Atarax

Atarax

Nazwa handlowa

Atarax

Nazwa międzynarodowa

Hydroxyzinum

Dostępność

Na receptę

Postać

Tabletki, syrop

Dawka

10 mg, 25 mg, 2 mg/ml

Podanie

Doustne

Substancja czynna

Hydroksyzyna

Opakowanie

25 sztuk, 200 ml

Działanie

Przeciwlękowe

Ciąża

Nie należy stosować leku Atarax w okresie ciąży

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Atarax podczas karmienia piersią

Atarax co to jest?

Atarax to lek o działaniu przeciwlękowym i uspokajającym, ma także właściwości przeciwhistaminowe oraz rozszerzające oskrzela. Substancją czynną leku jest chlorowodorek hydroksyzyny. Preparat dostępny jest jedynie za okazaniem recepty. Występuje w postaci tabletek powlekanych lub syropu w dawkach:

 • tabletki Atarax 10 mg w opakowaniu po 25 sztuk,
 • tabletki Atarax 25 mg w opakowaniu po 25 sztuk,
 • syrop Atarax 2 mg/ml w butelce 200 ml.

Działanie

Hydroksyzyna będąca substancją czynną leku hamuje aktywność wybranych obszarów podkorowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Wykazuje działanie:

 • obniżające lęk i napięcie wewnętrzne,
 • przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela,
 • przeciwwymiotne,
 • łagodne przeciwwydzielnicze,
 • spazmolityczne i sympatykolityczne,
 • łagodne przeciwbólowe.

Dzięki działaniu przeciwhistaminowemu hydroksyzyna łagodzi świąd w postaci zapalenia skóry, wyprysku czy pokrzywki.

Kiedy zaczyna działać Atarax? Preparat wykazuje działanie przeciwhistaminowe po około godzinie od podania doustnego. Działanie sedacyjne występuje po około 5-10 minutach od przyjęcia leku w formie doustnego syropu oraz po 30-45 minutach od zażycia tabletek. Hydroksyzyna w szybkim czasie jest wchłaniana z przewodu pokarmowego, a maksymalne stężenie w osoczu osiąga po około 2 godzinach.

Hydroksyzyna w podaniu doustnym ma biodostępność wynoszącą około 80%. Substancja przechodzi przez barierę łożyskową oraz barierę krew-mózg.

Skład preparatu

Skład leku zależy od postaci oraz dawki substancji czynnej.

 • Jedna tabletka powlekana Atarax 10 mg zawiera 10 mg substancji czynnej: talk, powidon K 30, stearynian wapnia, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna. Skład otoczki to: makrogol 6000, talk, dwutlenek tytanu, eudragit E roztwór 12,5%;
 • Jedna tabletka powlekana Atarax 25 mg zawiera 25 mg substancji czynnej chlorowodorku hydroksyzyny. Substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, bezwodna krzemionka koloidalna, stearynian magnezu. Skład otoczki to: makrogol 400, hypromeloza, dwutlenek tytanu;
 • 1 ml syropu Atarax zawiera 2 mg substancji czynnej chlorowodorku hydroksyzyny. W 1 ml syropu znajduje się 0,75 g sacharozy.

Wskazania do stosowania leku 

Atarax na co stosować? Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ulotce, lek Atarax jest wykorzystywany w:

 • leczeniu objawowym lęku u osób dorosłych,
 • premedykacji przed zbiegami chirurgicznymi,
 • leczeniu objawowym świądu.

Przeciwwskaznia do stosowania

Lek Atarax nie może być przyjmowany przez wszystkich pacjentów. Zgodnie z ulotką, przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest:

 • nadwrażliwość na hydroksyzynę lub którykolwiek ze składników leku,
 • nadwrażliwość na cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, etylenodiaminę lub aminofilinę,
 • porfiria,
 • aktualnie lub w przeszłości choroba układu krążenia bądź niska częstość akcji serca,
 • zaburzenia rytmu serca wykazane przez EKG,
 • niski poziom elektrolitów;
 • zażywanie niektórych preparatów przyjmowanych w terapii zaburzeń rytmu serca bądź preparatów, które mogą oddziaływać na rytm serca;
 • nagła śmierć w rodzinie pacjenta z powodu choroby serca;
 • ciąża oraz okres laktacji.

Dawkowanie preparatu

Dawkowanie leku jest indywidulane i zależne jest od wskazania, dla którego został przepisany oraz od wieku pacjenta, a także reakcji pacjenta na terapię. Lek zaleca się stosować w najmniejszej skutecznej dawce. Maksymalna dzienna dawka Atarax w przypadku dorosłych oraz dzieci o masie ciała wyższej niż 40 kg wynosi 100 mg.

