Bactrim

  1. Bactrim co to jest
  2. Bactrim stosowanie
  3. Bactrim przedawkowanie
  4. Bactrim w ciąży
  5. Bactrim a karmienie piersią
  6. Bactrim a alkohol

Czy bactrim to antybiotyk? Tak, lek należy do grupy antybiotyków, dlatego nie jest dostępny bez recepty. Bactrim dostępny jest w postaci tabletek oraz syropu, a dokładniej zawiesiny doustnej.

Bactrim co to jest

Bactrim jest lekiem o działaniu przeciwbakteryjnym, pod warunkiem, że zakażenie zostało wywołane przez drobnoustroje, które są wrażliwe na działanie leku. Dostępny jest również antybiotyk bactrim forte. Bactrim to lek z grupy antybiotyków, w którym zastosowano substancje czynne: sulfametoksazol oraz trimetoprim.

Bactrim stosowanie

Lek stosowany jest u pacjentów w zakażeniu górnych i dolnych dróg oddechowych, zapaleniu ucha środkowego i zatok, a także w leczeniu zakażeń przewodu pokarmowego, w szczególności w durze brzusznym oraz biegunce podróżnych. Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, preparat stosowany jest także w leczeniu zakażeń układu moczowo-płciowego mężczyzn. U kobiet lek znajduje zastosowanie w leczeniu dolnych i górnych dróg moczowych u kobiet i dzieci. Dawkowanie leku bactrim ustalane jest przez lekarza, który uwzględni przyczynę leczenia oraz indywidualną sytuację pacjenta, w szczególności inne schorzenia, związane m. in. z zaburzeniami pracy nerek oraz wątroby, a także porfiria i zaburzenia czynności tarczycy. W grupie narażonej na podwyższone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych znajdują się również osoby w podeszłym wieku. Ostrożność należy zachować również w przypadku jednoczesnego przyjmowania innych leków, dlatego ważne jest, aby poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych preparatach. Zaleca się stosowanie leku bactrim dla dzieci w postaci zawiesiny, gdyż w takiej postaci lek może zostać skutecznie podany. Zaleca się stosowanie leku bactrim podczas posiłków. Warto zwrócić uwagę, iż w trakcie terapii należy zwrócić szczególną uwagę na przyjmowanie płynów. Powinno się przyjmować minimum 2 litry na dobę. U pacjentów, u których po podaniu leku bactrim zaobserwowano występowanie działań niepożądanych, w tym pojawienie się wysypki na skórze, w takiej sytuacji należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku. Wśród innych działań niepożądanych, jakie zostały zaobserwowane wymieniono również: podwyższoną temperaturę ciała, wystąpienie obrzęku naczynioruchowego, a w sytuacjach skrajnych nawet wstrząs anafilaktyczny. Zdarza się, że u pacjentów odnotowywano również śródmiąższowe zapalenie płuc oraz objawy ze strony układu pokarmowego, w szczególności biegunki, wymioty, bóle brzucha, nudności, a także zapalenie trzustki, wątroby oraz dróg żółciowych. Lek wywoływać może zaburzenia hematologiczne, problemy w funkcjonowaniu nerek. U pacjentów dość rzadko, ale obserwowano także aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wraz z objawami rzekomooponowymi, drgawki, drżenia, zawroty głowy, bóle stawów oraz mięśni, podwyższone stężenie potasu i obniżony poziom glukozy.

Bactrim przedawkowanie

Nie ma informacji, które świadczyłyby o problemach związanych z przedawkowaniem leku. Jednakże należy pamiętać, aby lek przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, a w przypadku zastosowania zbyt dużej dawki leku, należy zasięgnąć porady lekarza. Niepokój oraz kontakt z lekarzem powinny wzbudzić objawy skórne pojawiające się po przyjęciu leku bactrim.

Bactrim w ciąży

W przypadku leku bactrim nie zostało jednoznacznie udowodnione, aby lek wpływał istotnie na zwiększone ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u rozwijającego się płodu, podczas kuracji realizowanej we wczesnym okresie ciąży. Mimo tego należy zachować szczególną ostrożność, a lek podawać wyłącznie w sytuacjach, gdy jego zastosowanie jest całkowicie niezbędne. Lekarz podejmując decyzję o zastosowaniu terapii analizuje korzyści dla matki, przez pryzmat ryzyka dla rozwijającego się płodu. W przypadku konieczności zastosowania terapii lekiem bactrim u kobiet ciężarnych zaleca się jednoczesne przyjmowanie kwasu foliowego, gdyż przypuszcza się, że substancja czynna może zniwelować jego ilość w organizmie. Nie zaleca się przyjmowania preparatu bactrim w ostatnim etapie ciąży, ponieważ wiąże się to z ryzykiem wystąpienia u noworodka żółtaczki jąder podkorowych w mózgu.

Bactrim a karmienie piersią

Substancja czynna zastosowana w leku przenika do pokarmu matki. Stosowanie leku wymaga wcześniejszej analizy, czy korzyści z zastosowanego leczenia przyniosą matce większą korzyść niż potencjalne ryzyko dla dziecka.

Bactrim a alkohol

Nie ma specjalnych wytycznych, które zakazywałyby spożywania alkoholu podczas terapii. Należy pamiętać, że alkohol może wpływać negatywnie na wchłanianie wielu leków.

Dystrybucja na terenie Polski: Roche Polska Sp. z o.o.