Biofenac

  1. Biofenac na co jest
  2. Biofenac stosowanie
  3. Biofenac przedawkowanie
  4. Biofenac w ciąży
  5. Biofenac a karmienie piersią
  6. Biofenac a alkohol

Biofenac jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę. Występuje w dwóch postaciach tabletek powlekanych oraz proszku do sporządzenia zawiesiny. Jest lekiem, który wykorzystywany jest często w reumatologii, gdyż dzięki substancjom czynnym działa przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie.

Biofenac na co jest

Podstawowym składnikiem leku jest aceklofenak. Dodatkowo, gdy lek występuje w postaci proszku do sporządzenia zawiesiny zawiera również sorbitol oraz aspartam. Lek biofenac klasyfikowany jest jako niesteroidowy lek przeciwzapalny i przeciwbólowy. Na skutek działania leku dochodzi do zahamowania biosyntezy prostaglandyn. Dużą zaletą leku jest szybkie wchłanianie z przewodu pokarmowego. Jak długo działa lek biofenac? Okres jego półtrwania w organizmie wynosi ok. 4 godzin. Większość leku wydalana jest z moczem, a jego niewielka ilość (ok. 1%) jest usuwana z organizmu w postaci niezmienionej. Lek wykorzystywany jest w leczeniu chorób stawów o charakterze przewlekłym, w szczególności w chorobie zwyrodnieniowej stawów czy RZS (reumatoidalne zapalenie stawów).

Biofenac stosowanie

Przed rozpoczęciem kuracji należy dokładnie sprawdzić datę ważności preparatu, która umieszczona jest na opakowaniu. Bezwzględnie nie wolno stosować leku biofenac po upływie ważności. Na co stosować lek biofenac? Lek sprawdzi się doskonale w leczeniu objawowym bólu, a także stanów zapalnych, które występują w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów, w tym także w reumatoidalnym zapaleniu stawów czy zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa. Dlatego też przez pacjentów czasem postrzegany jest jako biofenac tabletki na stawy. Lek nie może być stosowany przez wszystkich pacjentów, szczególnie jeśli w wywiadzie stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Biofenac nie mogą przyjmować osoby, u których występowały problemy po zażyciu leków charakteryzujących się podobnym mechanizmem działania. Kwas acetylosalicylowy oraz leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych mogą bowiem u pacjentów z nadwrażliwością wywołać ataki astmy, skurcz oskrzeli, a także pokrzywkę lub zapalenie błony śluzowej nosa o przebiegu ostrym. Biofenac tabletki oraz proszek do sporządzenia zawiesiny nie mogą zostać podane pacjentom, u których występują problemy związane z pojawiającymi się krwawieniami, w tym również jeśli krwawienie w obrębie przewodu pokarmowego wywołane zostało przez wcześniejszą kuracje lekami niesteroidowymi przeciwzapalnymi. Przeciwwskazaniem jest także choroba wrzodowa, zastoinowa niewydolność serca, w chorobie niedokrwiennej serca oraz naczyń obwodowych i mózgowych. Lek niewskazany jest również u pacjentów z zaburzeniami nerek lub problemami dotyczącymi czynności wątroby. Lek może wywoływać szereg objawów niepożądanych. Wśród najczęściej wymienianych wskazywane są zawroty głowy, a także objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak niestrawność, nudności, biegunka, bóle brzucha czy też zwiększenie aktywności aminotransferaz. Rzadziej pojawiają się dolegliwości związane z wzdęciami, którym towarzyszy nadmierne wydalanie gazów, zaparcia, wymioty, ale także stan zapalny błony śluzowej żołądka czy zapalenie dotyczące jamy ustnej. Wystąpić mogą także skórne reakcje, jak wysypka, świąd, pokrzywka, a nawet zapalenie skóry. Sporadycznie u pacjentów odnotowano ciężkie powikłania, jak wstrząs anafilaktyczny lub niedokrwistość. Zdarzały się także przypadki, w których pacjenci doznawali zaburzeń widzenia, wzrostu ciśnienia tętniczego, niewydolności serca, duszności, krwawień z przewodu pokarmowego czy też obrzęku naczynioruchowego. W sytuacjach skrajnych dojść może do zatrzymania szpiku kostnego oraz zmian w obrębie badań krwi pacjenta, przejawiających się niedokrwistością hemolityczną, trombocytopenią, granulocytopenią. Stosując lek biofenac należy zachować szczególne środki ostrożności. Przede wszystkim nie powinno łączyć się go z innymi lekami klasyfikowanymi jako niesteroidowe leki przeciwzapalne. Szczególną ostrożność zachować należy w przypadku pacjentów w wieku podeszłym, a także osób, u których w wywiadzie stwierdzono problemy z krwawieniem lub perforacją układu pokarmowego. Osoby starsze powinny każdorazowo zgłaszać lekarzowi prowadzącemu niepokojące objawy, jeśli wiążą się one z jamą brzuszną. W grupie pacjentów objętych szczególną opieką należy zwrócić uwagę na monitorowanie stanu zdrowia. Dużą ostrożność zachować należy także w przypadku przyjmowania kortykosteroidów o charakterze ogólnoustrojowym, podczas terapii lekami przeciwzakrzepowymi, przy lekach przeciwpłytkowych. Dopuszcza się możliwość terapii biofenac u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz łagodną bądź umiarkowaną postacią zastoinowej niewydolności krążenia o ile pozostają oni pod ścisłą kontrolą lekarską, głównie ze względu na możliwość wystąpienia obrzęków czy zatrzymania płynów. U pacjentów kwalifikowanych do grupy osób, u których podczas terapii zachować należy szczególną ostrożność zaleca się, aby w miarę możliwości kuracja trwała jak najkrócej, a stosowana dawka była najmniejsza z możliwych przynoszących oczekiwany efekt.

Biofenac przedawkowanie

Lek, bez względu na postać, przyjmowany jest doustnie. Tabletki należy połykać w całości popijając preparat płynem, co najmniej połową szklanki. Biofenac saszetki to preparat, który należy rozpuścić w wodzie (ok. 40-60 ml). Po przygotowaniu zawiesiny należy ją natychmiast przyjąć. Lek należy stosować dokładnie według zaleceń lekarza, zarówno w aspekcie dawki oraz częstotliwości przyjmowania preparatu. Wielu pacjentów zastanawia się jak długo stosować biofenac? Kwestia ta powinna zostać skonsultowana z lekarzem prowadzącym, który podejmie decyzję odpowiednią do indywidualnej sytuacji danego pacjenta. W ulotce leku producent zaznacza, że maksymalna dobowa dawka nie powinna być większa niż 200 mg, przyjęta w dwóch dawkach podzielonych, co odpowiada 1 tabletce/saszetce leku rano oraz wieczorem. Przyjęcie większej dawki leku niż zalecana może doprowadzić do przedawkowania. Wówczas należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, który zbada pacjenta oraz podejmie decyzję o sposobie dalszego leczenia.

Biofenac w ciąży

Lek biofenac 100 nie powinien być stosowany w okresie ciąży. W I oraz II trymestrze dopuszcza się stosowanie preparatu, jednak wyłącznie w sytuacjach, gdy podanie leku jest bezwzględnie konieczne. W III trymestrze leku nie wolno stosować w ogóle. Badania kliniczne dowodzą, że lek biofenac 100 mg może negatywnie wpływać na rozwój ciąży, zaburzając prawidłowy wzrost zarodka, a następnie płodu. Przyjmowanie biofenac na początku ciąży może zwiększać ryzyko poronienia. Substancje zawarte w leku przyczyniają się do rozwoju wad serca oraz wad przewodu pokarmowego u dziecka. Zaobserwowano również zależność, że im wyższą dawkę leku przyjmowała matka, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia u dziecka powikłań. To samo dotyczy okresu stosowania leku podczas ciąży. W III trymestrze ciąży leku nie należy stosować w ogóle, gdyż wiąże się to z dużym zagrożeniem dla życia dziecka. Inhibitory syntezy prostaglandyny wpływają toksycznie na układ oddechowy i krążenia płodu, co może doprowadzić do nadciśnienia płucnego oraz komplikacji w postaci zamknięcia przewodu tętniczego Botalla. Uszkodzone mogą zostać również nerki. Stosowanie leku biofenac 100 w końcowym etapie ciąży może być równie niekorzystne dla matki. Zawarte w leku substancje mogą bowiem wydłużyć czas krwawienia. Ponadto mogą wywołać ograniczenie w procesie kurczliwości macicy, a to z kolei doprowadzić może do opóźnienia porodu lub jego przedłużenia.

Biofenac a karmienie piersią

W przypadku karmienia piersią nie jest znany wpływ substancji czynnych zawartych w leku na dziecko. Do tej pory nie uzyskano wystarczających danych, które pozwoliłyby jednoznacznie rozstrzygnąć czy lek przenika do mleka kobiecego i jaki ma to wpływ na karmione piersią dziecko. Stosowanie leku oraz równoległe karmienie piersią powinno zostać ocenione indywidualnie przez lekarza, który uwzględni zarówno potencjalne ryzyko, na jakie może zostać narażone dziecko, jak też korzyści i ewentualne problemy wynikające z wdrożenia lub odrzucenia terapii u matki. Jeśli leczenie lekiem biofenac okaże się konieczne, wówczas lekarz rozważy czy korzystniej jest zaprzestać karmienia piersią czy je kontynuować.

Biofenac a alkohol

Zaleca się aby podczas terapii lekiem biofenac powstrzymać się od spożywania alkoholu, który mógłby dodatkowo działać drażniąco na błonę śluzową żołądka, a tym samym nasilić występowanie objawów niepożądanych ze strony układu pokarmowego. Stopień interakcji między alkoholem a lekiem biofenac oceniany jest na poziomie umiarkowanym. Oznacza to, że lek nasila występujące działania niepożądane, jednocześnie zwiększając też prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Podrażnienie śluzówki żołądka może spowodować pojawienie się krwawień z układu pokarmowego. Alkohol wraz z biofenac u niektórych pacjentów wywołać mogą także ostrą niewydolność nerek.

Dystrybutor na terenie Polski: Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o.