Bioxetin

  1. Bioxetin co to jest
  2. Bioxetin dawkowanie
  3. Bioxetin skutki uboczne
  4. Bioxetin w ciąży
  5. Bioxetin a karmienie piersią
  6. Bioxetin a alkohol

Bioxetin co to jest

Bioxetin to lek dostępny w postaci tabletek, który dostępny jest wyłącznie na receptę. Preparat objęty jest refundacją w przypadkach, gdy u pacjenta stwierdzono choroby psychiczne lub upośledzenie umysłowe. Pacjenci często zastanawiają się co to jest lek Bioxetin? Jest to preparat, w którym zastosowana została substancja czynna fluoxetyna. W każdej tabletce znajduje się 20 mg tej substancji, przyjmującej w leku postać chlorowodorku. Z informacji zawartych w ulotce Bioxetin wynika, że jest to lek przeciwdepresyjny. Oznacza to, że preparat jest z powodzeniem stosowany w leczeniu skutków depresji, będącej ciężką chorobą, czasem trudną do rozpoznania bez pomocy lekarza specjalisty. Mechanizm działania leku związany jest z faktem, iż fluoksetyna jest inhibitorem wychwytu serotoniny, a jednocześnie nie ma wpływu na inne receptory. Kiedy zaczyna działać lek Bioxetin? Preparat doskonale wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie substancji czynnej w osoczu obserwuje się od 6 do 8 godzin od chwili przyjęcia dawki. Dużą zaletą jest fakt, że jedzenie nie ma wpływu na stopień wchłaniania leku.

Bioxetin dawkowanie

Lek pozwala na zwalczanie skutków dużej depresji. Ponadto, preparat wskazany jest dla pacjentów cierpiących na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne oraz u osób zmagających się z bulimią. W tym ostatnim przypadku Bioxetin wykorzystywany jest wspomagająco, jako preparat wspomagający działanie psychoterapii. W przypadku stwierdzonej żarłoczności psychicznej, przy pomocy leku możliwe jest osiągnięcie stanu, w którym pacjent nie dąży do nadmiernego objadania, a następnie do wywołania wymiotów. Jak odstawić Bioxetin? Zakończenie terapii przebiega pod kontrolą i zgodnie ze wskazówkami lekarza. Początkowo dawka jest stopniowo zmniejszana, przez okres około 1-2 tygodni, a następnie lekarz podejmuje decyzję o całkowitym odstawieniu leku. Takie postępowanie ma na celu wyeliminować lub znacznie ograniczyć występowanie skutków ubocznych. O tym, jaką dawkę leku Bioxetin powinien przyjmować pacjent decyduje lekarz prowadzący. Dawkowanie uzależnione jest od przyczyny, dla której zdecydowano o konieczności rozpoczęcia terapii. Zazwyczaj wskazuje się, że w przypadku depresji, lek podawany jest w dawce 20 mg na dobę. Należy pamiętać, że po ok. 3-4 tygodniach od momentu rozpoczęciu leczenia, stan pacjenta powinien zostać poddany weryfikacji, a jeśli zachodzi taka potrzeba trzeba zmodyfikować dawkowanie. Jeżeli po tym okresie nie uzyskano oczekiwanego działania terapeutycznego, wówczas można stopniowo i pod kontrola lekarza zwiększać dobową dawkę preparatu, nie przekraczając maksymalnej dawki 60 mg na dobę. Czas trwania leczenia w epizodach depresji powinien być nie krótszy niż 6 miesięcy. Pacjenci z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi rozpoczynają terapię także od dawki 20 mg, jednak w ich przypadku ocena efektów leczenia przeprowadzana jest już po 2 tygodniach. Wówczas należy rozważyć ewentualną konieczność zwiększenia dawki leku, maksymalnie do 60 mg na dobę. Ocena stanu pacjenta dokonywana jest regularnie, a jeśli nie zaobserwowano oczekiwanej poprawy w ciągu 10 tygodni, wówczas konieczne jest rozważenie czy dalsza terapia jest celowa. W leczeniu bulimii, początkowa dawka leku wynosi 60 mg na dobę, przy czym dawka maksymalna wynosi w tym wypadku 80 mg.

Bioxetin skutki uboczne

Nie należy przyjmować większych dawek niż zalecane. Jednak jeśli do tego dojdzie, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. U pacjentów, u których stwierdzono przedawkowanie obserwowano skutki uboczne, takie jak: wymioty, nudności, zaburzenia czynnościowe układu krążenia - zaburzenia rytmu serca, zaburzenia czynności płuc, drgawki, pobudzenie, śpiączka, czy zaburzenia układu nerwowego ośrodkowego. Najczęstsze działania niepożądane, które mogą wystąpić to bezsenność (w tym wczesne budzenie się rano, trudności z zasypianiem, trudność z kontynuowaniem snu po przebudzeniu), ból głowy, biegunka, nudności, zmęczenie (w tym astenia), oraz rzadziej spadek apetytu (włączając anoreksję), lęk, niepokój ruchowy, nerwowość, napięcia, zaburzenia popędu płciowego (w tym obniżenie libido), nietypowe sny (w tym koszmary senne), zaburzenia uwagi, zawroty głowy, zaburzenia smaku, letarg, senność (w tym ospałość, uspokojenie), drżenie, niewyraźne widzenie, kołatanie serca, zaczerwienienie skóry twarzy lub innych części ciała, ziewanie, wymioty, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, świąd, pokrzywka, nadmierne pocenie się, wysypka (w tym rumień, wysypka złuszczająca, potówki, wysypka, wysypka rumieniowa, wysypka uogólniona, wysypka plamkowa, wysypka plamkowo-grudkowa, wysypka grudkowa, wysypka odropodobna, swędząca wysypka, wysypka pęcherzykowa, wysypka rumieniowa pępka), bóle stawów, częste oddawanie moczu, krwawienia z dróg rodnych (w tym krwotok z szyjki macicy, dysfunkcje macicy, krwawienia z macicy, krwotok z genitaliów, nieregularne krwawienia miesięczne, obfite krwawienia miesięczne, krwawienia poza cyklem, zbyt częste krwawienia miesięczne, krwotoki po menopauzie, krwotoki maciczne, krwotoki z pochwy), zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji, uczucie zdenerwowania, dreszcze, zmniejszenie masy ciała.

Bioxetin w ciąży

Dopuszcza się możliwość stosowania leku u kobiet w ciąży. Jednak należy dokładnie przeanalizować indywidualną sytuację pacjentki, a gdy terapia jest konieczna trzeba zachować szczególną ostrożność i prowadzić ją pod opieką lekarza specjalisty. U pacjentek, u których stosowano lek w trzecim trymestrze oraz tuż przed porodem, obserwowane były skutki działania leku u noworodka. Często pojawiały się objawy zespołu odstawiennego, w tym drażliwość, hipotonia, problemy ze ssaniem i snem, a także ciągły płacz.

Bioxetin a karmienie piersią

Podczas karmienia piersią nie zaleca się stosowania leku Bioxetin, ponieważ wiadomo, że substancja czynna oraz jej metabolity w znacznym stopniu przenikają do pokarmu kobiecego. U kobiet, u których nie ma możliwości odstawienia leku należy rozważyć rezygnację z karmienia.

Bioxetin a alkohol

Nie można łączyć leku Bioxetin z alkoholem. Substancja czynna tj. fluoksetyna zawarta w leku może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także obsługi urządzeń mechanicznych.

 

Dystrybucja na terenie Polski: Sanofi-Aventis