Biofenac

lek-biofenac

Nazwa handlowa

Biofenac

Dostępność

Na receptę

Postać

Tabletki powlekane, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Dawka

100 mg

Podanie

Doustne

Substancja czynna

Aceklofenak

Opakowanie

Tabletki: 20 sztuk, 60 sztuk; Proszek do sporz. zaw. doustnej: 20 saszetek

Działanie

Przeciwbólowe i przeciwzapalne

Ciąża

I i II trymestr: stosowanie dopuszczone w razie konieczności; III trymestr: stosowanie niedopuszczone, przeciwwskazane

Karmienie piersią

Stosowanie niezalecane

Biofenac co to jest?

Biofenac to lek na receptę o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Stosowany jest w reumatologii. Występuje w 2 postaciach:

  • tabletki powlekane 100 mg,
  • proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg.

Podstawowym składnikiem leku jest aceklofenak. Z tego powodu Biofenac klasyfikowany jest jako niesteroidowy lek przeciwzapalny i przeciwbólowy. Na skutek działania preparatu dochodzi do zahamowania biosyntezy prostaglandyn.

Dużą zaletą leku jest szybkie wchłanianie z przewodu pokarmowego. Okres jego półtrwania w organizmie wynosi ok. 4 godzin. Większość substancji czynnej wydalana jest z moczem, a jego niewielka ilość (ok. 1%) jest usuwana z organizmu w postaci niezmienionej. Lek wykorzystywany jest w leczeniu chorób stawów o charakterze przewlekłym, w szczególności w chorobie zwyrodnieniowej stawów czy RZS (reumatoidalne zapalenie stawów).

Pełny skład preparatu

1 saszetka Biofenac zawiera 100 mg aceklofenaku.
Substancje pomocznie to: sorbitol (E 420), sacharyna sodowa, aspartam (E 951), krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), aromat mleka, aromat karmelu, aromat śmietanki.

1 tabletka powlekana Biofenac zawiera 100 mg aceklofenaku.
Substancje pomocznicze w rdzeniu tabletki to: glicerolu distearynian, kroskarmeloza sodowa, powidon (K-30), celuloza mikrokrystaliczna (typ 101), celuloza mikrokrystaliczna (typ 102).
Skład otoczki Sepifilm 752: makrogolu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171), celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza.

Wskazania do stosowania

Na co stosować lek Biofenac? Preparat ten jest wskazany w leczeniu objawowym bólu, a także stanów zapalnych, które występują w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów, w tym także w reumatoidalnym zapaleniu stawów czy zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.

Kiedy nie stosować tego leku

Lek nie może być stosowany przez wszystkich pacjentów, szczególnie jeśli w wywiadzie stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Biofenac nie mogą przyjmować osoby, u których występowały problemy po zażyciu leków charakteryzujących się podobnym mechanizmem działania. Kwas acetylosalicylowy oraz leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych mogą bowiem u pacjentów z nadwrażliwością wywołać ataki astmy, skurcz oskrzeli, a także pokrzywkę lub zapalenie błony śluzowej nosa o przebiegu ostrym. Biofenac tabletki oraz proszek do sporządzenia zawiesiny nie mogą zostać podane pacjentom, u których występują problemy związane z pojawiającymi się krwawieniami, w tym również jeśli krwawienie w obrębie przewodu pokarmowego wywołane zostało przez wcześniejszą kuracje lekami niesteroidowymi przeciwzapalnymi. Przeciwwskazaniem jest także choroba wrzodowa, zastoinowa niewydolność serca, w chorobie niedokrwiennej serca oraz naczyń obwodowych i mózgowych. Lek niewskazany jest również u pacjentów z zaburzeniami nerek lub problemami dotyczącymi czynności wątroby.

Dawkowanie preparatu

Lek, bez względu na postać, przyjmowany jest doustnie. Tabletki należy połykać w całości popijając preparat płynem, co najmniej połową szklanki. Biofenac saszetki to preparat, który należy rozpuścić w wodzie (ok. 40-60 ml). Po przygotowaniu zawiesiny należy ją natychmiast przyjąć. Lek należy stosować dokładnie według zaleceń lekarza, zarówno w aspekcie dawki oraz częstotliwości przyjmowania preparatu. Wielu pacjentów zastanawia się jak długo stosować Biofenac? Kwestia ta powinna zostać skonsultowana z lekarzem prowadzącym, który podejmie decyzję odpowiednią do indywidualnej sytuacji danego pacjenta. W ulotce leku producent zaznacza, że maksymalna dobowa dawka nie powinna być większa niż 200 mg, przyjęta w dwóch dawkach podzielonych, co odpowiada 1 tabletce/saszetce leku rano oraz wieczorem. Przyjęcie większej dawki leku niż zalecana może doprowadzić do przedawkowania. Wówczas należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, który zbada pacjenta oraz podejmie decyzję o sposobie dalszego leczenia.

Możliwe skutki uboczne

Lek może wywoływać szereg objawów niepożądanych. Wśród najczęściej wymienianych wskazywane są zawroty głowy, a także objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak niestrawność, nudności, biegunka, bóle brzucha czy też zwiększenie aktywności aminotransferaz. Rzadziej pojawiają się dolegliwości związane z wzdęciami, którym towarzyszy nadmierne wydalanie gazów, zaparcia, wymioty, ale także stan zapalny błony śluzowej żołądka czy zapalenie dotyczące jamy ustnej. Wystąpić mogą także skórne reakcje, jak wysypka, świąd, pokrzywka, a nawet zapalenie skóry. Sporadycznie u pacjentów odnotowano ciężkie powikłania, jak wstrząs anafilaktyczny lub niedokrwistość. Zdarzały się także przypadki, w których pacjenci doznawali zaburzeń widzenia, wzrostu ciśnienia tętniczego, niewydolności serca, duszności, krwawień z przewodu pokarmowego czy też obrzęku naczynioruchowego. W sytuacjach skrajnych dojść może do zatrzymania szpiku kostnego oraz zmian w obrębie badań krwi pacjenta, przejawiających się niedokrwistością hemolityczną, trombocytopenią, granulocytopenią.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem kuracji należy dokładnie sprawdzić datę ważności preparatu, która umieszczona jest na opakowaniu. Bezwzględnie nie wolno stosować Biofenac po upływie ważności.

Stosując lek szczególną ostrożność należy zachować u:

  • pacjentów w wieku podeszłym;
  • osób ze stwierdzonymi problemami z krwawieniem lub perforacją układu pokarmowego;
  • pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz łagodną bądź umiarkowaną postacią zastoinowej niewydolności krążenia.

Pacjentów tych należy dokładnie monitorować. Ponadto zaleca się u nich stosowanie najmniejszej skutecznej dawki leku oraz możliwie jak najkrótszy czas leczenia. Osoby starsze powinny każdorazowo zgłaszać lekarzowi prowadzącemu niepokojące objawy dotyczące jamy brzusznej. U osób z nadciśnieniem oraz zastoinową niewydolnością krążenia zachodzi podwyższone ryzyko wystąpienia obrzęków oraz zatrzymania płynów.

Interakcje z innymi lekami

Leku Biofenac nie wolno łączyć się z innymi środkami farmaceutycznymi klasyfikowanymi jako niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Szczególna ostrożność jest zalecana w trakcie jednoczesnego przyjmowania kortykosteroidów o charakterze ogólnoustrojowym, leków przeciwzakrzepowych oraz leków przeciwpłytkowych. 

Interakcje z alkoholem

Zaleca się aby podczas terapii lekiem Biofenac powstrzymać się od spożywania alkoholu, który mógłby dodatkowo działać drażniąco na błonę śluzową żołądka, a tym samym nasilić występowanie objawów niepożądanych ze strony układu pokarmowego. Stopień interakcji między alkoholem a Biofenac oceniany jest na poziomie umiarkowanym. Oznacza to, że lek nasila występujące działania niepożądane, jednocześnie zwiększając też prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Podrażnienie śluzówki żołądka może spowodować pojawienie się krwawień z układu pokarmowego. Picie alkoholu podczas leczenia u niektórych pacjentów wywołać mogą także ostrą niewydolność nerek.

Biofenac w ciąży

Lek Biofenac nie powinien być stosowany w okresie ciąży. W I oraz II trymestrze dopuszcza się stosowanie preparatu, jednak wyłącznie w sytuacjach, gdy podanie leku jest bezwzględnie konieczne. W III trymestrze leku nie wolno stosować w ogóle. Badania kliniczne dowodzą, że preparat może negatywnie wpływać na przebieg ciąży, zaburzając prawidłowy wzrost zarodka, a następnie płodu. Przyjmowanie Biofenac na początku ciąży może zwiększać ryzyko poronienia. Substancje zawarte w leku przyczyniają się do rozwoju wad serca oraz wad przewodu pokarmowego u dziecka. Zaobserwowano również zależność, że im wyższą dawkę leku przyjmowała matka, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia u dziecka powikłań. To samo dotyczy okresu stosowania leku podczas ciąży. W III trymestrze ciąży leku nie należy stosować w ogóle, gdyż wiąże się to z dużym zagrożeniem dla życia dziecka. Inhibitory syntezy prostaglandyny wpływają toksycznie na układ oddechowy i krążenia płodu, co może doprowadzić do nadciśnienia płucnego oraz komplikacji w postaci zamknięcia przewodu tętniczego Botalla. Uszkodzone mogą zostać również nerki. Stosowanie leku w końcowym etapie ciąży może być równie niekorzystne dla matki. Zawarte w leku substancje mogą bowiem wydłużyć czas krwawienia. Ponadto mogą wywołać ograniczenie w procesie kurczliwości macicy, a to z kolei doprowadzić może do opóźnienia porodu lub jego przedłużenia.

Biofenac a karmienie piersią

W przypadku karmienia piersią nie jest znany wpływ substancji czynnych zawartych w leku na dziecko. Do tej pory nie uzyskano wystarczających danych, które pozwoliłyby jednoznacznie rozstrzygnąć czy lek przenika do mleka kobiecego i jaki ma to wpływ na karmione piersią dziecko. Stosowanie leku oraz równoległe karmienie piersią powinno zostać ocenione indywidualnie przez lekarza, który uwzględni zarówno potencjalne ryzyko, na jakie może zostać narażone dziecko, jak też korzyści i ewentualne problemy wynikające z wdrożenia lub odrzucenia terapii u matki. Jeśli leczenie lekiem Biofenac okaże się konieczne, wówczas lekarz rozważy czy korzystniej jest zaprzestać karmienia piersią czy je kontynuować.

Dystrybutor na terenie Polski: Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Biofenac
  • #