Lek. Wojciech Sadowski

Lek. Wojciech Sadowski
Wykształcenie

Specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu