i pod kontrola lekarza zwiększać dobową dawkę preparatu, nie przekraczając maksymalnej dawki 60 mg na dobę. Czas trwania leczenia w epizodach depresji powinien być nie krótszy niż 6 miesięcy.

Pacjenci z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi rozpoczynają terapię także od dawki 20 mg, jednak w ich przypadku ocena efektów leczenia przeprowadzana jest już po 2 tygodniach. Wówczas należy rozważyć ewentualną konieczność zwiększenia dawki leku, maksymalnie do 60 mg na dobę. Ocena stanu pacjenta dokonywana jest regularnie, a jeśli nie zaobserwowano oczekiwanej poprawy w ciągu 10 tygodni, wówczas konieczne jest rozważenie czy dalsza terapia jest celowa. W leczeniu bulimii, początkowa dawka leku wynosi 60 mg na dobę, przy czym dawka maksymalna wynosi w tym wypadku 80 mg.

Zakończenie terapii

Jak odstawić Bioxetin? Zakończenie terapii przebiega pod kontrolą i zgodnie ze wskazówkami lekarza. Początkowo dawka jest stopniowo zmniejszana, przez okres około 1-2 tygodni, a następnie lekarz podejmuje decyzję o całkowitym odstawieniu leku. Takie postępowanie ma na celu wyeliminować lub znacznie ograniczyć występowanie skutków ubocznych.

Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej

Nie należy przyjmować większych dawek niż zalecane. Jednak jeśli do tego dojdzie, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. U pacjentów, u których stwierdzono przedawkowanie obserwowano skutki uboczne, takie jak: wymioty, nudności, zaburzenia czynnościowe układu krążenia - zaburzenia rytmu serca, zaburzenia czynności płuc, drgawki, pobudzenie, śpiączka, czy zaburzenia układu nerwowego ośrodkowego.

Możliwe skutki uboczne

Najczęstsze działania niepożądane, które mogą wystąpić to bezsenność (w tym wczesne budzenie się rano, trudności z zasypianiem, trudność z kontynuowaniem snu po przebudzeniu), ból głowy, biegunka, nudności, zmęczenie (w tym astenia), oraz rzadziej spadek apetytu (włączając anoreksję), lęk, niepokój ruchowy, nerwowość, napięcia, zaburzenia popędu płciowego (w tym obniżenie libido), nietypowe sny (w tym koszmary senne), zaburzenia uwagi, zawroty głowy, zaburzenia smaku, letarg, senność (w tym ospałość, uspokojenie), drżenie, niewyraźne widzenie, kołatanie serca, zaczerwienienie skóry twarzy lub innych części ciała, ziewanie, wymioty, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, świąd, pokrzywka, nadmierne pocenie się, wysypka (w tym rumień, wysypka złuszczająca, potówki, wysypka, wysypka rumieniowa, wysypka uogólniona, wysypka plamkowa, wysypka plamkowo-grudkowa, wysypka grudkowa, wysypka odropodobna, swędząca wysypka, wysypka pęcherzykowa, wysypka rumieniowa pępka), bóle stawów, częste oddawanie moczu, krwawienia z dróg rodnych (w tym krwotok z szyjki macicy, dysfunkcje macicy, krwawienia z macicy, krwotok z genitaliów, nieregularne krwawienia miesięczne, obfite krwawienia miesięczne, krwawienia poza cyklem, zbyt częste krwawienia miesięczne, krwotoki po menopauzie, krwotoki maciczne, krwotoki z pochwy), zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji, uczucie zdenerwowania, dreszcze, zmniejszenie masy ciała.

Interakcje z alkoholem

Nie można łączyć leku Bioxetin z alkoholem. Substancja czynna tj. fluoksetyna zawarta w leku może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także obsługi urządzeń mechanicznych.

Bioxetin w ciąży

Dopuszcza się możliwość stosowania leku u kobiet w ciąży. Jednak należy dokładnie przeanalizować indywidualną sytuację pacjentki, a gdy terapia jest konieczna trzeba zachować szczególną ostrożność i prowadzić ją pod opieką lekarza specjalisty. U pacjentek, u których stosowano lek w trzecim trymestrze oraz tuż przed porodem, obserwowane były skutki działania leku u noworodka. Często pojawiały się objawy zespołu odstawiennego, w tym drażliwość, hipotonia, problemy ze ssaniem i snem, a także ciągły płacz.

Bioxetin a karmienie piersią

Podczas karmienia piersią nie zaleca się stosowania leku Bioxetin, ponieważ wiadomo, że substancja czynna oraz jej metabolity w znacznym stopniu przenikają do pokarmu kobiecego. U kobiet, u których nie ma możliwości odstawienia leku należy rozważyć rezygnację z karmienia.

Dystrybucja na terenie Polski: Sanofi-Aventis

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
  • #