Dawkowanie u osób dorosłych

 • objawowe leczenie lęku: dawka to 50 mg raz dziennie przyjmowane w 2-3 dawkach podzielonych. Dawkę można zwiększyć w ciężkich przypadkach, przy czym dobowa maksymalna dawka wynosi 100 mg;
 • objawowe leczenie świądu: jako dawkę początkową zaleca się 25 mg leku Atarax przed snem. W razie potrzeby dawkę leczenie można kontynuować zwiększając dawkę, stosując po 25 mg preparatu 3-4 razy dziennie;
 • premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi: dwa podania po 50 mg lub jedno podanie 100 mg doustnie.

Dawkowanie u młodzieży oraz dzieci od 12 miesiąca życia

Dawkowanie leku Atarax przez młodzież i dzieci o masie ciała do 40 kg wynosi maksymalnie 2 mg/kg masy ciała dziennie. U młodzieży oraz dzieci o masie ciała powyżej 40 kg dzienna maksymalna dawka to 100 mg.

 • objawowe leczenie świądu: zalecana dawka to 1 mg/kg masy ciała dziennie do 2 mg/kg masy ciała w dawkach podzielonych;
 • premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi: sugerowana dawka to 0,6 mg/kg masy ciała w jednorazowej dawce. Dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 mg/kg masy ciała na dobę.

Okres przyjmowania leku powinien być uzgodniony z lekarzem. Na to, jak długo stosować sertralinę ma wpływ typ choroby oraz reakcja na leczenie.

Atarax jak długo stosować? Czas leczenia powinien być jak najkrótszy. Preparat należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie leku jest zależne od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Przyjmowanie hydroksyzyny przez pacjentów w podeszłym wieku nie jest wskazane. Jeśli lekarz zdecyduje inaczej, terapię powinno się rozpocząć od stosowania połowy zalecanej dawki. U pacjentów w wieku podeszłym nie należy przekraczać dawki 50 mg dziennie.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U osób z umiarkowaną bądź ciężką niewydolnością nerek zalecane jest zmniejszenie dawek z uwagu na mniejsze wydalanie cetyryzyny.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U osób z niewydolnością wątroby wskazane jest pomniejszenie o 33% dziennej dawki leku.

Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej

Zażywając lek Atarax należy uważać, aby nie przekroczyć dobowej dopuszczalnej dawki. Jeżeli jednak dojdzie do przedawkowania leku Atarax, konieczne jest jak najszybsze skontaktowanie się z lekarzem bądź zgłoszenie się na oddział medycyny ratunkowej, zwłaszcza jeśli sytuacja dotyczy dziecka. Nie ma dostępnej odtrutki.

Zgodnie z informacją zawartą w ulotce, w razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku można wdrożyć leczenie objawowe. Wskazane jest obserwowanie EKG pod kątem zaburzeń rytmu serca. Skutkami ubocznymi przedawkowania hydroksyzyny mogą być:

 • przyspieszenie czynności serca,
 • wymioty,
 • nudności,
 • zaburzenia odruchu źrenicznego,
 • senność,
 • gorączka,
 • drżenie,
 • splątanie bądź omamy, a następnie może pojawić się obniżony poziom świadomości, drgawki depresja oddechowa, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie tętnicze, pogłębiająca się śpiączka oraz zapaść krążeniowo-oddechowa.

Pominięcie przyjęcia dawki preparatu

Jeśli pacjent zapomniał o zażyciu dawki leku Atarax nie należy jej uzupełniać przez przyjęcie dawki podwójnej.

Odstawienie leku Atarax

Lek Atarax należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Możliwe skutki uboczne

U niektórych pacjentów mogą wystąpić skutki uboczne Atarax. Wszystkie możliwe działania niepożądane są wymienione w ulotce leku Atarax.

Najczęściej:

Wśród skutków ubocznych, które występują najczęściej (częściej niż u 1 na 10 pacjentów) można wymienić senność. Nieco mniej pacjentów (u 1 do 10 na 100 osób) stosujących hydroksyzynę zwraca uwagę na takie objawy jak zmęczenie, ból głowy, uspokojenie, suchość w jamie ustnej.

Niezbyt często:

Ponadto niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów) obserwuje się m.in. gorączkę, bezsenność, nudności, zawroty głowy, złe samopoczucie, pobudzenie, drżenie, splątanie.

Rzadko:

Wśród rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) pojawiających się działań niepożądanych można wymienić:

 • przyspieszone czynności serca,
 • niewyraźne widzenie,
 • zaburzenia akomodacji,
 • nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby,
 • reakcje nadwrażliwości,
 • niedociśnienie tętnicze krwi,
 • drgawki,
 • zaparcia,
 • wymioty,
 • dyskineza,
 • zatrzymanie moczu,
 • świąd,
 • zapalenie skóry,
 • dezorientacja,
 • wysypka rumieniowa
 • wysypka grudkowo-plamkowa,
 • omamy,
 • pokrzywka.

Konieczne jest zaprzestanie stosowania leku oraz bezzwłoczne zasięgnięcie pomocy medycznej, jeżeli u osoby przyjmującej Atarax wystąpią zaburzenia rytmu serca, jak:

 • palpitacje,
 • trudności w oddychaniu,
 • utrata przytomności.

W przypadku nasilenia się któregokolwiek ze skutków ubocznych leku wskazane jest skontulowanie się z lekarzem.

Środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność oraz skonsultować się z lekarzem w przypadku:

 • zwiększonej skłonności do drgawek,
 • jaskry, osłabionej perystaltyki przewodu pokarmowego, utrudnionego odpływu moczu z pęcherza moczowego, otępienia, myasthenia gravis,
 • w przypadku równoczesnego stosowania leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy lub leków przeciwcholinergicznych.

Zgodnie z informacją zawarta w ulotce Atarax, lek może wpływać na zwiększenie ryzyka zaburzeń rytmu serca, które mogą bezpośrednio zagrażać życiu pacjenta. W przypadku pojawianie się jakichkolwiek reakcji ze strony serca należy przerwać stosowanie hydroksyzyny oraz skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wykonywania testów na alergię bądź testów prowokacji oskrzelowej z metacholiną, należy na minimum 5 dni wcześniej przerwać przyjmowanie hydroksyzyny. Substancja ta może mieć wpływ na wynik testów.
Podczas przyjmowania leku Atarax nie powinno się prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń, gdyż preparat wpływa na koncentrację oraz zdolność reagowania.

Tabletki Atarax zawierają laktozę. W przypadku nietolerancji niektórych cukrów, pacjent powinien przed rozpoczęciem stosowania leku zasięgnąć porady lekarza.

Interakcje z alkoholem

Podczas stosowania leku Atarax wskazane jest unikanie alkoholu. Hydroksyzyna może nasilać działanie alkoholu, co może powodować zwiększoną sedację. Pacjent powinien zostać poinformowany o zaleceniu unikania napojów alkoholowych podczas terapii, zwłaszcza w zwiększonych ilościach oraz jeśli kieruje pojazdami.

Jeśli chodzi o Atarax a inne leki, preparat może wchodzić w interakcje z niektórymi produktami, dlatego też konieczne jest poinformowanie lekarza o preparatach przyjmowanych w ostatnim okresie, aktualnie oraz o tych, które planuje się stosować.

Na działanie hydroksyzyny zawartej w leku mogą wpływać:

 • alkohol i inhibitory dehydrogenazy alkoholowej,
 • adrenaliny,
 • leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy lub preparaty o działaniu przeciwcholinergicznym,
 • leków mogące spowodować zaburzenia rytmu serca,
 • inhibitorów monoaminooksydazy, stosowane np. w leczeniu depresji,
 • betahistyny i inhibitory cholinoesterazy.

Nie wolno stosować równocześnie leku Atarax w przypadku zażywania preparatów stosowanych w terapii:

 • zakażeń grzybiczych,
 • zakażeń bakteryjnych,
 • psychoz,
 • depresji,
 • chorób układu pokarmowego,
 • chorób serca lub wysokiego ciśnienia krwi
 • alergii,
 • raka,
 • uzależnień od leków lub silnego bólu,
 • malarii.

Atarax w ciąży

Nie należy stosować leku Atarax w okresie ciąży. Pacjentkom w wieku rozrodczym, które stosują hydroksyzynę, zaleca się korzystanie ze skutecznej metody antykoncepcji. Nie ma informacji na temat wpływu leku na płodność.

Atarax a karmienie piersią

Nie należy stosować leku Atarax podczas karmienia piersią. Laktację należy przerwać, jeśli przyjmowanie leku będzie konieczne.

Dystrybutor na terenie Polski: UCB Pharma Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Atarax
 • #